Quantcast

Serat Sabdo Palon, diposting dan diterjemahkan oleh Damar Shashangka

classic Classic list List threaded Threaded
13 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Serat Sabdo Palon, diposting dan diterjemahkan oleh Damar Shashangka

Leonardo Rimba
Administrator
<http://www.facebook.com/note.php?note_id=129656874870>


SERAT SABDO PALON
Share Saturday, September 12, 2009 at 9:22am

SERAT SABDO PALONSinom.Pada sira ngelingana

Carita ing nguni-nguni

Kang kocap ing serat Babad

Babad nagari Mojopahit

Nalika duking nguni

Sang-a Brawijaya Prabu

Pan samya pepanggihan

Kaliyan Njeng Sunan Kali

Sabda Palon Naya Genggong rencangira.Sang-a Prabu Brawijaya

Sabdanira arum manis

Nuntun dhateng punakawan

Sabda Palon paran karsi

Jenengsun sapuniki

Wus ngrasuk agama Rasul

Heh ta kakang manira

Meluwa agama suci

Luwih becik iki agama kang mulya.Sabda palon matur sugal

Yen kawula boten arsi

Ngrasuka agama Islam

Wit kula puniki yekti

Ratuning Dang Hyang Jawi

Momong marang anak putu

Sagung kang para Nata

Kang jumeneng ing tanah Jawi

Wus pinasthi sayekti kula pisahan.Klawan Paduka sang Nata

Wangsul maring sunya ruri

Mung kula matur petungna

Ing benjang sakpungkur mami

Yen wus prapta kang wanci

Jangkep gangsal atus taun

Wit ing dinten punika

Kula gantos agami

Gama Budhi kula sebar ing tanah Jawa.Sinten tan purun nganggeya

Yekti kula rusak sami

Sun sajakken putu kula

Berkasakan rupi-rupi

Dereng lega kang ati

Yen durung lebur atempur

Kula damel pratandha

Pratandha tembayan mami

Hardi Merapi yen wus njeblug mili lahar.Ngidul ngilen purugira

Nggada banger ingkang warih

Nggih punika wedal kula

Wus nyebar agama budi

Merapi janji mamai

Anggereng jagad satuhu

Karsanireng Jawata

Sadaya gilir gumanti

Boten kenging kalamunta kaowahan.Sanget-sangeting sangsara

Kang tuwuh ing tanah Jawi

Sinengkalan tahunira

Lawon Sapta Ngesthi Aji

Upami nyabarang kali

Prapteng tengah-tengahipun

Kaline banjir bandhang

Jeronne ngelebna jalmi

Kathah sirna manungsa prapteng pralaya.Bebaya ingkang tumeka

Warata sa Tanah Jawi

Ginawe kang paring gesang

Tan kenging dipun singgahi

Wit ing donya puniki

Wonten ing sakwasanipun

Sedaya pra Jawata

Kinarya amertandhani

Jagad iki yekti ana kang akarya.Warna-warna kang bebaya

Angrusaken Tanah Jawi

Sagung tiyang nambut karya

Pamedal boten nyekapi

Priyayi keh beranti

Sudagar tuna sadarum

Wong glidhik ora mingsra

Wong tani ora nyukupi

Pametune akeh sirna aneng wana.Bumi ilang berkatira

Ama kathah kang ndhatengi

Kayu katahah ingkang ilang

Cinolong dening sujanmi

Pan risaknya nglangkungi

Karana rebut rinebut

Risak tataning janma

Yen dalu grimis keh maling

Yen rina-wa kathah tetiyang ambengal.Heru hara sakeh janma

Rebutan ngupaya anggering praja

Tan tahan perihing ati

Katungka praptaneki

Pageblug ingkang linangkung

Lelara ngambra-ambara

Warading saktanah Jawi

Enjing sakit sorenya sampun pralaya.Kesandhung wohing pralaya

Kaselak banjir ngemasi

Udan barat salah mangsa

Angin gung nggegirisi

Kayu gung brasta sami

Tinempuhing angin agung

Kathah rebah amblasah

Lepen-lepen samya banjir

Lamun tinon pan kados samodra bena.Alun minggah ing daratan

Karya rusak tepis wiring

Kang dumunung kering kanan

Kajeng akeh ingkang keli

Kang tumuwuh apinggir

Samya kentir trusing laut

Sela geng sami brasta

Kabalebeg katut keli

Gumalundhung gumludhug suwaranira.Hardi agung-agung samya

Huru-hara nggegirisi

Gumleger swaranira

Lahar wutah kanan kering

Ambleber angelebi

Nrajang wana lan desagung

Manungsanya keh brasta

Kebo sapi samya gusis

Sirna gempang tan wonten mangga puliha.Lindhu ping pitu sedina

Karya sisahing sujanmi

Sitinipun samya nela

Brekasakan kang ngelesi

Anyeret sagung janmi

Manungsa pating galuruh

Kathah kang nandhang roga

Warna-warna ingkang sakit

Awis waras akeh klang prapteng pralaya.Sabda Palon nulya mukswa

Sakedhap boten kaeksi

Wangsul ing jaman limunan

Langkung ngungun Sri Bupati

Njegreg tan bisa angling

Ing manah langkung gegetun

Kedhuwung lepatira

Mupus karsaning Dewadi

Kodrat iku sayekti tan kena owah.

