Quantcast

Re: Fw: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH

classic Classic list List threaded Threaded
64 messages Options
1234
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: Fw: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH

Leonardo Rimba
Administrator
Terima kasih kepada Rekan Khalid Walid yang sudah begitu baik hati mengirimkan kepada saya via japri posting berikut ini yang TERNYATA berisikan petunjuk bagaimana para wanita itu WAJIB untuk tunduk kepada suami di dalam segala bidang sehingga nanti akan memperoleh PAHALA berupa Surga dari Allah Subhanahu wa ta'alla. Karena menurut pendapat saya pribadi posting ini begitu PENTING luar biasa, mengingat begitu mendesaknya para wanita2 itu untuk segera BERTOBAT dan menjadi solehah, maka tanpa ragu2 saya FWD juga tulisan yang sangat BERBOBOT ini ke milis2 dimana terdapat BANYAK wanita yang tidak mau tunduk kepada pria, dan malahan menantang pria di segala bidang, dan bukan hanya di ranjang.
  
Leo
 

--- On Wed, 9/7/08, Khalid Walid <[hidden email]> wrote:

From: Khalid Walid <[hidden email]>
Subject: Fw: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH
To: [hidden email], [hidden email], [hidden email], [hidden email], "Islam Alternatif" <[hidden email]>, "Islam Progresif" <[hidden email]>
Date: Wednesday, 9 July, 2008, 10:15 AM

----- Forwarded Message ----
From: annisa <[hidden email]>
To: [hidden email]
Sent: Tuesday, July 8, 2008 11:09:01 AM
Subject: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH

CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH

Tidak banyak syarat yang dikenakan oleh Islam untuk seseorang wanita
untuk menerima gelar solehah, dan seterusnya menerima pahala syurga
yang penuh kenikmatan dari Allah s.w.t.

Mereka hanya perlu memenuhi 2 syarat saja yaitu:
1. Taat kepada Allah dan RasulNya
2. Taat kepada suami

Perincian dari dua syarat di atas adalah sebagai berikut:

1. Taat kepada Allah dan RasulNya

Bagaimana yang dikatakan taat kepada Allah s.w.t. ?
- Mencintai Allah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w. melebihi dari segala-
galanya.
- Wajib menutup aurat
- Tidak berhias dan berperangai seperti wanita jahiliah
- Tidak bermusafir atau bersama dengan lelaki dewasa kecuali ada
bersamanya
- Sering membantu lelaki dalam perkara kebenaran, kebajikan dan
taqwa
- Berbuat baik kepada ibu & bapa
- Sentiasa bersedekah baik dalam keadaan susah ataupun senang
- Tidak berkhalwat dengan lelaki dewasa
- Bersikap baik terhadap tetangga

2. Taat kepada suami
- Memelihara kewajipan terhadap suami
- Sentiasa menyenangkan suami
- Menjaga kehormatan diri dan harta suaminya selama suami tiada di
rumah.
- Tidak cemberut di hadapan suami.
- Tidak menolak ajakan suami untuk tidur
- Tidak keluar tanpa izin suami.
- Tidak meninggikan suara melebihi suara suami
- Tidak membantah suaminya dalam kebenaran
- Tidak menerima tamu yang dibenci suaminya.
- Sentiasa memelihara diri, kebersihan fisik & kecantikannya serta
rumah tangga

FAKTOR YANG MERENDAHKAN MARTABAT WANITA
------------ --------- --------- ---------

Sebenarnya puncak rendahnya martabat wanita adalah datang dari
faktor dalam. Bukanlah faktor luar atau yang berbentuk material
sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh para pejuang hak-hak palsu
wanita.

Faktor-faktor tersebut ialah:

1) Lupa mengingat Allah

Kerana terlalu sibuk dengan tugas dan kegiatan luar atau memelihara
anak-anak, maka tidak heran jika banyak wanita yang tidak menyadari
bahwa dirinya telah lalai dari mengingat Allah. Dan saat kelalaian
ini pada hakikatnya merupakan saat yang paling berbahaya bagi diri
mereka, di mana syetan akan mengarahkan hawa nafsu agar memainkan
peranannya.

Firman Allah s.w.t. di dalam surah al-Jathiah, ayat 23: artinya:

" Maka sudahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya
sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya.
Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan
tutupan atas penglihatannya. "

Sabda Rasulullah s.a.w.: artinya:
"Tidak sempurna iman seseorang dari kamu, sehingga dia merasa
cenderung kepada apa yang telah aku sampaikan." (Riwayat Tarmizi)

Mengingati Allah s.w.t. bukan saja dengan berzikir, tetapi
termasuklah menghadiri majlis-majlis ilmu.

2) Mudah tertipu dengan keindahan dunia

Keindahan dunia dan kemewahannya memang banyak menjebak wanita ke
perangkapnya. Bukan itu saja, malahan syetan dengan mudah
memperalatkannya untuk menarik kaum lelaki agar sama-sama
bergelimang dengan dosa dan noda.
Tidak sedikit yang sanggup durhaka kepada Allah s.w.t. hanya kerana
kenikmatan dunia yang terlalu sedikit.

Firman Allah s.w.t. di dalam surah al-An'am: artinya:
" Dan tidaklah penghidupan dunia ini melainkan permainan dan
kelalaian dan sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-
orang yang bertakwa, oleh karena itu tidakkah kamu berfikir."

3) Mudah terpedaya dengan syahwat
4) Lemah iman
5) Bersikap suka menunjuk-nunjuk.

Ad-dunya mata' , khoirul mata' al mar'atus sholich
Dunia adalah perhiasan, perhiasan dunia yang baik adalah Wanita
sholihah.

 


Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com 
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: Re: Fw: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH

Wal Suparmo
Salam,
Sekarang saya dapat memahami TALIBAN yang menjalankan agamanya dengan baik, untuk melarang para wanita bersekolah.Karena bersekolah akan menyebabkan para wanita berfikir kritis dan cerdas, dan itu yang berbahaya sehingga mereka menjadi tidak solehah.
Wasalam,
Wal suparmo

--- On Thu, 10/7/08, leonardo rimba <[hidden email]> wrote:

From: leonardo rimba <[hidden email]>
Subject: [Spiritual-Indonesia] Re: Fw: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH
To: "Khalid Walid" <[hidden email]>
Cc: [hidden email], [hidden email], [hidden email], [hidden email]
Date: Thursday, 10 July, 2008, 7:50 AMTerima kasih kepada Rekan Khalid Walid yang sudah begitu baik hati mengirimkan kepada saya via japri posting berikut ini yang TERNYATA berisikan petunjuk bagaimana para wanita itu WAJIB untuk tunduk kepada suami di dalam segala bidang sehingga nanti akan memperoleh PAHALA berupa Surga dari Allah Subhanahu wa ta'alla. Karena menurut pendapat saya pribadi posting ini begitu PENTING luar biasa, mengingat begitu mendesaknya para wanita2 itu untuk segera BERTOBAT dan menjadi solehah, maka tanpa ragu2 saya FWD juga tulisan yang sangat BERBOBOT ini ke milis2 dimana terdapat BANYAK wanita yang tidak mau tunduk kepada pria, dan malahan menantang pria di segala bidang, dan bukan hanya di ranjang.
  
Leo
 

--- On Wed, 9/7/08, Khalid Walid <khalidwalid23@ yahoo.com> wrote:

From: Khalid Walid <khalidwalid23@ yahoo.com>
Subject: Fw: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH
To: sabili@yahoogroups. com, eramuslim@yahoogrou ps.com, tarbawi_community@ yahoogroups. com, wanita-muslimah@ yahoogroups. com, "Islam Alternatif" <islam_alternatif@ yahoogroups. com>, "Islam Progresif" <IslamProgresif@ yahoogroups. com>
Date: Wednesday, 9 July, 2008, 10:15 AM----- Forwarded Message ----
From: annisa <rida_yusteti@ yahoo.com>
To: syiar-islam@ yahoogroups. com
Sent: Tuesday, July 8, 2008 11:09:01 AM
Subject: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAHCIRI-CIRI WANITA SOLEHAH

Tidak banyak syarat yang dikenakan oleh Islam untuk seseorang wanita
untuk menerima gelar solehah, dan seterusnya menerima pahala syurga
yang penuh kenikmatan dari Allah s.w.t.

Mereka hanya perlu memenuhi 2 syarat saja yaitu:
1. Taat kepada Allah dan RasulNya
2. Taat kepada suami

Perincian dari dua syarat di atas adalah sebagai berikut:

1. Taat kepada Allah dan RasulNya

Bagaimana yang dikatakan taat kepada Allah s.w.t. ?
- Mencintai Allah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w. melebihi dari segala-
galanya.
- Wajib menutup aurat
- Tidak berhias dan berperangai seperti wanita jahiliah
- Tidak bermusafir atau bersama dengan lelaki dewasa kecuali ada
bersamanya
- Sering membantu lelaki dalam perkara kebenaran, kebajikan dan
taqwa
- Berbuat baik kepada ibu & bapa
- Sentiasa bersedekah baik dalam keadaan susah ataupun senang
- Tidak berkhalwat dengan lelaki dewasa
- Bersikap baik terhadap tetangga

2. Taat kepada suami
- Memelihara kewajipan terhadap suami
- Sentiasa menyenangkan suami
- Menjaga kehormatan diri dan harta suaminya selama suami tiada di
rumah.
- Tidak cemberut di hadapan suami.
- Tidak menolak ajakan suami untuk tidur
- Tidak keluar tanpa izin suami.
- Tidak meninggikan suara melebihi suara suami
- Tidak membantah suaminya dalam kebenaran
- Tidak menerima tamu yang dibenci suaminya.
- Sentiasa memelihara diri, kebersihan fisik & kecantikannya serta
rumah tangga

FAKTOR YANG MERENDAHKAN MARTABAT WANITA
------------ --------- --------- ---------

Sebenarnya puncak rendahnya martabat wanita adalah datang dari
faktor dalam. Bukanlah faktor luar atau yang berbentuk material
sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh para pejuang hak-hak palsu
wanita.

Faktor-faktor tersebut ialah:

1) Lupa mengingat Allah

Kerana terlalu sibuk dengan tugas dan kegiatan luar atau memelihara
anak-anak, maka tidak heran jika banyak wanita yang tidak menyadari
bahwa dirinya telah lalai dari mengingat Allah. Dan saat kelalaian
ini pada hakikatnya merupakan saat yang paling berbahaya bagi diri
mereka, di mana syetan akan mengarahkan hawa nafsu agar memainkan
peranannya.