Terjemahan :Ingatlah kalian semua,

Akan cerita masa lalu,

Yang tercantum didalam Babad ( Sejarah )

Babad Negara Majapahit,

Ketika itu,

Sang Prabhu Brawijaya,

Tengah bertemu,

Dengan Kangjeng Sunan Kalijaga,

Ditemani oleh Sabdo Palon dan Naya Genggong.Sang Prabhu Brawijaya,

Bersabda dengan lemah lembut,

Mengharapkan kepada kedua punakawan( pengiring dekat )-nya,

Tapi Sabdo Palon tetap menolak,

Diriku ini sekarang,

Sudah memeluk Agama Rasul (Islam),

Wahai kalian kakang berdua,

Ikutlah memeluk agama suci,

Lebih baik karena ini agama yang mulia,Sabdo Palon menghaturkan kata-kata agak keras,

Hamba tidak mau,

Memeluk agama Islam,

Sebab hamba ini sesungguhnya,

Raja Dahnyang ( Penguasa Gaib ) tanah Jawa,

Memelihara kelestarian anak cucu ( penghuni tanah Jawa ),

(Serta) semua Para Raja,

Yang memerintah di tanah Jawa,

Sudah menjadi suratan karma (wahai Sang Prabhu), kita harus berpisah.Dengan Paduka Wahai Sang Raja,

Kembali ke Sunyaruri (Alam kosong tapi ber-'isi'; Alam yang tidak ada tapi ada),

Hanya saja saya menghaturkan sebuah pesan agar Paduka menghitung,

Kelak sepeninggal hamba,

Apabila sudah datang waktunya,

Genap lima ratus tahun,

Mulai hari ini,

Akan saya ganti agama (di Jawa),

Agama Buddhi akan saya sebarkan ditanah Jawa.Siapa saja yang tidak mau memakai,

Akan saya hancurkan,

Akan saya berikan kepada cucu saya sebagai tumbal,

Makhluk halus berwarna-warni,

Belum puas hati hamba,

Apabila belum hancur lebur,

Saya akan membuat pertanda,

Pertanda sebagai janji serius saya,

Gunung Merapi apabila sudah meletus mengeluarkan lahar.Kearah selatan barat mengalirnya,

Berbau busuk air laharnya,

Itulah waktunya,

Sudah mulai menyebarkan agama Budhi,

Merapi janji saya,

Menggelegar seluruh jagad,

Kehendak Tuhan,

(Karena) segalanya (pasti akan) berganti,

Tidak mungkin untuk dirubah lagi.Sangat sangat sengsara,

Yang hidup ditanah Jawa,

Perlambang tahun kedatangannya,

LAWON SAPTA NGESTI AJI ( LAWON ; 8, SAPTA ; 7, NGESTHI ; 9, AJI ; 1 = 1978),

Seandainya menyeberangi sebuah sungai,

Ketika masih berada ditengah-tengah,

Banjir bandhang akan datang tiba-tiba,

Tingginya air mampu menenggelamkan manusia,

Banyak manusia sirna karena mati.Bahaya yang datang,

Merata diseluruh tanah Jawa,

Diciptakan oleh Yang Memberikan Hidup,

Tidak bisa untuk ditolak,

Sebab didunia ini,

Dibawah kekuasaan,

Tuhan dan Para Dewa,

Sebagai bukti,

Jagad ini ada yang menciptakan.Bermacam-macam mara bahaya,

Merusak tanah Jawa,

Semua yang bekerja,

Hasilnya tidak mencukupi,

Pejabat banyak yang lupa daratan,

Pedagang mengalami kerugian,

Yang berkelakuan jahat semakin banyak,

Yag bertani tidak mengahsilkan apa-apa,

Hasilnya banyak terbuang percuma dihutan.Bumi hilang berkahnya,

Banyak hama mendatangi,

Pepohonan banyakyang hilang,

Dicuri manusia,

Kerusakannya sangat parah,

Sebab saling berebut,

Rusak tatanan moral,

Apabila malam hujan banyak pencuri,

pabila siang banyak perampok.Huru hara seluruh manusia,

Berebut kekuasan kerajaan,

Tidak tahan perdihnya hati,

Disusul datangnya,

Wabah yang sangat mengerikan,

Penyakit berjangkit kemana-mana,

Merata seluruh tanah Jawa,

Pagi sakit sorenya mati.Belum selesai wabah kematian,

Ditambah banjir bandhang semakin menggenapi,

Hujan besar salah waktu,

Angin besar mengerikan,

Pohon-poho besar bertumbangan,

Disapu angin yang besar,

Banyak yang roboh berserakan,

Sungai-sungai banyak yang banjir,

Apabila dilihat bagaikan lautan.Ombak naik kedaratan,

Membuat rusak pesisir pantai,

Yang berada dikiri kanannya,

Pohon banyak yang hanyut,

Yang tumbuh dipesisir,

Hanyut ketengah lautan,

Bebatuan besar hancur berantakan,

Tersapu ikut hanyut,

Bergemuruh nyaring suaranya.Gunung berapi semua,

Huru hara mengerikan,

Menggelegar suaranya,

Lahar tumpah kekanan dan kekirinya,

Menenggelamkan,

Menerejang hutan dan perkotaan,

Manusia banyak yang tewas,

Kerbau dan Sapi habis,

Sirna hilang tak bisa dipulihkan lagi.Gempa bumi sehari tujuh kali,

Membuat ketakutan manusia,

Tanah banyak yang retak-retak,

Makhluk halus yang ikut membantu amarah alam,

menyeret semua manusia,

Manusia menjerit-jerit,

Banyak yang terkena penyakit,

Bermacam-macam sakitnya,

Jarang yang bisa sembuh malahan banyak yang menemui kematian.Sabdo Palon kemudian menghilang,

Sekejap mata tidak terlihat sudah,

Kembali ke alam misteri,

Sangat keheranan Sang Prabhu,

Terpaku tidak bisa bergerak,

Dalam hati merasa menyesal,

Merasa telah berbuat salah,

Akhirnya hanya bisa berserah kepada Tuhan,

Janji yang telah terucapkan itu sesungguhnya tak akan bisa dirubah lagi.

(Diterjemahkan oleh : Damar Sashangka).

Sabdo Palon dan Naya Genggong adalah 'PENUNTUN GAIB YANG MEWUJUD'.
Beliau berdua senantiasa hadir mengiringi Raja-Raja Jawa jaman Hindhu
Buddha. Beliau berdua pergi meninggalkan tanah Jawa semenjak Keruntuhan
Majapahit pada tahun 1400 Saka, atau 1478 Masehi. Terkenal dengan SURYA
SANGKALA (KATA SANDHI PENANDA TAHUN KEJADIAN) yang sangat populer di
Jawa, yaitu SIRNA ILANG KERTHANING BHUMI ( SIRNA : 0, ILANG : 0, KERTHA
: 4, BHUMI : 1 = 1400 Saka). Kalimat KERTHAning BHUMI, diambil dari
nama asli PRABHU BRAWIJAYA PAMUNGKAS (PAMUNGKAS=TERAKHIR), yaitu RADEN
KERTHABHUMI.Janji kedatangan Beliau berdua diucapkan di Blambangan, ketika
Majapahit hancur diserang oleh pasukan Demak Bintara. Prabhu Brawijaya
meloloskan diri ke arah Timur, hendak menyeberang ke Pulau Bali, namun
masih bertahan sementara di Blambangan ( Banyuwangi sekarang).Raden Patah, Pemimpin Demak Bintara, merasa bangga telah menghancurkan
Majapahit yang dia anggap sebagai negara kafir. Serta merta, setelah
mendengar kabar berhasil dikuasainya Majapahit oleh tentara Islam,
Raden Patah datang dari Demak, ingin melihat langsung keadaan Majapahit
yang berhasil dihancurkan. Setelah itu, dengan bangga beliau meneruskan
perjalanannya ke Pesantren Ampeldhenta, hendak mengabarkan keberhasilan
itu. Namun ternyata, Nyi Ageng Ampel, istri almarhum Sunan Ampel, malah
mempersalahkannya. Nyi Ageng Ampel mengingatkan bahwa dulu semasa Sunan
Ampel masih hidup, beliau pernah berpesan bahwsanya jangan sekali-kali
murid-murid beliau ikut campur masalah politik, atau malah berani
merebut kekuasaan Majapahit. Bahkan Nyi Ageng dengan tegas menambahkan,
Raden Patah telah berdosa tiga hal :1.Kepada Guru, yaitu melanggar wasiat Sunan Ampel.

2.Kepada Ayah, karena Prabhu Brawijaya adalah ayah kandung Raden Patah.