Firman Allah s.w.t. di dalam surah al-Jathiah, ayat 23: artinya:

" Maka sudahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya
sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya.
Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan
tutupan atas penglihatannya. "

Sabda Rasulullah s.a.w.: artinya:
"Tidak sempurna iman seseorang dari kamu, sehingga dia merasa
cenderung kepada apa yang telah aku sampaikan." (Riwayat Tarmizi)

Mengingati Allah s.w.t. bukan saja dengan berzikir, tetapi
termasuklah menghadiri majlis-majlis ilmu.

2) Mudah tertipu dengan keindahan dunia

Keindahan dunia dan kemewahannya memang banyak menjebak wanita ke
perangkapnya. Bukan itu saja, malahan syetan dengan mudah
memperalatkannya untuk menarik kaum lelaki agar sama-sama
bergelimang dengan dosa dan noda.
Tidak sedikit yang sanggup durhaka kepada Allah s.w.t. hanya kerana
kenikmatan dunia yang terlalu sedikit.

Firman Allah s.w.t. di dalam surah al-An'am: artinya:
" Dan tidaklah penghidupan dunia ini melainkan permainan dan
kelalaian dan sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-
orang yang bertakwa, oleh karena itu tidakkah kamu berfikir."

3) Mudah terpedaya dengan syahwat
4) Lemah iman
5) Bersikap suka menunjuk-nunjuk.

Ad-dunya mata' , khoirul mata' al mar'atus sholich
Dunia adalah perhiasan, perhiasan dunia yang baik adalah Wanita
sholihah.Send instant messages to your online friends http://uk.messenger .yahoo.com  

Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com 
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: Fw: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH

hera_gls20
In reply to this post by Leonardo Rimba
pagi...

mmmm...bagaimana ini...saya sangat jauh dari itu...yasudah pasrah saja
lah he he he...

-hera-

--- In [hidden email], leonardo rimba
<leonardo_rimba@...> wrote:
>
> Terima kasih kepada Rekan Khalid Walid yang sudah begitu baik hati
mengirimkan kepada saya via japri posting berikut ini yang TERNYATA
berisikan petunjuk bagaimana para wanita itu WAJIB untuk tunduk kepada
suami di dalam segala bidang sehingga nanti akan memperoleh PAHALA
berupa Surga dari Allah Subhanahu wa ta'alla. Karena menurut pendapat
saya pribadi posting ini begitu PENTING luar biasa, mengingat begitu
mendesaknya para wanita2 itu untuk segera BERTOBAT dan menjadi
solehah, maka tanpa ragu2 saya FWD juga tulisan yang sangat BERBOBOT
ini ke milis2 dimana terdapat BANYAK wanita yang tidak mau tunduk
kepada pria, dan malahan menantang pria di segala bidang, dan bukan
hanya di ranjang.
> Â Â
> Leo
> Â
>
> --- On Wed, 9/7/08, Khalid Walid <khalidwalid23@...> wrote:
>
> From: Khalid Walid <khalidwalid23@...>
> Subject: Fw: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH
> To: [hidden email], [hidden email],
[hidden email], [hidden email],
"Islam Alternatif" <[hidden email]>, "Islam
Progresif" <[hidden email]>

> Date: Wednesday, 9 July, 2008, 10:15 AM
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> ----- Forwarded Message ----
> From: annisa <rida_yusteti@...>
> To: [hidden email]
> Sent: Tuesday, July 8, 2008 11:09:01 AM
> Subject: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH
>
>
>
>
>
> CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH
>
> Tidak banyak syarat yang dikenakan oleh Islam untuk seseorang wanita
> untuk menerima gelar solehah, dan seterusnya menerima pahala syurga
> yang penuh kenikmatan dari Allah s.w.t.
>
> Mereka hanya perlu memenuhi 2 syarat saja yaitu:
> 1. Taat kepada Allah dan RasulNya
> 2. Taat kepada suami
>
> Perincian dari dua syarat di atas adalah sebagai berikut:
>
> 1. Taat kepada Allah dan RasulNya
>
> Bagaimana yang dikatakan taat kepada Allah s.w.t. ?
> - Mencintai Allah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w. melebihi dari segala-
> galanya.
> - Wajib menutup aurat
> - Tidak berhias dan berperangai seperti wanita jahiliah
> - Tidak bermusafir atau bersama dengan lelaki dewasa kecuali ada
> bersamanya
> - Sering membantu lelaki dalam perkara kebenaran, kebajikan dan
> taqwa
> - Berbuat baik kepada ibu & bapa
> - Sentiasa bersedekah baik dalam keadaan susah ataupun senang
> - Tidak berkhalwat dengan lelaki dewasa
> - Bersikap baik terhadap tetangga
>
> 2. Taat kepada suami
> - Memelihara kewajipan terhadap suami
> - Sentiasa menyenangkan suami
> - Menjaga kehormatan diri dan harta suaminya selama suami tiada di
> rumah.
> - Tidak cemberut di hadapan suami.
> - Tidak menolak ajakan suami untuk tidur
> - Tidak keluar tanpa izin suami.
> - Tidak meninggikan suara melebihi suara suami
> - Tidak membantah suaminya dalam kebenaran
> - Tidak menerima tamu yang dibenci suaminya.
> - Sentiasa memelihara diri, kebersihan fisik & kecantikannya serta
> rumah tangga
>
> FAKTOR YANG MERENDAHKAN MARTABAT WANITA
> ------------ --------- --------- ---------
>
> Sebenarnya puncak rendahnya martabat wanita adalah datang dari
> faktor dalam. Bukanlah faktor luar atau yang berbentuk material
> sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh para pejuang hak-hak palsu
> wanita.
>
> Faktor-faktor tersebut ialah:
>
> 1) Lupa mengingat Allah
>
> Kerana terlalu sibuk dengan tugas dan kegiatan luar atau memelihara
> anak-anak, maka tidak heran jika banyak wanita yang tidak menyadari
> bahwa dirinya telah lalai dari mengingat Allah. Dan saat kelalaian
> ini pada hakikatnya merupakan saat yang paling berbahaya bagi diri
> mereka, di mana syetan akan mengarahkan hawa nafsu agar memainkan
> peranannya.
>
> Firman Allah s.w.t. di dalam surah al-Jathiah, ayat 23: artinya:
>
> " Maka sudahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya
> sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya.
> Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan
> tutupan atas penglihatannya. "
>
> Sabda Rasulullah s.a.w.: artinya:
> "Tidak sempurna iman seseorang dari kamu, sehingga dia merasa
> cenderung kepada apa yang telah aku sampaikan." (Riwayat Tarmizi)
>
> Mengingati Allah s.w.t. bukan saja dengan berzikir, tetapi
> termasuklah menghadiri majlis-majlis ilmu.
>
> 2) Mudah tertipu dengan keindahan dunia
>
> Keindahan dunia dan kemewahannya memang banyak menjebak wanita ke
> perangkapnya. Bukan itu saja, malahan syetan dengan mudah
> memperalatkannya untuk menarik kaum lelaki agar sama-sama
> bergelimang dengan dosa dan noda.
> Tidak sedikit yang sanggup durhaka kepada Allah s.w.t. hanya kerana
> kenikmatan dunia yang terlalu sedikit.
>
> Firman Allah s.w.t. di dalam surah al-An'am: artinya:
> " Dan tidaklah penghidupan dunia ini melainkan permainan dan
> kelalaian dan sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-
> orang yang bertakwa, oleh karena itu tidakkah kamu berfikir."
>
> 3) Mudah terpedaya dengan syahwat
> 4) Lemah iman
> 5) Bersikap suka menunjuk-nunjuk.
>
> Ad-dunya mata' , khoirul mata' al mar'atus sholich
> Dunia adalah perhiasan, perhiasan dunia yang baik adalah Wanita
> sholihah.
>
>  
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> Send instant messages to your online friends
http://uk.messenger.yahoo.com
>


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Bls: Re: Fw: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH

hafny syarbainy
In reply to this post by Leonardo Rimba
Rasanya kepingin mendapat isteri seperti itu, kepingiiin gitu, tapi setengah, tiga perempat perjalanan harapan itu lama2 luntur. Ada advise.

--- Pada Kam, 10/7/08, leonardo rimba <[hidden email]> menulis:
Dari: leonardo rimba <[hidden email]>
Topik: [Spiritual-Indonesia] Re: Fw: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH
Kepada: "Khalid Walid" <[hidden email]>
Cc: [hidden email], [hidden email], [hidden email], [hidden email]
Tanggal: Kamis, 10 Juli, 2008, 7:50 AM


   
            Terima kasih kepada Rekan Khalid Walid yang sudah begitu baik hati mengirimkan kepada saya via japri posting berikut ini yang TERNYATA berisikan petunjuk bagaimana para wanita itu WAJIB untuk tunduk kepada suami di dalam segala bidang sehingga nanti akan memperoleh PAHALA berupa Surga dari Allah Subhanahu wa ta'alla. Karena menurut pendapat saya pribadi posting ini begitu PENTING luar biasa, mengingat begitu mendesaknya para wanita2 itu untuk segera BERTOBAT dan menjadi solehah, maka tanpa ragu2 saya FWD juga tulisan yang sangat BERBOBOT ini ke milis2 dimana terdapat BANYAK wanita yang tidak mau tunduk kepada pria, dan malahan menantang pria di segala bidang, dan bukan hanya di ranjang.
  
Leo
 

--- On Wed, 9/7/08, Khalid Walid <khalidwalid23@ yahoo.com> wrote:

From: Khalid Walid <khalidwalid23@ yahoo.com>
Subject: Fw: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH
To: sabili@yahoogroups. com, eramuslim@yahoogrou ps.com, tarbawi_community@ yahoogroups. com, wanita-muslimah@ yahoogroups. com, "Islam Alternatif" <islam_alternatif@ yahoogroups. com>, "Islam Progresif" <IslamProgresif@ yahoogroups. com>
Date: Wednesday, 9 July, 2008, 10:15 AM

----- Forwarded Message ----
From: annisa <rida_yusteti@ yahoo.com>
To: syiar-islam@ yahoogroups. com
Sent: Tuesday, July 8, 2008 11:09:01 AM
Subject: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAHCIRI-CIRI WANITA SOLEHAH

Tidak banyak syarat yang dikenakan oleh Islam untuk seseorang wanita
untuk menerima gelar solehah, dan seterusnya menerima pahala syurga
yang penuh kenikmatan dari Allah s.w.t.