3.Kepada Raja, karena Raja adalah Imam, tidak boleh dilawan tanpa
alasan yang benar. Sebab, selama memerintah, Prabhu Brawijaya tidak
pernah melarang penyebaran agama Islam, bahkan menghadiahkan tanah
Ampeldhenta ( didaerah Surabaya sekarang ), sebagai tanah otonom.
Diijinkan untuk dipakai sebagai basis pendidikan agama bagi orang-orang
muslim.Dengan sangat menyesal, Raden Patah meminta petunjuk, bagaimanakah cara
untuk menghapus kesalahannya. Nyi Ageng menyarankan agar kedudukan
Prabhu Brawijaya Pamungkas sebagai Raja harus dikembalikan. Namun yang
menjadi masalah, kemanakah Sang Prabhu meloloskan diri? Nyi Ageng
memperkirakan, Sang Prabhu pasti menuju ke Pulau Bali. Raden Patah
berniat menyusul sendiri, namun dicegah Nyi Ageng Ampel, karena setelah
kejadian penyerangan Majapahit oleh tentara Islam terjadi, maka, tidak
akan ada satupun orang Islam yang akan dipercayai oleh Sang Prabhu.
Tidak Raden Patah, tidak Nyi Ageng Ampel, tidak pula Para Wali yang
lain, yang turut serta membantu penyerangan tersebut. Namun, hanya ada
dua Wali yang mungkin masih beliau percayai, pertama Syeh Siti Jenar
dan kedua Sunan Kalijaga. Karena kedua Wali ini terang-terangan
menentang penyerangan pasukan Islam ke Majapahit.Karena hubungan Raden Patah tidak begitu baik dengan Syeh Siti Jenar,
maka dia meminta pertolongan Sunan Kalijaga untuk melacak keberadaan
ramanda-nya. Dan jika ditemukan, dimohon dengan segala hormat untuk
kembali ke Trowulan, ibukota Majapahit, untuk dikukuhkan lagi sebagai
Raja. Sunan Kalijaga bersedia membantu, ditemani beberapa santri beliau
langsung melakukan pencarian ke arah Timur. Dan ternyata benar, di
Blambangan, banyak umbul-umbul pasukan Majapahit serta para prajurid
Majapahit yang siap tempur berkumpul disana. Dan benar pula, Prabhu
Brawijaya masih ada disana, belum menyeberang ke Pulau Bali. Agak
kesulitan Sunan Kalijaga memohon bertemu dengan Sang Prabhu. Namun
karena Sang Prabhu tahu betul, Sunan Kalijaga, yang seringkali beliau
panggil Sahid itu, menurut pasukan sandhi (intelejen) Majapahit , Sunan
Kalijaga bersama pengikutnya,sama sekali tidak ikut dalam penyerangan
ke Majapahit, maka Sunan Kalijaga dipersilahkannya menghadap, walau
dengan kawalan ketat.Disinilah dialog SERAT SABDO PALON terjadi. Sang Prabhu Brawijaya,
ditemani Sabdo Palon dan Naya Genggong, dihadap oleh Sunan
Kalijaga,beserta sesepuh Majapahit yang kebetulan bersama-sama Sang
Prabhu hendak menuju Pulau Bali, menyusul beberapa masyarakat Jawa
lainnya yang lebih dahulu melarikan diri kesana. Mendengar penuturan
Sunan Kalijaga,Sang Prabhu luruh hatinya. Karena sejatinya, Sang Prabhu
kini tengah menggalang kekuatan besar untuk merebut kembali tahta dari
tentara Islam. Tidak bisa dibayangkan apabila itu terjadi, karena
pendukung Sang Prabhu Brawijaya masih banyak tersebar diseluruh
Nusantara. Pertumpahan darah yang lebih besar pasti akan terjadi.
Putra-putra Prabhu Brawijaya masih banyak yang berkuasa dan mempunyai
kekuatan tentara yang besar, seperti Adipati Handayaningrat IV di
Pegging, Lembu Peteng di Madura, Bondhan Kejawen di Tarub dan masih
banyak lagi.Sunan Kalijaga meminta, agar pertikaian dihentikan, dan sudilah kiranya
Sang Prabhu kembali memegang tampuk pemerintahan. Prabhu Brawijaya
menolak, karena jikalau itu terjadi, maka beliau akan merasa terhina
oleh putra selirnya sediri, Raden Patah, yang lahir dari putri China
Eng-Kian dan dibesarkan di Palembang dalam asuhan Adipati Arya Damar
atau Swan Liong. Bagaimana tidak, seorang ayah harus menerima tahta
dari anaknya sendiri, memalukan. Ketika perundingan menemui jalan
buntu, maka Sunan Kalijaga mengusulkan agar beliau dengan kebesaran
jiwa, mau memeluk Islam. Dengan demikian, seluruh pendukung beliau
pasti akan meninggalkan beliau satu persatu, dan pertumpahan darah yang
lebih besar lagi akan terhindar.Mendengar akan hal itu, Prabhu Brawijaya tercenung, untuk menghindari
peperangan lebih besar, setidaknya, usulan Sunan Kalijaga memang masuk
akal. Demi perdamaian, Sang Prabhu mengesampingkan ego-nya. Maka PENUH
dengan kebesaran hati, beliau menyatakan MASUK ISLAM. Terkejut seluruh
yang hadir, termasuk Sabdo Palon dan Naya Genggong. Hingga,
terlontarlah sebuah janji seperti tercantum pada SERAT SABDO PALON
diatas.Sepeninggal Sabdo Palon dan Naya Genggong, Sang Prabhu-pun bersedia
kembali ke Trowulan, namun bukan hendak kembali memduduki tahta, akan
tetapi mendamaikan seluruh kerabat Majapahit agar merelakan tahta
dipegang oleh Raden Patah. Dalam perjalanan pulang inilah, Sunan
Kalijaga meminta bukti ketulusan Sang Prabhu dalam memeluk Islam. Sunan
Kalijaga memohon untuk memotong rambut panjang Sang Prabhu. Dengan
sebilah keris, setelah diijinkan, Sunan Kalijaga memotong rambut
beliau. Tapi ternyata, tidak satu helai-pun terpotong. Sekali lagi,
Sunan Kalijaga meminta keikhlasan Sang Prabhu memeluk Islam, dan sekali
lagi Sunan Kalijaga memotong rambut beliau. Kali ini, terpotong sudah.

Namun, Sunan Kalijaga belum puas, menjelang berangkat kembali ke
Trowulan, Sunan Kalijaga mengambil air comberan yang berbau tidak sedap
dimasukkan kedalam sebilah bambu. Dihadapan Sang Prabhu, beliau
menyatakan, bahwasanya apabila air comberan ini sesampainya di Trowulan
airnya berubah tidak berbau busuk, nyata sudahlah Sang Prabhu telah
lahr bathin masuk Islam.Berangkatlah rombongan itu ke Trowulan,sesampainya di Trowulan,
disambut dengan suka cita oleh masyarakat Trowulan. Air dalam bilah
bambu dicurahkan oleh Sunan Kalijaga, dan ternyata, bau busuknya
hilang, bahkan airnya berubah jernih. Untuk mengingat kejadian itu,
Blambangan diubah namanya menjadi BANYUWANGI hingga sekarang.

Tidak berapa lama di Trowulan, Sang Prabhu jatuh sakit. Putra-putranya
datang berkumpul, melalui Sunan Kalijaga, beliau mengamanatkan agar
menghentikan pertumpahan darah Hindhu-Buddha dengan Islam. Biarkanlah
Raden Patah bertahta sebagai Raja di Jawa walau sebenarnya, keturunan
dari Pengging-lah yang lebih berhak.Menjelang akhir hayat beliau, beliau berpesan agar diatas pusara makam
beliau jangan diberi tanda bahwasanya beliau adalah Prabhu Brawijaya,
Raja Majapahit terakhir, namun tandailah dengan nama Putri Champa
Anarawati, permaisuri beliau. Sebab beliau merasa diperhinakan
sebagaimana wanita oleh putraya sendiri. Dan penghinaan itu didukung
oleh permaisurinya sendiri, Dewi Anarawati, putri Champa yang beragama
Islam. Dewi Anarawati inilah bibi Sunan Ampel. Dewi Anarawati-lah yang
menyarankan agar Sang Prabhu memberikan Ampeldenta kepada Sunan Ampel
untuk didirikan sebuah Pesantren Islam.Maka jangan heran, apabila di Trowulan, tidak diketemukan makam Prabhu Brawijaya, melainkan Putri Champa.

Padahal makam Putri Champa yang asli berada di Gresik. Begitu Majapahit
diserang pasukan Islam, beliau diungsikan ke Gresik hingga beliau wafat.(Damar Shashangka).
      New Email addresses available on Yahoo!
Get the Email name you&#39;ve always wanted on the new @ymail and @rocketmail.
Hurry before someone else does!
http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/aa/
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Serat Sabdo Palon, diposting dan diterjemahkan oleh Damar Shashangka

semar samiaji
he..he..he..he..he..ini salah satu bentuk penyalahgambaran karakter Gusti Prabu Brawijaya...se-olah2 sabdo palon dan nayo genggong terpisah dari diri Beliau...padahal, semuanya itu ada di dalam diri Gusti Prabu...
 
sabdo palon = cermin...nayo genggong = kajian dalam diri Gusti Prabu...dan Gusti Prabu tidak pernah beragama apa pun...Gusti Prabu murni memegang keyakinan leluhur....
 
MEMBACA ITU MUDAH ASALKAN TIDAK BUTA AKSARA, MEMAHAMI TIDAK CUKUP HANYA DENGAN MEMBACA...
 
salam warna,
ss

--- On Mon, 1/25/10, Leonardo Rimba <[hidden email]> wrote:


From: Leonardo Rimba <[hidden email]>
Subject: [Spiritual-Indonesia] Serat Sabdo Palon, diposting dan diterjemahkan oleh Damar Shashangka
To: [hidden email]
Date: Monday, January 25, 2010, 7:28 AM


 <http://www.facebook .com/note. php?note_ id=129656874870>

SERAT SABDO PALON
Share
 Saturday, September 12, 2009 at 9:22am

SERAT SABDO PALON


Sinom.

Pada sira ngelingana
Carita ing nguni-nguni
Kang kocap ing serat Babad
Babad nagari Mojopahit
Nalika duking nguni
Sang-a Brawijaya Prabu
Pan samya pepanggihan
Kaliyan Njeng Sunan Kali
Sabda Palon Naya Genggong rencangira.

Sang-a Prabu Brawijaya
Sabdanira arum manis
Nuntun dhateng punakawan
Sabda Palon paran karsi
Jenengsun sapuniki
Wus ngrasuk agama Rasul
Heh ta kakang manira
Meluwa agama suci
Luwih becik iki agama kang mulya.

Sabda palon matur sugal
Yen kawula boten arsi
Ngrasuka agama Islam
Wit kula puniki yekti
Ratuning Dang Hyang Jawi
Momong marang anak putu
Sagung kang para Nata
Kang jumeneng ing tanah Jawi
Wus pinasthi sayekti kula pisahan.

Klawan Paduka sang Nata
Wangsul maring sunya ruri
Mung kula matur petungna
Ing benjang sakpungkur mami
Yen wus prapta kang wanci
Jangkep gangsal atus taun
Wit ing dinten punika
Kula gantos agami
Gama Budhi kula sebar ing tanah Jawa.

Sinten tan purun nganggeya
Yekti kula rusak sami
Sun sajakken putu kula
Berkasakan rupi-rupi
Dereng lega kang ati
Yen durung lebur atempur
Kula damel pratandha
Pratandha tembayan mami
Hardi Merapi yen wus njeblug mili lahar.

Ngidul ngilen purugira
Nggada banger ingkang warih
Nggih punika wedal kula
Wus nyebar agama budi
Merapi janji mamai
Anggereng jagad satuhu
Karsanireng Jawata
Sadaya gilir gumanti
Boten kenging kalamunta kaowahan.