Mereka hanya perlu memenuhi 2 syarat saja yaitu:
1. Taat kepada Allah dan RasulNya
2. Taat kepada suami

Perincian dari dua syarat di atas adalah sebagai berikut:

1. Taat kepada Allah dan RasulNya

Bagaimana yang dikatakan taat kepada Allah s.w.t. ?
- Mencintai Allah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w. melebihi dari segala-
galanya.
- Wajib menutup aurat
- Tidak berhias dan berperangai seperti wanita jahiliah
- Tidak bermusafir atau bersama dengan lelaki dewasa kecuali ada
bersamanya
- Sering membantu lelaki dalam perkara kebenaran, kebajikan dan
taqwa
- Berbuat baik kepada ibu & bapa
- Sentiasa bersedekah baik dalam keadaan susah ataupun senang
- Tidak
 berkhalwat dengan lelaki dewasa
- Bersikap baik terhadap tetangga

2. Taat kepada suami
- Memelihara kewajipan terhadap suami
- Sentiasa menyenangkan suami
- Menjaga kehormatan diri dan harta suaminya selama suami tiada di
rumah.
- Tidak cemberut di hadapan suami.
- Tidak menolak ajakan suami untuk tidur
- Tidak keluar tanpa izin suami.
- Tidak meninggikan suara melebihi suara suami
- Tidak membantah suaminya dalam kebenaran
- Tidak menerima tamu yang dibenci suaminya.
- Sentiasa memelihara diri, kebersihan fisik & kecantikannya serta
rumah tangga

FAKTOR YANG MERENDAHKAN MARTABAT WANITA
------------ --------- --------- ---------

Sebenarnya puncak rendahnya martabat wanita adalah datang dari
faktor dalam. Bukanlah faktor luar atau yang berbentuk material
sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh para pejuang hak-hak palsu
wanita.

Faktor-faktor tersebut
 ialah:

1) Lupa mengingat Allah

Kerana terlalu sibuk dengan tugas dan kegiatan luar atau memelihara
anak-anak, maka tidak heran jika banyak wanita yang tidak menyadari
bahwa dirinya telah lalai dari mengingat Allah. Dan saat kelalaian
ini pada hakikatnya merupakan saat yang paling berbahaya bagi diri
mereka, di mana syetan akan mengarahkan hawa nafsu agar memainkan
peranannya.

Firman Allah s.w.t. di dalam surah al-Jathiah, ayat 23: artinya:

" Maka sudahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya
sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya.
Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan
tutupan atas penglihatannya. "

Sabda Rasulullah s.a.w.: artinya:
"Tidak sempurna iman seseorang dari kamu, sehingga dia merasa
cenderung kepada apa yang telah aku sampaikan." (Riwayat Tarmizi)

Mengingati Allah s.w.t. bukan saja
 dengan berzikir, tetapi
termasuklah menghadiri majlis-majlis ilmu.

2) Mudah tertipu dengan keindahan dunia

Keindahan dunia dan kemewahannya memang banyak menjebak wanita ke
perangkapnya. Bukan itu saja, malahan syetan dengan mudah
memperalatkannya untuk menarik kaum lelaki agar sama-sama
bergelimang dengan dosa dan noda.
Tidak sedikit yang sanggup durhaka kepada Allah s.w.t. hanya kerana
kenikmatan dunia yang terlalu sedikit.

Firman Allah s.w.t. di dalam surah al-An'am: artinya:
" Dan tidaklah penghidupan dunia ini melainkan permainan dan
kelalaian dan sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-
orang yang bertakwa, oleh karena itu tidakkah kamu berfikir."

3) Mudah terpedaya dengan syahwat
4) Lemah iman
5) Bersikap suka menunjuk-nunjuk.

Ad-dunya mata' , khoirul mata' al mar'atus sholich
Dunia adalah perhiasan, perhiasan dunia yang baik adalah Wanita
 
sholihah.Send instant messages to your online friends http://uk.messenger .yahoo.com
     

   
   
       
         
       
       
       


       
       


      ___________________________________________________________________________
Nama baru untuk Anda!
Dapatkan nama yang selalu Anda inginkan di domain baru @ymail dan @rocketmail.
Cepat sebelum diambil orang lain!
http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/id/
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: Bls: Re: Fw: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH

Ivonne Cornelia


 Taat kepada suami
- Memelihara kewajipan terhadap suami
- Sentiasa menyenangkan suami
- Menjaga kehormatan diri dan harta suaminya selama suami tiada di
rumah.
- Tidak cemberut di hadapan suami.
- Tidak menolak ajakan suami untuk tidur
- Tidak keluar tanpa izin suami.
- Tidak meninggikan suara melebihi suara suami
- Tidak membantah suaminya dalam kebenaran
- Tidak menerima tamu yang dibenci suaminya.
- Sentiasa memelihara diri, kebersihan fisik & kecantikannya serta
rumah tangga  <<<< --- yuupp .. n you act like a slave ... wah kacian dah kaumku ....--- On Wed, 7/9/08, hafny syarbainy <[hidden email]> wrote:
From: hafny syarbainy <[hidden email]>
Subject: Bls: [Spiritual-Indonesia] Re: Fw: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH
To: "Khalid Walid" <[hidden email]>, [hidden email]
Cc: [hidden email], [hidden email], [hidden email], [hidden email]
Date: Wednesday, July 9, 2008, 9:43 PM


   
            Rasanya kepingin mendapat isteri seperti itu, kepingiiin gitu, tapi setengah, tiga perempat perjalanan harapan itu lama2 luntur. Ada advise.

--- Pada Kam, 10/7/08, leonardo rimba <leonardo_rimba@ yahoo.com> menulis:
Dari: leonardo rimba <leonardo_rimba@ yahoo.com>
Topik: [Spiritual-Indonesi a] Re: Fw: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH
Kepada: "Khalid Walid" <khalidwalid23@ yahoo.com>
Cc: spiritual-indonesia @yahoogroups. com, psikologi_transform atif@yahoogroups .com, mayapadaprana@ yahoogroups. com, rumahkitabersama@ yahoogroups. com
Tanggal: Kamis, 10 Juli, 2008, 7:50 AM   
            Terima kasih kepada Rekan Khalid Walid yang sudah begitu baik hati mengirimkan kepada saya via japri posting berikut ini yang TERNYATA berisikan petunjuk bagaimana para wanita itu WAJIB untuk tunduk kepada suami di dalam segala bidang sehingga nanti akan memperoleh PAHALA berupa Surga dari Allah Subhanahu wa ta'alla. Karena menurut pendapat saya pribadi posting ini begitu PENTING luar biasa, mengingat begitu mendesaknya para wanita2 itu untuk segera BERTOBAT dan menjadi solehah, maka tanpa ragu2 saya FWD juga tulisan yang sangat BERBOBOT ini ke milis2 dimana terdapat BANYAK wanita yang tidak mau tunduk kepada pria, dan malahan menantang pria di segala bidang, dan bukan hanya
 di ranjang.
  
Leo
 

--- On Wed, 9/7/08, Khalid Walid <khalidwalid23@ yahoo.com> wrote:

From: Khalid Walid <khalidwalid23@ yahoo.com>
Subject: Fw: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH
To: sabili@yahoogroups. com, eramuslim@yahoogrou ps.com, tarbawi_community@ yahoogroups. com, wanita-muslimah@ yahoogroups. com, "Islam Alternatif" <islam_alternatif@ yahoogroups. com>, "Islam Progresif" <IslamProgresif@ yahoogroups. com>
Date: Wednesday, 9 July, 2008, 10:15 AM

----- Forwarded Message ----
From: annisa <rida_yusteti@ yahoo.com>
To: syiar-islam@ yahoogroups. com
Sent: Tuesday, July 8, 2008 11:09:01 AM
Subject: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAHCIRI-CIRI WANITA SOLEHAH

Tidak banyak syarat yang dikenakan oleh Islam untuk seseorang wanita
untuk menerima gelar solehah, dan seterusnya menerima pahala syurga
yang penuh kenikmatan dari Allah s.w.t.

Mereka hanya perlu memenuhi 2 syarat saja yaitu:
1. Taat kepada Allah dan RasulNya
2. Taat kepada suami

Perincian dari dua syarat di atas adalah sebagai berikut:

1. Taat kepada Allah dan RasulNya

Bagaimana yang dikatakan taat kepada Allah s.w.t. ?
- Mencintai Allah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w. melebihi dari segala-
galanya.
- Wajib menutup aurat
- Tidak berhias dan berperangai seperti wanita jahiliah
- Tidak bermusafir atau bersama dengan lelaki dewasa kecuali ada
bersamanya
- Sering membantu lelaki dalam perkara kebenaran, kebajikan dan
taqwa
- Berbuat baik kepada ibu & bapa
- Sentiasa bersedekah baik dalam keadaan susah ataupun senang
- Tidak
 berkhalwat dengan lelaki dewasa
- Bersikap baik terhadap tetangga

2. Taat kepada suami
- Memelihara kewajipan terhadap suami
- Sentiasa menyenangkan suami
- Menjaga kehormatan diri dan harta suaminya selama suami tiada di
rumah.
- Tidak cemberut di hadapan suami.
- Tidak menolak ajakan suami untuk tidur
- Tidak keluar tanpa izin suami.
- Tidak meninggikan suara melebihi suara suami
- Tidak membantah suaminya dalam kebenaran
- Tidak menerima tamu yang dibenci suaminya.
- Sentiasa memelihara diri, kebersihan fisik & kecantikannya serta
rumah tangga

FAKTOR YANG MERENDAHKAN MARTABAT WANITA
------------ --------- --------- ---------

Sebenarnya puncak rendahnya martabat wanita adalah datang dari
faktor dalam. Bukanlah faktor luar atau yang berbentuk material
sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh para pejuang hak-hak palsu
wanita.

Faktor-faktor tersebut
 ialah:

1) Lupa mengingat Allah

Kerana terlalu sibuk dengan tugas dan kegiatan luar atau memelihara
anak-anak, maka tidak heran jika banyak wanita yang tidak menyadari
bahwa dirinya telah lalai dari mengingat Allah. Dan saat kelalaian
ini pada hakikatnya merupakan saat yang paling berbahaya bagi diri
mereka, di mana syetan akan mengarahkan hawa nafsu agar memainkan
peranannya.