Sanget-sangeting sangsara
Kang tuwuh ing tanah Jawi
Sinengkalan tahunira
Lawon Sapta Ngesthi Aji
Upami nyabarang kali
Prapteng tengah-tengahipun
Kaline banjir bandhang
Jeronne ngelebna jalmi
Kathah sirna manungsa prapteng pralaya.

Bebaya ingkang tumeka
Warata sa Tanah Jawi
Ginawe kang paring gesang
Tan kenging dipun singgahi
Wit ing donya puniki
Wonten ing sakwasanipun
Sedaya pra Jawata
Kinarya amertandhani
Jagad iki yekti ana kang akarya.

Warna-warna kang bebaya
Angrusaken Tanah Jawi
Sagung tiyang nambut karya
Pamedal boten nyekapi
Priyayi keh beranti
Sudagar tuna sadarum
Wong glidhik ora mingsra
Wong tani ora nyukupi
Pametune akeh sirna aneng wana.

Bumi ilang berkatira
Ama kathah kang ndhatengi
Kayu katahah ingkang ilang
Cinolong dening sujanmi
Pan risaknya nglangkungi
Karana rebut rinebut
Risak tataning janma
Yen dalu grimis keh maling
Yen rina-wa kathah tetiyang ambengal.

Heru hara sakeh janma
Rebutan ngupaya anggering praja
Tan tahan perihing ati
Katungka praptaneki
Pageblug ingkang linangkung
Lelara ngambra-ambara
Warading saktanah Jawi
Enjing sakit sorenya sampun pralaya.

Kesandhung wohing pralaya
Kaselak banjir ngemasi
Udan barat salah mangsa
Angin gung nggegirisi
Kayu gung brasta sami
Tinempuhing angin agung
Kathah rebah amblasah
Lepen-lepen samya banjir
Lamun tinon pan kados samodra bena.

Alun minggah ing daratan
Karya rusak tepis wiring
Kang dumunung kering kanan
Kajeng akeh ingkang keli
Kang tumuwuh apinggir
Samya kentir trusing laut
Sela geng sami brasta
Kabalebeg katut keli
Gumalundhung gumludhug suwaranira.

Hardi agung-agung samya
Huru-hara nggegirisi
Gumleger swaranira
Lahar wutah kanan kering
Ambleber angelebi
Nrajang wana lan desagung
Manungsanya keh brasta
Kebo sapi samya gusis
Sirna gempang tan wonten mangga puliha.

Lindhu ping pitu sedina
Karya sisahing sujanmi
Sitinipun samya nela
Brekasakan kang ngelesi
Anyeret sagung janmi
Manungsa pating galuruh
Kathah kang nandhang roga
Warna-warna ingkang sakit
Awis waras akeh klang prapteng pralaya.

Sabda Palon nulya mukswa
Sakedhap boten kaeksi
Wangsul ing jaman limunan
Langkung ngungun Sri Bupati
Njegreg tan bisa angling
Ing manah langkung gegetun
Kedhuwung lepatira
Mupus karsaning Dewadi
Kodrat iku sayekti tan kena owah.
Terjemahan :

Ingatlah kalian semua,
Akan cerita masa lalu,
Yang tercantum didalam Babad ( Sejarah )
Babad Negara Majapahit,
Ketika itu,
Sang Prabhu Brawijaya,
Tengah bertemu,
Dengan Kangjeng Sunan Kalijaga,
Ditemani oleh Sabdo Palon dan Naya Genggong.

Sang Prabhu Brawijaya,
Bersabda dengan lemah lembut,
Mengharapkan kepada kedua punakawan( pengiring dekat )-nya,
Tapi Sabdo Palon tetap menolak,
Diriku ini sekarang,
Sudah memeluk Agama Rasul (Islam),
Wahai kalian kakang berdua,
Ikutlah memeluk agama suci,
Lebih baik karena ini agama yang mulia,

Sabdo Palon menghaturkan kata-kata agak keras,
Hamba tidak mau,
Memeluk agama Islam,
Sebab hamba ini sesungguhnya,
Raja Dahnyang ( Penguasa Gaib ) tanah Jawa,
Memelihara kelestarian anak cucu ( penghuni tanah Jawa ),
(Serta) semua Para Raja,
Yang memerintah di tanah Jawa,
Sudah menjadi suratan karma (wahai Sang Prabhu), kita harus berpisah.

Dengan Paduka Wahai Sang Raja,
Kembali ke Sunyaruri (Alam kosong tapi ber-'isi'; Alam yang tidak ada tapi ada),
Hanya saja saya menghaturkan sebuah pesan agar Paduka menghitung,
Kelak sepeninggal hamba,
Apabila sudah datang waktunya,
Genap lima ratus tahun,
Mulai hari ini,
Akan saya ganti agama (di Jawa),
Agama Buddhi akan saya sebarkan ditanah Jawa.

Siapa saja yang tidak mau memakai,
Akan saya hancurkan,
Akan saya berikan kepada cucu saya sebagai tumbal,
Makhluk halus berwarna-warni,
Belum puas hati hamba,
Apabila belum hancur lebur,
Saya akan membuat pertanda,
Pertanda sebagai janji serius saya,
Gunung Merapi apabila sudah meletus mengeluarkan lahar.

Kearah selatan barat mengalirnya,
Berbau busuk air laharnya,
Itulah waktunya,
Sudah mulai menyebarkan agama Budhi,
Merapi janji saya,
Menggelegar seluruh jagad,
Kehendak Tuhan,
(Karena) segalanya (pasti akan) berganti,
Tidak mungkin untuk dirubah lagi.