Firman Allah s.w.t. di dalam surah al-Jathiah, ayat 23: artinya:

" Maka sudahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya
sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya.
Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan
tutupan atas penglihatannya. "

Sabda Rasulullah s.a.w.: artinya:
"Tidak sempurna iman seseorang dari kamu, sehingga dia merasa
cenderung kepada apa yang telah aku sampaikan." (Riwayat Tarmizi)

Mengingati Allah s.w.t. bukan saja
 dengan berzikir, tetapi
termasuklah menghadiri majlis-majlis ilmu.

2) Mudah tertipu dengan keindahan dunia

Keindahan dunia dan kemewahannya memang banyak menjebak wanita ke
perangkapnya. Bukan itu saja, malahan syetan dengan mudah
memperalatkannya untuk menarik kaum lelaki agar sama-sama
bergelimang dengan dosa dan noda.
Tidak sedikit yang sanggup durhaka kepada Allah s.w.t. hanya kerana
kenikmatan dunia yang terlalu sedikit.

Firman Allah s.w.t. di dalam surah al-An'am: artinya:
" Dan tidaklah penghidupan dunia ini melainkan permainan dan
kelalaian dan sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-
orang yang bertakwa, oleh karena itu tidakkah kamu berfikir."

3) Mudah terpedaya dengan syahwat
4) Lemah iman
5) Bersikap suka menunjuk-nunjuk.

Ad-dunya mata' , khoirul mata' al mar'atus sholich
Dunia adalah perhiasan, perhiasan dunia yang baik adalah Wanita
 
sholihah.Send instant messages to your online friends http://uk.messenger .yahoo.com
     


         
       
       

        Yahoo! sekarang memiliki alamat Email baru  
 Dapatkan nama yang selalu Anda inginkan di domain baru @ymail dan @rocketmail. br>
Cepat sebelum diambil orang lain!
     

   
   
       
         
       
       
       


       
       


     
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Bls: Re: Fw: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH

ishwar house
In reply to this post by hafny syarbainy

sudah, lupain aja Mas..karena memang tidak ada .
Kalo emang ketemu patut sujud syukur..


--- In [hidden email], hafny syarbainy
<markus.oneone@...> wrote:
>
> Rasanya kepingin mendapat isteri seperti itu, kepingiiin gitu, tapi
setengah, tiga perempat perjalanan harapan itu lama2 luntur. Ada
advise.
>
> --- Pada Kam, 10/7/08, leonardo rimba <leonardo_rimba@...> menulis:
> Dari: leonardo rimba <leonardo_rimba@...>
> Topik: [Spiritual-Indonesia] Re: Fw: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA
SOLEHAH
> Kepada: "Khalid Walid" <khalidwalid23@...>
> Cc: [hidden email],
[hidden email],
[hidden email], [hidden email]

> Tanggal: Kamis, 10 Juli, 2008, 7:50 AM
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>    
>             Terima kasih kepada Rekan Khalid Walid yang sudah
begitu baik hati mengirimkan kepada saya via japri posting berikut
ini yang TERNYATA berisikan petunjuk bagaimana para wanita itu WAJIB
untuk tunduk kepada suami di dalam segala bidang sehingga nanti akan
memperoleh PAHALA berupa Surga dari Allah Subhanahu wa ta'alla.
Karena menurut pendapat saya pribadi posting ini begitu PENTING luar
biasa, mengingat begitu mendesaknya para wanita2 itu untuk segera
BERTOBAT dan menjadi solehah, maka tanpa ragu2 saya FWD juga tulisan
yang sangat BERBOBOT ini ke milis2 dimana terdapat BANYAK wanita yang
tidak mau tunduk kepada pria, dan malahan menantang pria di segala
bidang, dan bukan hanya di ranjang.
>   
> Leo
>  
>
> --- On Wed, 9/7/08, Khalid Walid <khalidwalid23@ yahoo.com> wrote:
>
> From: Khalid Walid <khalidwalid23@ yahoo.com>
> Subject: Fw: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH
> To: sabili@yahoogroups. com, eramuslim@yahoogrou ps.com,
tarbawi_community@ yahoogroups. com, wanita-muslimah@ yahoogroups.
com, "Islam Alternatif" <islam_alternatif@ yahoogroups. com>, "Islam
Progresif" <IslamProgresif@ yahoogroups. com>

> Date: Wednesday, 9 July, 2008, 10:15 AM
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> ----- Forwarded Message ----
> From: annisa <rida_yusteti@ yahoo.com>
> To: syiar-islam@ yahoogroups. com
> Sent: Tuesday, July 8, 2008 11:09:01 AM
> Subject: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH
>
>
>
> CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH
>
> Tidak banyak syarat yang dikenakan oleh Islam untuk seseorang
wanita

> untuk menerima gelar solehah, dan seterusnya menerima pahala syurga
> yang penuh kenikmatan dari Allah s.w.t.
>
> Mereka hanya perlu memenuhi 2 syarat saja yaitu:
> 1. Taat kepada Allah dan RasulNya
> 2. Taat kepada suami
>
> Perincian dari dua syarat di atas adalah sebagai berikut:
>
> 1. Taat kepada Allah dan RasulNya
>
> Bagaimana yang dikatakan taat kepada Allah s.w.t. ?
> - Mencintai Allah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w. melebihi dari segala-
> galanya.
> - Wajib menutup aurat
> - Tidak berhias dan berperangai seperti wanita jahiliah
> - Tidak bermusafir atau bersama dengan lelaki dewasa kecuali ada
> bersamanya
> - Sering membantu lelaki dalam perkara kebenaran, kebajikan dan
> taqwa
> - Berbuat baik kepada ibu & bapa
> - Sentiasa bersedekah baik dalam keadaan susah ataupun senang
> - Tidak
>  berkhalwat dengan lelaki dewasa
> - Bersikap baik terhadap tetangga
>
> 2. Taat kepada suami
> - Memelihara kewajipan terhadap suami
> - Sentiasa menyenangkan suami
> - Menjaga kehormatan diri dan harta suaminya selama suami tiada di
> rumah.
> - Tidak cemberut di hadapan suami.
> - Tidak menolak ajakan suami untuk tidur
> - Tidak keluar tanpa izin suami.
> - Tidak meninggikan suara melebihi suara suami
> - Tidak membantah suaminya dalam kebenaran
> - Tidak menerima tamu yang dibenci suaminya.
> - Sentiasa memelihara diri, kebersihan fisik & kecantikannya serta
> rumah tangga
>
> FAKTOR YANG MERENDAHKAN MARTABAT WANITA
> ------------ --------- --------- ---------
>
> Sebenarnya puncak rendahnya martabat wanita adalah datang dari
> faktor dalam. Bukanlah faktor luar atau yang berbentuk material
> sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh para pejuang hak-hak palsu
> wanita.
>
> Faktor-faktor tersebut
>  ialah:
>
> 1) Lupa mengingat Allah
>
> Kerana terlalu sibuk dengan tugas dan kegiatan luar atau memelihara
> anak-anak, maka tidak heran jika banyak wanita yang tidak menyadari
> bahwa dirinya telah lalai dari mengingat Allah. Dan saat kelalaian
> ini pada hakikatnya merupakan saat yang paling berbahaya bagi diri
> mereka, di mana syetan akan mengarahkan hawa nafsu agar memainkan
> peranannya.
>
> Firman Allah s.w.t. di dalam surah al-Jathiah, ayat 23: artinya:
>
> " Maka sudahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya
> sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya.
> Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan
meletakkan

> tutupan atas penglihatannya. "
>
> Sabda Rasulullah s.a.w.: artinya:
> "Tidak sempurna iman seseorang dari kamu, sehingga dia merasa
> cenderung kepada apa yang telah aku sampaikan." (Riwayat Tarmizi)
>
> Mengingati Allah s.w.t. bukan saja
>  dengan berzikir, tetapi
> termasuklah menghadiri majlis-majlis ilmu.
>
> 2) Mudah tertipu dengan keindahan dunia
>
> Keindahan dunia dan kemewahannya memang banyak menjebak wanita ke
> perangkapnya. Bukan itu saja, malahan syetan dengan mudah
> memperalatkannya untuk menarik kaum lelaki agar sama-sama
> bergelimang dengan dosa dan noda.
> Tidak sedikit yang sanggup durhaka kepada Allah s.w.t. hanya kerana
> kenikmatan dunia yang terlalu sedikit.
>
> Firman Allah s.w.t. di dalam surah al-An'am: artinya:
> " Dan tidaklah penghidupan dunia ini melainkan permainan dan
> kelalaian dan sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-
> orang yang bertakwa, oleh karena itu tidakkah kamu berfikir."
>
> 3) Mudah terpedaya dengan syahwat
> 4) Lemah iman
> 5) Bersikap suka menunjuk-nunjuk.
>
> Ad-dunya mata' , khoirul mata' al mar'atus sholich
> Dunia adalah perhiasan, perhiasan dunia yang baik adalah Wanita
>  
> sholihah.
>
>
>
> Send instant messages to your online friends
http://uk.messenger .yahoo.com

>      
>
>    
>    
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>      
______________________________________________________________________
_____
> Nama baru untuk Anda!
> Dapatkan nama yang selalu Anda inginkan di domain baru @ymail dan
@rocketmail.
> Cepat sebelum diambil orang lain!
> http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/id/
>


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: Bls: Re: Fw: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH

Mas Dipo
In reply to this post by hafny syarbainy
Ivonne,
Aq juga tidak setuju.....
Coba lihat Muhammad kalau tidak menikah dengan mbah Fatimah emang dia bisa jadi nabi dan rasul?
Muhammad sendiri sangat menghormati kepada istrinya dan justru Muhammad lah yang mengangkat martabat kaum wanita.
Allah telah mempersiapkan calon nabi dan rasulNya untuk menikah dengan mba Fatimah karena doi kaya dan pedagang, sehingga kehidupan Muhammad bisa ditunjang dan tanpa harus mengucurkan keringat mencari nafkah supaya Muhammad bisa konsentrasi dengan dakwah agama yang baru pada saat itu.
Ini adalah hari-hari pertama saat menerima wahyu.
Siapa yang memberi makan kepada Muhammad pada saat itu? Apa lagi mengajarkan agama baru? yang jelas pada waktu itu mungkin malah dimusihi oleh golongan agama yang lama.
Justru sekarang umat Islam menomer duakan kaum wanita, itu klo menurut saya bukan ajaran Muhammad yang sesungguhnya , tetapi adalah justru mengikuti ajaran kerajaan Arab dan bahkan meniru kaum zailiyah pada saat itu wanita dijadikan budak dan kepuasan hawa napsu kaum Arab sampai sekarang ini... huhuhuhu...
Arab memang bejad!, apa lagi dimasukkan kedalam aturan agama?
dipo----- Original Message ----
From: vonny vitawati <[hidden email]>
To: [hidden email]
Sent: Thursday, July 10, 2008 10:48:36 AM
Subject: Re: Bls: [Spiritual-Indonesia] Re: Fw: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH
Taat kepada suami
- Memelihara kewajipan terhadap suami
- Sentiasa menyenangkan suami
- Menjaga kehormatan diri dan harta suaminya selama suami tiada di
rumah.
- Tidak cemberut di hadapan suami.
- Tidak menolak ajakan suami untuk tidur
- Tidak keluar tanpa izin suami.
- Tidak meninggikan suara melebihi suara suami
- Tidak membantah suaminya dalam kebenaran
- Tidak menerima tamu yang dibenci suaminya.
- Sentiasa memelihara diri, kebersihan fisik & kecantikannya serta
rumah tangga  <<<< --- yuupp .. n you act like a slave ... wah kacian dah kaumku ....--- On Wed, 7/9/08, hafny syarbainy <markus.oneone@ yahoo.co. id> wrote:

From: hafny syarbainy <markus.oneone@ yahoo.co. id>
Subject: Bls: [Spiritual-Indonesi a] Re: Fw: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH
To: "Khalid Walid" <khalidwalid23@ yahoo.com>, Spiritual-Indonesia @yahoogroups. com
Cc: spiritual-indonesia @yahoogroups. com, psikologi_transform atif@yahoogroups .com, mayapadaprana@ yahoogroups. com, rumahkitabersama@ yahoogroups. com
Date: Wednesday, July 9, 2008, 9:43 PM


Rasanya kepingin mendapat isteri seperti itu, kepingiiin gitu, tapi setengah, tiga perempat perjalanan harapan itu lama2 luntur. Ada advise.

--- Pada Kam, 10/7/08, leonardo rimba <leonardo_rimba@ yahoo.com> menulis:

Dari: leonardo rimba <leonardo_rimba@ yahoo.com>
Topik: [Spiritual-Indonesi a] Re: Fw: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH
Kepada: "Khalid Walid" <khalidwalid23@ yahoo.com>
Cc: spiritual-indonesia @yahoogroups. com, psikologi_transform atif@yahoogroups .com, mayapadaprana@ yahoogroups. com, rumahkitabersama@ yahoogroups. com
Tanggal: Kamis, 10 Juli, 2008, 7:50 AM


Terima kasih kepada Rekan Khalid Walid yang sudah begitu baik hati mengirimkan kepada saya via japri posting berikut ini yang TERNYATA berisikan petunjuk bagaimana para wanita itu WAJIB untuk tunduk kepada suami di dalam segala bidang sehingga nanti akan memperoleh PAHALA berupa Surga dari Allah Subhanahu wa ta'alla. Karena menurut pendapat saya pribadi posting ini begitu PENTING luar biasa, mengingat begitu mendesaknya para wanita2 itu untuk segera BERTOBAT dan menjadi solehah, maka tanpa ragu2 saya FWD juga tulisan yang sangat BERBOBOT ini ke milis2 dimana terdapat BANYAK wanita yang tidak mau tunduk kepada pria, dan malahan menantang pria di segala bidang, dan bukan hanya di ranjang.
  
Leo
 

--- On Wed, 9/7/08, Khalid Walid <khalidwalid23@ yahoo.com> wrote:

From: Khalid Walid <khalidwalid23@ yahoo.com>
Subject: Fw: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH
To: sabili@yahoogroups. com, eramuslim@yahoogrou ps.com, tarbawi_community@ yahoogroups. com, wanita-muslimah@ yahoogroups. com, "Islam Alternatif" <islam_alternatif@ yahoogroups. com>, "Islam Progresif" <IslamProgresif@ yahoogroups. com>
Date: Wednesday, 9 July, 2008, 10:15 AM

----- Forwarded Message ----
From: annisa <rida_yusteti@ yahoo.com>
To: syiar-islam@ yahoogroups. com
Sent: Tuesday, July 8, 2008 11:09:01 AM
Subject: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH


CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH

Tidak banyak syarat yang dikenakan oleh Islam untuk seseorang wanita
untuk menerima gelar solehah, dan seterusnya menerima pahala syurga
yang penuh kenikmatan dari Allah s.w.t.

Mereka hanya perlu memenuhi 2 syarat saja yaitu:
1. Taat kepada Allah dan RasulNya
2. Taat kepada suami

Perincian dari dua syarat di atas adalah sebagai berikut:

1. Taat kepada Allah dan RasulNya

Bagaimana yang dikatakan taat kepada Allah s.w.t. ?
- Mencintai Allah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w. melebihi dari segala-
galanya.
- Wajib menutup aurat
- Tidak berhias dan berperangai seperti wanita jahiliah
- Tidak bermusafir atau bersama dengan lelaki dewasa kecuali ada
bersamanya
- Sering membantu lelaki dalam perkara kebenaran, kebajikan dan
taqwa
- Berbuat baik kepada ibu & bapa
- Sentiasa bersedekah baik dalam keadaan susah ataupun senang
- Tidak berkhalwat dengan lelaki dewasa
- Bersikap baik terhadap tetangga

2. Taat kepada suami
- Memelihara kewajipan terhadap suami
- Sentiasa menyenangkan suami
- Menjaga kehormatan diri dan harta suaminya selama suami tiada di
rumah.
- Tidak cemberut di hadapan suami.
- Tidak menolak ajakan suami untuk tidur
- Tidak keluar tanpa izin suami.
- Tidak meninggikan suara melebihi suara suami
- Tidak membantah suaminya dalam kebenaran
- Tidak menerima tamu yang dibenci suaminya.
- Sentiasa memelihara diri, kebersihan fisik & kecantikannya serta
rumah tangga

FAKTOR YANG MERENDAHKAN MARTABAT WANITA
------------ --------- --------- ---------

Sebenarnya puncak rendahnya martabat wanita adalah datang dari
faktor dalam. Bukanlah faktor luar atau yang berbentuk material
sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh para pejuang hak-hak palsu
wanita.

Faktor-faktor tersebut ialah:

1) Lupa mengingat Allah

Kerana terlalu sibuk dengan tugas dan kegiatan luar atau memelihara
anak-anak, maka tidak heran jika banyak wanita yang tidak menyadari
bahwa dirinya telah lalai dari mengingat Allah. Dan saat kelalaian
ini pada hakikatnya merupakan saat yang paling berbahaya bagi diri
mereka, di mana syetan akan mengarahkan hawa nafsu agar memainkan
peranannya.

Firman Allah s.w.t. di dalam surah al-Jathiah, ayat 23: artinya:

" Maka sudahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya
sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya.
Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan
tutupan atas penglihatannya. "

Sabda Rasulullah s.a.w.: artinya:
"Tidak sempurna iman seseorang dari kamu, sehingga dia merasa
cenderung kepada apa yang telah aku sampaikan." (Riwayat Tarmizi)

Mengingati Allah s.w.t. bukan saja dengan berzikir, tetapi
termasuklah menghadiri majlis-majlis ilmu.

2) Mudah tertipu dengan keindahan dunia

Keindahan dunia dan kemewahannya memang banyak menjebak wanita ke
perangkapnya. Bukan itu saja, malahan syetan dengan mudah
memperalatkannya untuk menarik kaum lelaki agar sama-sama
bergelimang dengan dosa dan noda.
Tidak sedikit yang sanggup durhaka kepada Allah s.w.t. hanya kerana
kenikmatan dunia yang terlalu sedikit.

Firman Allah s.w.t. di dalam surah al-An'am: artinya:
" Dan tidaklah penghidupan dunia ini melainkan permainan dan
kelalaian dan sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-
orang yang bertakwa, oleh karena itu tidakkah kamu berfikir."

3) Mudah terpedaya dengan syahwat
4) Lemah iman
5) Bersikap suka menunjuk-nunjuk.

Ad-dunya mata' , khoirul mata' al mar'atus sholich
Dunia adalah perhiasan, perhiasan dunia yang baik adalah Wanita
sholihah.


 
Send instant messages to your online friends http://uk.messenger .yahoo.com  

________________________________
Yahoo! sekarang memiliki alamat Email baru
Dapatkan nama yang selalu Anda inginkan di domain baru @ymail dan @rocketmail. br> Cepat sebelum diambil orang lain!
 


     
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: Fw: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH

ika_soxer
In reply to this post by Leonardo Rimba

Kewajiban Suami terhadap istri apa ya?????????