Sangat sangat sengsara,
Yang hidup ditanah Jawa,
Perlambang tahun kedatangannya,
LAWON SAPTA NGESTI AJI ( LAWON ; 8, SAPTA ; 7, NGESTHI ; 9, AJI ; 1 = 1978),
Seandainya menyeberangi sebuah sungai,
Ketika masih berada ditengah-tengah,
Banjir bandhang akan datang tiba-tiba,
Tingginya air mampu menenggelamkan manusia,
Banyak manusia sirna karena mati.

Bahaya yang datang,
Merata diseluruh tanah Jawa,
Diciptakan oleh Yang Memberikan Hidup,
Tidak bisa untuk ditolak,
Sebab didunia ini,
Dibawah kekuasaan,
Tuhan dan Para Dewa,
Sebagai bukti,
Jagad ini ada yang menciptakan.

Bermacam-macam mara bahaya,
Merusak tanah Jawa,
Semua yang bekerja,
Hasilnya tidak mencukupi,
Pejabat banyak yang lupa daratan,
Pedagang mengalami kerugian,
Yang berkelakuan jahat semakin banyak,
Yag bertani tidak mengahsilkan apa-apa,
Hasilnya banyak terbuang percuma dihutan.

Bumi hilang berkahnya,
Banyak hama mendatangi,
Pepohonan banyakyang hilang,
Dicuri manusia,
Kerusakannya sangat parah,
Sebab saling berebut,
Rusak tatanan moral,
Apabila malam hujan banyak pencuri,
pabila siang banyak perampok.

Huru hara seluruh manusia,
Berebut kekuasan kerajaan,
Tidak tahan perdihnya hati,
Disusul datangnya,
Wabah yang sangat mengerikan,
Penyakit berjangkit kemana-mana,
Merata seluruh tanah Jawa,
Pagi sakit sorenya mati.

Belum selesai wabah kematian,
Ditambah banjir bandhang semakin menggenapi,
Hujan besar salah waktu,
Angin besar mengerikan,
Pohon-poho besar bertumbangan,
Disapu angin yang besar,
Banyak yang roboh berserakan,
Sungai-sungai banyak yang banjir,
Apabila dilihat bagaikan lautan.

Ombak naik kedaratan,
Membuat rusak pesisir pantai,
Yang berada dikiri kanannya,
Pohon banyak yang hanyut,
Yang tumbuh dipesisir,
Hanyut ketengah lautan,
Bebatuan besar hancur berantakan,
Tersapu ikut hanyut,
Bergemuruh nyaring suaranya.

Gunung berapi semua,
Huru hara mengerikan,
Menggelegar suaranya,
Lahar tumpah kekanan dan kekirinya,
Menenggelamkan,
Menerejang hutan dan perkotaan,
Manusia banyak yang tewas,
Kerbau dan Sapi habis,
Sirna hilang tak bisa dipulihkan lagi.

Gempa bumi sehari tujuh kali,
Membuat ketakutan manusia,
Tanah banyak yang retak-retak,
Makhluk halus yang ikut membantu amarah alam,
menyeret semua manusia,
Manusia menjerit-jerit,
Banyak yang terkena penyakit,
Bermacam-macam sakitnya,
Jarang yang bisa sembuh malahan banyak yang menemui kematian.

Sabdo Palon kemudian menghilang,
Sekejap mata tidak terlihat sudah,
Kembali ke alam misteri,
Sangat keheranan Sang Prabhu,
Terpaku tidak bisa bergerak,
Dalam hati merasa menyesal,
Merasa telah berbuat salah,
Akhirnya hanya bisa berserah kepada Tuhan,
Janji yang telah terucapkan itu sesungguhnya tak akan bisa dirubah lagi.


(Diterjemahkan oleh : Damar Sashangka).


Sabdo Palon dan Naya Genggong adalah 'PENUNTUN GAIB YANG MEWUJUD'. Beliau berdua senantiasa hadir mengiringi Raja-Raja Jawa jaman Hindhu Buddha. Beliau berdua pergi meninggalkan tanah Jawa semenjak Keruntuhan Majapahit pada tahun 1400 Saka, atau 1478 Masehi. Terkenal dengan SURYA SANGKALA (KATA SANDHI PENANDA TAHUN KEJADIAN) yang sangat populer di Jawa, yaitu SIRNA ILANG KERTHANING BHUMI ( SIRNA : 0, ILANG : 0, KERTHA : 4, BHUMI : 1 = 1400 Saka). Kalimat KERTHAning BHUMI, diambil dari nama asli PRABHU BRAWIJAYA PAMUNGKAS (PAMUNGKAS=TERAKHIR ), yaitu RADEN KERTHABHUMI.

Janji kedatangan Beliau berdua diucapkan di Blambangan, ketika Majapahit hancur diserang oleh pasukan Demak Bintara. Prabhu Brawijaya meloloskan diri ke arah Timur, hendak menyeberang ke Pulau Bali, namun masih bertahan sementara di Blambangan ( Banyuwangi sekarang).