--- In [hidden email], leonardo rimba
<leonardo_rimba@...> wrote:
>
> Terima kasih kepada Rekan Khalid Walid yang sudah begitu baik hati
mengirimkan kepada saya via japri posting berikut ini yang TERNYATA
berisikan petunjuk bagaimana para wanita itu WAJIB untuk tunduk
kepada suami di dalam segala bidang sehingga nanti akan memperoleh
PAHALA berupa Surga dari Allah Subhanahu wa ta'alla. Karena menurut
pendapat saya pribadi posting ini begitu PENTING luar biasa,
mengingat begitu mendesaknya para wanita2 itu untuk segera BERTOBAT
dan menjadi solehah, maka tanpa ragu2 saya FWD juga tulisan yang
sangat BERBOBOT ini ke milis2 dimana terdapat BANYAK wanita yang
tidak mau tunduk kepada pria, dan malahan menantang pria di segala
bidang, dan bukan hanya di ranjang.
>   
> Leo
>  
>
> --- On Wed, 9/7/08, Khalid Walid <khalidwalid23@...> wrote:
>
> From: Khalid Walid <khalidwalid23@...>
> Subject: Fw: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH
> To: [hidden email], [hidden email],
[hidden email], wanita-
[hidden email], "Islam Alternatif"
<[hidden email]>, "Islam Progresif"
<[hidden email]>

> Date: Wednesday, 9 July, 2008, 10:15 AM
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> ----- Forwarded Message ----
> From: annisa <rida_yusteti@...>
> To: [hidden email]
> Sent: Tuesday, July 8, 2008 11:09:01 AM
> Subject: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH
>
>
>
>
>
> CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH
>
> Tidak banyak syarat yang dikenakan oleh Islam untuk seseorang
wanita

> untuk menerima gelar solehah, dan seterusnya menerima pahala syurga
> yang penuh kenikmatan dari Allah s.w.t.
>
> Mereka hanya perlu memenuhi 2 syarat saja yaitu:
> 1. Taat kepada Allah dan RasulNya
> 2. Taat kepada suami
>
> Perincian dari dua syarat di atas adalah sebagai berikut:
>
> 1. Taat kepada Allah dan RasulNya
>
> Bagaimana yang dikatakan taat kepada Allah s.w.t. ?
> - Mencintai Allah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w. melebihi dari segala-
> galanya.
> - Wajib menutup aurat
> - Tidak berhias dan berperangai seperti wanita jahiliah
> - Tidak bermusafir atau bersama dengan lelaki dewasa kecuali ada
> bersamanya
> - Sering membantu lelaki dalam perkara kebenaran, kebajikan dan
> taqwa
> - Berbuat baik kepada ibu & bapa
> - Sentiasa bersedekah baik dalam keadaan susah ataupun senang
> - Tidak berkhalwat dengan lelaki dewasa
> - Bersikap baik terhadap tetangga
>
> 2. Taat kepada suami
> - Memelihara kewajipan terhadap suami
> - Sentiasa menyenangkan suami
> - Menjaga kehormatan diri dan harta suaminya selama suami tiada di
> rumah.
> - Tidak cemberut di hadapan suami.
> - Tidak menolak ajakan suami untuk tidur
> - Tidak keluar tanpa izin suami.
> - Tidak meninggikan suara melebihi suara suami
> - Tidak membantah suaminya dalam kebenaran
> - Tidak menerima tamu yang dibenci suaminya.
> - Sentiasa memelihara diri, kebersihan fisik & kecantikannya serta
> rumah tangga
>
> FAKTOR YANG MERENDAHKAN MARTABAT WANITA
> ------------ --------- --------- ---------
>
> Sebenarnya puncak rendahnya martabat wanita adalah datang dari
> faktor dalam. Bukanlah faktor luar atau yang berbentuk material
> sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh para pejuang hak-hak palsu
> wanita.
>
> Faktor-faktor tersebut ialah:
>
> 1) Lupa mengingat Allah
>
> Kerana terlalu sibuk dengan tugas dan kegiatan luar atau memelihara
> anak-anak, maka tidak heran jika banyak wanita yang tidak menyadari
> bahwa dirinya telah lalai dari mengingat Allah. Dan saat kelalaian
> ini pada hakikatnya merupakan saat yang paling berbahaya bagi diri
> mereka, di mana syetan akan mengarahkan hawa nafsu agar memainkan
> peranannya.
>
> Firman Allah s.w.t. di dalam surah al-Jathiah, ayat 23: artinya:
>
> " Maka sudahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya
> sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya.
> Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan
meletakkan

> tutupan atas penglihatannya. "
>
> Sabda Rasulullah s.a.w.: artinya:
> "Tidak sempurna iman seseorang dari kamu, sehingga dia merasa
> cenderung kepada apa yang telah aku sampaikan." (Riwayat Tarmizi)
>
> Mengingati Allah s.w.t. bukan saja dengan berzikir, tetapi
> termasuklah menghadiri majlis-majlis ilmu.
>
> 2) Mudah tertipu dengan keindahan dunia
>
> Keindahan dunia dan kemewahannya memang banyak menjebak wanita ke
> perangkapnya. Bukan itu saja, malahan syetan dengan mudah
> memperalatkannya untuk menarik kaum lelaki agar sama-sama
> bergelimang dengan dosa dan noda.
> Tidak sedikit yang sanggup durhaka kepada Allah s.w.t. hanya kerana
> kenikmatan dunia yang terlalu sedikit.
>
> Firman Allah s.w.t. di dalam surah al-An'am: artinya:
> " Dan tidaklah penghidupan dunia ini melainkan permainan dan
> kelalaian dan sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-
> orang yang bertakwa, oleh karena itu tidakkah kamu berfikir."
>
> 3) Mudah terpedaya dengan syahwat
> 4) Lemah iman
> 5) Bersikap suka menunjuk-nunjuk.
>
> Ad-dunya mata' , khoirul mata' al mar'atus sholich
> Dunia adalah perhiasan, perhiasan dunia yang baik adalah Wanita
> sholihah.
>
>  
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> Send instant messages to your online friends
http://uk.messenger.yahoo.com
>


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH

semar samiaji
memberikan nafkah....LAHIR dan jangan lupa BATIN...he.he..he..he...itu BUKAN kewajiban...itu kesadaran berbagi dalam hidup di RT masing2....kalau kewajiban, SIAPA yang mewajibkan...emangnya WAMIL??...he...he..he..he...begitu juga

--- On Thu, 7/10/08, ika_soxer <[hidden email]> wrote:

From: ika_soxer <[hidden email]>
Subject: [Spiritual-Indonesia] Re: Fw: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH
To: [hidden email]
Date: Thursday, July 10, 2008, 1:42 PMKewajiban Suami terhadap istri apa ya?????????

Recent Activity


 30
New Members

 3
New Photos

 1
New LinksVisit Your Group


Special K Group
on Yahoo! Groups
Learn how others
are losing pounds.

Everyday Wellness
on Yahoo! Groups
Find groups that will
help you stay fit.

Real Food Group
Share recipes
and favorite meals
w/ Real Food lovers.
.
 


     
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH

semar samiaji
In reply to this post by ika_soxer
memberikan nafkah....LAHIR dan jangan lupa BATIN...he.he..he..he...itu BUKAN kewajiban...itu kesadaran berbagi dalam hidup di RT masing2....kalau kewajiban, SIAPA yang mewajibkan...emangnya WAMIL??...he...he..he..he...begitu juga si

--- On Thu, 7/10/08, ika_soxer <[hidden email]> wrote:

From: ika_soxer <[hidden email]>
Subject: [Spiritual-Indonesia] Re: Fw: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH
To: [hidden email]
Date: Thursday, July 10, 2008, 1:42 PMKewajiban Suami terhadap istri apa ya?????????

Recent Activity


 30
New Members

 3
New Photos

 1
New LinksVisit Your Group


Special K Group
on Yahoo! Groups
Learn how others
are losing pounds.

Everyday Wellness
on Yahoo! Groups
Find groups that will
help you stay fit.

Real Food Group
Share recipes
and favorite meals
w/ Real Food lovers.
.
 


     
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH

semar samiaji
In reply to this post by ika_soxer
memberikan nafkah....LAHIR dan jangan lupa BATIN...he.he..he..he...itu BUKAN kewajiban...itu kesadaran berbagi dalam hidup di RT masing2....kalau kewajiban, SIAPA yang mewajibkan...emangnya WAMIL??...he...he..he..he...begitu

--- On Thu, 7/10/08, ika_soxer <[hidden email]> wrote:

From: ika_soxer <[hidden email]>
Subject: [Spiritual-Indonesia] Re: Fw: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH
To: [hidden email]
Date: Thursday, July 10, 2008, 1:42 PMKewajiban Suami terhadap istri apa ya?????????

Recent Activity


 30
New Members

 3
New Photos

 1
New LinksVisit Your Group


Special K Group
on Yahoo! Groups
Learn how others
are losing pounds.

Everyday Wellness
on Yahoo! Groups
Find groups that will
help you stay fit.

Real Food Group
Share recipes
and favorite meals
w/ Real Food lovers.
.
 


     
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH

Mas Dipo
In reply to this post by Leonardo Rimba
Ika,
Saking semangatnya mas Aji sampe kirim 3x loh!. betul?----- Original Message ----
From: semar samiaji <[hidden email]>
To: [hidden email]
Sent: Thursday, July 10, 2008 3:54:03 PM
Subject: [Spiritual-Indonesia] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH


memberikan nafkah....LAHIR dan jangan lupa BATIN...he.he. .he..he.. .itu BUKAN kewajiban... itu kesadaran berbagi dalam hidup di RT masing2....kalau kewajiban, SIAPA yang mewajibkan.. .emangnya WAMIL??...he. ..he..he. .he...begitu juga

--- On Thu, 7/10/08, ika_soxer <ika_soxer@yahoo. co.id> wrote:

From: ika_soxer <ika_soxer@yahoo. co.id>
Subject: [Spiritual-Indonesi a] Re: Fw: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH
To: Spiritual-Indonesia @yahoogroups. com
Date: Thursday, July 10, 2008, 1:42 PMKewajiban Suami terhadap istri apa ya?????????


Recent Activity
        *  30
New Members
        *  3
New Photos
        *  1
New LinksVisit Your Group
Special K Group
on Yahoo! Groups
Learn how others
are losing pounds.
Everyday Wellness
on Yahoo! Groups
Find groups that will
help you stay fit.
Real Food Group
Share recipes
and favorite meals
w/ Real Food lovers.
.
 
 


     
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH

semar samiaji
HA..HA..HA...ndak tahu tuch Mang...begitu send, koq sampai 3 kali...padahal nggak pencet2 lho...dan tulisan terakhirnya nggak muncul...mestinya ada kata2..."begitu juga hal ini berlaku buat wanitanya"
 
salam,
ss

--- On Thu, 7/10/08, mang dipo <[hidden email]> wrote:

From: mang dipo <[hidden email]>
Subject: Re: [Spiritual-Indonesia] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH
To: [hidden email]
Date: Thursday, July 10, 2008, 2:28 PM
Ika,
Saking semangatnya mas Aji sampe kirim 3x loh!. betul?
----- Original Message ----
From: semar samiaji <kind_evil_06@ yahoo.com>
To: Spiritual-Indonesia @yahoogroups. com
Sent: Thursday, July 10, 2008 3:54:03 PM
Subject: [Spiritual-Indonesi a] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAHmemberikan nafkah....LAHIR dan jangan lupa BATIN...he.he. .he..he.. .itu BUKAN kewajiban... itu kesadaran berbagi dalam hidup di RT masing2....kalau kewajiban, SIAPA yang mewajibkan.. .emangnya WAMIL??...he. ..he..he. .he...begitu juga

--- On Thu, 7/10/08, ika_soxer <ika_soxer@yahoo. co.id> wrote:

From: ika_soxer <ika_soxer@yahoo. co.id>
Subject: [Spiritual-Indonesi a] Re: Fw: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH
To: Spiritual-Indonesia @yahoogroups. com
Date: Thursday, July 10, 2008, 1:42 PM

Kewajiban Suami terhadap istri apa ya?????????

Recent Activity


 30
New Members

 3
New Photos

 1
New LinksVisit Your Group


Special K Group
on Yahoo! Groups
Learn how others
are losing pounds.

Everyday Wellness
on Yahoo! Groups
Find groups that will
help you stay fit.

Real Food Group
Share recipes
and favorite meals
w/ Real Food lovers.
.


 


     
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Bls: Re: Fw: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH

Bambang-4
In reply to this post by Mas Dipo
Ralat mang Dipo,

Muhammad nikah dengan Siti Khadijah.
Kalau Fatimah itu anak Nabi Muhammad dari istri Siti Aisyah.

Btw, ambil nilai positif dari segala sesuatu.
Semuanya kan cuma simbol aja, diri kita juga simbol sebenarnya.

Salam,
BES
--- In [hidden email], mang dipo <dipo1601@...>
wrote:
>
> Ivonne,
> Aq juga tidak setuju.....
> Coba lihat Muhammad kalau tidak menikah dengan mbah Fatimah emang
dia bisa jadi nabi dan rasul?
> Muhammad sendiri sangat menghormati kepada istrinya dan justru
Muhammad lah yang mengangkat martabat kaum wanita.
> Allah telah mempersiapkan calon nabi dan rasulNya untuk menikah
dengan mba Fatimah karena doi kaya dan pedagang, sehingga kehidupan
Muhammad bisa ditunjang dan tanpa harus mengucurkan keringat mencari
nafkah supaya Muhammad bisa konsentrasi dengan dakwah agama yang
baru pada saat itu.
>

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: Bls: Re: Fw: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH

hafny syarbainy
In reply to this post by Ivonne Cornelia
Kan sudah kubilang, lama2 luntur, jadi yang gak ada lagi seperti itu, masing2 udah sama, sama2 ngantor, sama2 cari privasi, cuma celakanya begitu ada tamu datang sang isteri masih belum mau melepas dasternya, sementara suami masih diluar, katanya rapat belum selesai, kalau begitu tambah luntur seleraku terhadap isteri, eh ... gak ada lagi harapanku isteri kayak gimana gitu.

--- Pada Kam, 10/7/08, vonny vitawati <[hidden email]> menulis:
Dari: vonny vitawati <[hidden email]>
Topik: Re: Bls: [Spiritual-Indonesia] Re: Fw: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH
Kepada: [hidden email]
Tanggal: Kamis, 10 Juli, 2008, 8:48 AM


   
           

 Taat kepada suami
- Memelihara kewajipan terhadap suami
- Sentiasa menyenangkan suami
- Menjaga kehormatan diri dan harta suaminya selama suami tiada di
rumah.
- Tidak cemberut di hadapan suami.
- Tidak menolak ajakan suami untuk tidur
- Tidak keluar tanpa izin suami.
- Tidak meninggikan suara melebihi suara suami
- Tidak membantah suaminya dalam kebenaran
- Tidak menerima tamu yang dibenci suaminya.
- Sentiasa memelihara diri, kebersihan fisik & kecantikannya serta
rumah tangga  <<<< --- yuupp .. n you act like a slave ... wah kacian dah kaumku ....--- On Wed, 7/9/08, hafny syarbainy <markus.oneone@ yahoo.co. id> wrote:
From: hafny syarbainy <markus.oneone@ yahoo.co. id>
Subject: Bls: [Spiritual-Indonesi a] Re: Fw: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH
To: "Khalid Walid" <khalidwalid23@ yahoo.com>, Spiritual-Indonesia @yahoogroups. com
Cc: spiritual-indonesia @yahoogroups. com, psikologi_transform atif@yahoogroups .com, mayapadaprana@ yahoogroups. com, rumahkitabersama@ yahoogroups. com
Date: Wednesday, July 9, 2008, 9:43 PM   
            Rasanya kepingin mendapat isteri seperti itu, kepingiiin gitu, tapi setengah, tiga perempat perjalanan harapan itu lama2 luntur. Ada advise.

--- Pada Kam, 10/7/08, leonardo rimba <leonardo_rimba@ yahoo.com> menulis:
Dari: leonardo rimba <leonardo_rimba@ yahoo.com>
Topik: [Spiritual-Indonesi a] Re: Fw: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH
Kepada: "Khalid Walid" <khalidwalid23@ yahoo.com>
Cc: spiritual-indonesia @yahoogroups. com, psikologi_transform atif@yahoogroups .com, mayapadaprana@ yahoogroups. com, rumahkitabersama@ yahoogroups. com
Tanggal: Kamis, 10 Juli,
 2008, 7:50 AM   
            Terima kasih kepada Rekan Khalid Walid yang sudah begitu baik hati mengirimkan kepada saya via japri posting berikut ini yang TERNYATA berisikan petunjuk bagaimana para wanita itu WAJIB untuk tunduk kepada suami di dalam segala bidang sehingga nanti akan memperoleh PAHALA berupa Surga dari Allah Subhanahu wa ta'alla. Karena menurut pendapat saya pribadi posting ini begitu PENTING luar biasa, mengingat begitu mendesaknya para wanita2 itu untuk segera BERTOBAT dan menjadi solehah, maka tanpa ragu2 saya FWD juga tulisan yang sangat BERBOBOT ini ke milis2 dimana terdapat BANYAK wanita yang tidak mau tunduk kepada pria, dan malahan menantang pria di segala bidang, dan bukan hanya
 di ranjang.
  
Leo
 

--- On Wed, 9/7/08, Khalid Walid <khalidwalid23@ yahoo.com> wrote:

From: Khalid Walid <khalidwalid23@ yahoo.com>
Subject: Fw: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH
To: sabili@yahoogroups. com, eramuslim@yahoogrou ps.com, tarbawi_community@ yahoogroups. com, wanita-muslimah@ yahoogroups. com, "Islam Alternatif" <islam_alternatif@ yahoogroups. com>, "Islam Progresif" <IslamProgresif@ yahoogroups. com>
Date: Wednesday, 9 July, 2008, 10:15 AM

----- Forwarded Message ----
From: annisa <rida_yusteti@ yahoo.com>
To: syiar-islam@ yahoogroups. com
Sent: Tuesday, July 8, 2008 11:09:01 AM
Subject: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAHCIRI-CIRI WANITA SOLEHAH

Tidak banyak syarat yang dikenakan oleh Islam untuk seseorang wanita
untuk menerima gelar solehah, dan seterusnya menerima pahala syurga
yang penuh kenikmatan dari Allah s.w.t.

Mereka hanya perlu memenuhi 2 syarat saja yaitu:
1. Taat kepada Allah dan RasulNya
2. Taat kepada suami

Perincian dari dua syarat di atas adalah sebagai berikut:

1. Taat kepada Allah dan RasulNya

Bagaimana yang dikatakan taat kepada Allah s.w.t. ?
- Mencintai Allah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w. melebihi dari segala-
galanya.
- Wajib menutup aurat
- Tidak berhias dan berperangai seperti wanita jahiliah
- Tidak bermusafir atau bersama dengan lelaki dewasa kecuali ada
bersamanya
- Sering membantu lelaki dalam perkara kebenaran, kebajikan dan
taqwa
- Berbuat baik kepada ibu & bapa
- Sentiasa bersedekah baik dalam keadaan susah ataupun senang
- Tidak
 berkhalwat dengan lelaki dewasa
- Bersikap baik terhadap tetangga

2. Taat kepada suami
- Memelihara kewajipan terhadap suami
- Sentiasa menyenangkan suami
- Menjaga kehormatan diri dan harta suaminya selama suami tiada di
rumah.
- Tidak cemberut di hadapan suami.
- Tidak menolak ajakan suami untuk tidur
- Tidak keluar tanpa izin suami.
- Tidak meninggikan suara melebihi suara suami
- Tidak membantah suaminya dalam kebenaran
- Tidak menerima tamu yang dibenci suaminya.
- Sentiasa memelihara diri, kebersihan fisik & kecantikannya serta
rumah tangga

FAKTOR YANG MERENDAHKAN MARTABAT WANITA
------------ --------- --------- ---------

Sebenarnya puncak rendahnya martabat wanita adalah datang dari
faktor dalam. Bukanlah faktor luar atau yang berbentuk material
sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh para pejuang hak-hak palsu
wanita.

Faktor-faktor tersebut
 ialah:

1) Lupa mengingat Allah

Kerana terlalu sibuk dengan tugas dan kegiatan luar atau memelihara
anak-anak, maka tidak heran jika banyak wanita yang tidak menyadari
bahwa dirinya telah lalai dari mengingat Allah. Dan saat kelalaian
ini pada hakikatnya merupakan saat yang paling berbahaya bagi diri
mereka, di mana syetan akan mengarahkan hawa nafsu agar memainkan
peranannya.

Firman Allah s.w.t. di dalam surah al-Jathiah, ayat 23: artinya:

" Maka sudahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya
sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya.
Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan
tutupan atas penglihatannya. "

Sabda Rasulullah s.a.w.: artinya:
"Tidak sempurna iman seseorang dari kamu, sehingga dia merasa
cenderung kepada apa yang telah aku sampaikan." (Riwayat Tarmizi)

Mengingati Allah s.w.t. bukan saja
 dengan berzikir, tetapi
termasuklah menghadiri majlis-majlis ilmu.

2) Mudah tertipu dengan keindahan dunia

Keindahan dunia dan kemewahannya memang banyak menjebak wanita ke
perangkapnya. Bukan itu saja, malahan syetan dengan mudah
memperalatkannya untuk menarik kaum lelaki agar sama-sama
bergelimang dengan dosa dan noda.
Tidak sedikit yang sanggup durhaka kepada Allah s.w.t. hanya kerana
kenikmatan dunia yang terlalu sedikit.

Firman Allah s.w.t. di dalam surah al-An'am: artinya:
" Dan tidaklah penghidupan dunia ini melainkan permainan dan
kelalaian dan sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-
orang yang bertakwa, oleh karena itu tidakkah kamu berfikir."

3) Mudah terpedaya dengan syahwat
4) Lemah iman
5) Bersikap suka menunjuk-nunjuk.

Ad-dunya mata' , khoirul mata' al mar'atus sholich
Dunia adalah perhiasan, perhiasan dunia yang baik adalah Wanita
 
sholihah.Send instant messages to your online friends http://uk.messenger .yahoo.com
     


         
       
       

        Yahoo! sekarang memiliki alamat Email baru  
 Dapatkan nama yang selalu Anda inginkan di domain baru @ymail dan @rocketmail. br>
Cepat sebelum diambil orang lain!
     


         
       
       


     
     

   
   
       
         
       
       
       


       
       


      ___________________________________________________________________________
Yahoo! Toolbar kini dilengkapi dengan Search Assist. Download sekarang juga.
http://id.toolbar.yahoo.com/
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH

Mas Dipo
In reply to this post by Leonardo Rimba
Wah bilahi tuh klo gak cepet diralat, tar ada yang pretes jadi ketewasan loh...----- Original Message ----
From: semar samiaji <[hidden email]>
To: [hidden email]
Sent: Thursday, July 10, 2008 4:32:09 PM
Subject: [Spiritual-Indonesia] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH


HA..HA..HA.. .ndak tahu tuch Mang...begitu send, koq sampai 3 kali...padahal nggak pencet2 lho...dan tulisan terakhirnya nggak muncul...mestinya ada kata2..."begitu juga hal ini berlaku buat wanitanya"
 
salam,
ss

--- On Thu, 7/10/08, mang dipo <dipo1601@yahoo. com> wrote:

From: mang dipo <dipo1601@yahoo. com>
Subject: Re: [Spiritual-Indonesi a] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH
To: Spiritual-Indonesia @yahoogroups. com
Date: Thursday, July 10, 2008, 2:28 PM


Ika,
Saking semangatnya mas Aji sampe kirim 3x loh!. betul?----- Original Message ----
From: semar samiaji <kind_evil_06@ yahoo.com>
To: Spiritual-Indonesia @yahoogroups. com
Sent: Thursday, July 10, 2008 3:54:03 PM
Subject: [Spiritual-Indonesi a] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH


memberikan nafkah....LAHIR dan jangan lupa BATIN...he.he. .he..he.. .itu BUKAN kewajiban... itu kesadaran berbagi dalam hidup di RT masing2....kalau kewajiban, SIAPA yang mewajibkan.. .emangnya WAMIL??...he. ..he..he. .he...begitu juga

--- On Thu, 7/10/08, ika_soxer <ika_soxer@yahoo. co.id> wrote:

From: ika_soxer <ika_soxer@yahoo. co.id>
Subject: [Spiritual-Indonesi a] Re: Fw: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH
To: Spiritual-Indonesia @yahoogroups. com
Date: Thursday, July 10, 2008, 1:42 PMKewajiban Suami terhadap istri apa ya?????????


Recent Activity
        *  30
New Members
        *  3
New Photos
        *  1
New LinksVisit Your Group
Special K Group
on Yahoo! Groups
Learn how others
are losing pounds.
Everyday Wellness
on Yahoo! Groups
Find groups that will
help you stay fit.
Real Food Group
Share recipes
and favorite meals
w/ Real Food lovers.
.
 

 
 


     
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: Bls: Re: Fw: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH

Mas Dipo
In reply to this post by hafny syarbainy
Wah betul zuga..
Mas Aji untung sudah ada yang ralatin neh...
Makasih mas Eko----- Original Message ----
From: ekosanjoto <[hidden email]>
To: [hidden email]
Sent: Thursday, July 10, 2008 4:58:21 PM
Subject: Bls: [Spiritual-Indonesia] Re: Fw: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH


Ralat mang Dipo,

Muhammad nikah dengan Siti Khadijah.
Kalau Fatimah itu anak Nabi Muhammad dari istri Siti Aisyah.

Btw, ambil nilai positif dari segala sesuatu.
Semuanya kan cuma simbol aja, diri kita juga simbol sebenarnya.

Salam,
BES
--- In Spiritual-Indonesia @yahoogroups. com, mang dipo <dipo1601@.. .>
wrote:
>
> Ivonne,
> Aq juga tidak setuju.....
> Coba lihat Muhammad kalau tidak menikah dengan mbah Fatimah emang
dia bisa jadi nabi dan rasul?
> Muhammad sendiri sangat menghormati kepada istrinya dan justru
Muhammad lah yang mengangkat martabat kaum wanita.
> Allah telah mempersiapkan calon nabi dan rasulNya untuk menikah
dengan mba Fatimah karena doi kaya dan pedagang, sehingga kehidupan
Muhammad bisa ditunjang dan tanpa harus mengucurkan keringat mencari
nafkah supaya Muhammad bisa konsentrasi dengan dakwah agama yang
baru pada saat itu.
>

 


     
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH++mang Dipo

Ivonne Cornelia
In reply to this post by Bambang-4

iya bener mang Dipo .. klo ditanya ama mba Yuyun .. beliau juga tidah setuju . :-)
klo kek gt perempuan sama aja dgn budak .. gimana kt lelaki aja .. hem no way lah ...

rgds
ivonne


--- On Thu, 7/10/08, ekosanjoto <[hidden email]> wrote:
From: ekosanjoto <[hidden email]>
Subject: Bls: [Spiritual-Indonesia] Re: Fw: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH
To: [hidden email]
Date: Thursday, July 10, 2008, 3:58 AM


   
            Ralat mang Dipo,Muhammad nikah dengan Siti Khadijah.

Kalau Fatimah itu anak Nabi Muhammad dari istri Siti Aisyah.Btw, ambil nilai positif dari segala sesuatu.

Semuanya kan cuma simbol aja, diri kita juga simbol sebenarnya.Salam,

BES

--- In Spiritual-Indonesia @yahoogroups. com, mang dipo <dipo1601@.. .>

wrote:

>

> Ivonne,

> Aq juga tidak setuju.....

> Coba lihat Muhammad kalau tidak menikah dengan mbah Fatimah emang

dia bisa jadi nabi dan rasul?

> Muhammad sendiri sangat menghormati kepada istrinya dan justru

Muhammad lah yang mengangkat martabat kaum wanita.

> Allah telah mempersiapkan calon nabi dan rasulNya untuk menikah

dengan mba Fatimah karena doi kaya dan pedagang, sehingga kehidupan

Muhammad bisa ditunjang dan tanpa harus mengucurkan keringat mencari

nafkah supaya Muhammad bisa konsentrasi dengan dakwah agama yang

baru pada saat itu.

>
     

   
   
       
         
       
       
       


       
       


     
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: Bls: Re: Fw: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH

adji mudhita
In reply to this post by hafny syarbainy
---- Original Message -----
From: hafny syarbainy

"gak ada lagi harapanku isteri kayak gimana gitu."

"Rasanya kepingin mendapat isteri seperti itu, kepingiiin gitu, tapi setengah, tiga perempat perjalanan harapan itu lama2 luntur. Ada advise."

=====================

kalau mengikuti keinginan, kapan cukupnya Mbah :-)

kalau sudah di jalanin khan ya aman-aman saja toh?

biasanya khan karena paranoid aja mau jalanin ini itu, takut ini itu.
padahal kalau yakin jalan, ya jalan aja sih, paling-paling kepentok, ya jangan kapok lah hehehe..


salam,
am


 
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: [syiar-islam] CIRI-CIRI WANITA SOLEHAH++mang Dipo

Bambang-4
In reply to this post by Ivonne Cornelia

Ivonne, segalanya cuma simbol aja.
Kalau dahulu 'yang lemah' itu disimbolkan berjenis kelamin wanita,
'yang kuat' disimbolkan laki-laki.

Seperti 'tubuh' harus mengikuti perintah 'roh', sebab itu yang
terbaik buat semua.
Lalu  diajarkan 'wanita' harus mengikuti perintah 'suami (laki2)'.

Kalau tahu bahwa roh tak berjenis kelamin, kita suatu saat bisa
berperan sebagai 'wanita' suatu saat bisa berperan sebagai 'laki-
laki'.

Yang tahu menjawab ('laki2'), dan yang tak tahu bisa bertanya
('wanita').

Cuma simbol aja.

Salam,
BES

--- In [hidden email], vonny vitawati
<vonv2000@...> wrote:
>
>
> iya bener mang Dipo .. klo ditanya ama mba Yuyun .. beliau juga
tidah setuju . :-)
> klo kek gt perempuan sama aja dgn budak .. gimana kt lelaki aja ..
hem no way lah ...
>
> rgds
> ivonne
>
>
> --- On Thu, 7/10/08, ekosanjoto <ekosanjoto@...> wrote:
> From: ekosanjoto <ekosanjoto@...>
> Subject: Bls: [Spiritual-Indonesia] Re: Fw: [syiar-islam] CIRI-
CIRI WANITA SOLEHAH

> To: [hidden email]
> Date: Thursday, July 10, 2008, 3:58 AM
>
> >             Ralat mang Dipo,
>
>
>
> Muhammad nikah dengan Siti Khadijah.
>
> Kalau Fatimah itu anak Nabi Muhammad dari istri Siti Aisyah.
>
>
>
> Btw, ambil nilai positif dari segala sesuatu.
>
> Semuanya kan cuma simbol aja, diri kita juga simbol sebenarnya.
>
>
>
> Salam,
>
> BES
>
> --- In Spiritual-Indonesia @yahoogroups. com, mang dipo
<dipo1601@ .>

>
> wrote:
>
> >
>
> > Ivonne,
>
> > Aq juga tidak setuju.....
>
> > Coba lihat Muhammad kalau tidak menikah dengan mbah Fatimah
emang

>
> dia bisa jadi nabi dan rasul?
>
> > Muhammad sendiri sangat menghormati kepada istrinya dan justru
>
> Muhammad lah yang mengangkat martabat kaum wanita.
>
> > Allah telah mempersiapkan calon nabi dan rasulNya untuk menikah
>
> dengan mba Fatimah karena doi kaya dan pedagang, sehingga
kehidupan
>
> Muhammad bisa ditunjang dan tanpa harus mengucurkan keringat
mencari
>
> nafkah supaya Muhammad bisa konsentrasi dengan dakwah agama yang
>
> baru pada saat itu.
>
> >
>


1234
Loading...