Raden Patah, Pemimpin Demak Bintara, merasa bangga telah menghancurkan Majapahit yang dia anggap sebagai negara kafir. Serta merta, setelah mendengar kabar berhasil dikuasainya Majapahit oleh tentara Islam, Raden Patah datang dari Demak, ingin melihat langsung keadaan Majapahit yang berhasil dihancurkan. Setelah itu, dengan bangga beliau meneruskan perjalanannya ke Pesantren Ampeldhenta, hendak mengabarkan keberhasilan itu. Namun ternyata, Nyi Ageng Ampel, istri almarhum Sunan Ampel, malah mempersalahkannya. Nyi Ageng Ampel mengingatkan bahwa dulu semasa Sunan Ampel masih hidup, beliau pernah berpesan bahwsanya jangan sekali-kali murid-murid beliau ikut campur masalah politik, atau malah berani merebut kekuasaan Majapahit. Bahkan Nyi Ageng dengan tegas menambahkan, Raden Patah telah berdosa tiga hal :

1.Kepada Guru, yaitu melanggar wasiat Sunan Ampel.
2.Kepada Ayah, karena Prabhu Brawijaya adalah ayah kandung Raden Patah.
3.Kepada Raja, karena Raja adalah Imam, tidak boleh dilawan tanpa alasan yang benar. Sebab, selama memerintah, Prabhu Brawijaya tidak pernah melarang penyebaran agama Islam, bahkan menghadiahkan tanah Ampeldhenta ( didaerah Surabaya sekarang ), sebagai tanah otonom. Diijinkan untuk dipakai sebagai basis pendidikan agama bagi orang-orang muslim.

Dengan sangat menyesal, Raden Patah meminta petunjuk, bagaimanakah cara untuk menghapus kesalahannya. Nyi Ageng menyarankan agar kedudukan Prabhu Brawijaya Pamungkas sebagai Raja harus dikembalikan. Namun yang menjadi masalah, kemanakah Sang Prabhu meloloskan diri? Nyi Ageng memperkirakan, Sang Prabhu pasti menuju ke Pulau Bali. Raden Patah berniat menyusul sendiri, namun dicegah Nyi Ageng Ampel, karena setelah kejadian penyerangan Majapahit oleh tentara Islam terjadi, maka, tidak akan ada satupun orang Islam yang akan dipercayai oleh Sang Prabhu. Tidak Raden Patah, tidak Nyi Ageng Ampel, tidak pula Para Wali yang lain, yang turut serta membantu penyerangan tersebut. Namun, hanya ada dua Wali yang mungkin masih beliau percayai, pertama Syeh Siti Jenar dan kedua Sunan Kalijaga. Karena kedua Wali ini terang-terangan menentang penyerangan pasukan Islam ke Majapahit.

Karena hubungan Raden Patah tidak begitu baik dengan Syeh Siti Jenar, maka dia meminta pertolongan Sunan Kalijaga untuk melacak keberadaan ramanda-nya.. Dan jika ditemukan, dimohon dengan segala hormat untuk kembali ke Trowulan, ibukota Majapahit, untuk dikukuhkan lagi sebagai Raja. Sunan Kalijaga bersedia membantu, ditemani beberapa santri beliau langsung melakukan pencarian ke arah Timur. Dan ternyata benar, di Blambangan, banyak umbul-umbul pasukan Majapahit serta para prajurid Majapahit yang siap tempur berkumpul disana. Dan benar pula, Prabhu Brawijaya masih ada disana, belum menyeberang ke Pulau Bali. Agak kesulitan Sunan Kalijaga memohon bertemu dengan Sang Prabhu. Namun karena Sang Prabhu tahu betul, Sunan Kalijaga, yang seringkali beliau panggil Sahid itu, menurut pasukan sandhi (intelejen) Majapahit , Sunan Kalijaga bersama pengikutnya, sama sekali tidak ikut dalam penyerangan ke Majapahit, maka Sunan Kalijaga dipersilahkannya menghadap, walau
 dengan kawalan ketat.

Disinilah dialog SERAT SABDO PALON terjadi. Sang Prabhu Brawijaya, ditemani Sabdo Palon dan Naya Genggong, dihadap oleh Sunan Kalijaga,beserta sesepuh Majapahit yang kebetulan bersama-sama Sang Prabhu hendak menuju Pulau Bali, menyusul beberapa masyarakat Jawa lainnya yang lebih dahulu melarikan diri kesana. Mendengar penuturan Sunan Kalijaga,Sang Prabhu luruh hatinya. Karena sejatinya, Sang Prabhu kini tengah menggalang kekuatan besar untuk merebut kembali tahta dari tentara Islam. Tidak bisa dibayangkan apabila itu terjadi, karena pendukung Sang Prabhu Brawijaya masih banyak tersebar diseluruh Nusantara. Pertumpahan darah yang lebih besar pasti akan terjadi. Putra-putra Prabhu Brawijaya masih banyak yang berkuasa dan mempunyai kekuatan tentara yang besar, seperti Adipati Handayaningrat IV di Pegging, Lembu Peteng di Madura, Bondhan Kejawen di Tarub dan masih banyak lagi.

Sunan Kalijaga meminta, agar pertikaian dihentikan, dan sudilah kiranya Sang Prabhu kembali memegang tampuk pemerintahan. Prabhu Brawijaya menolak, karena jikalau itu terjadi, maka beliau akan merasa terhina oleh putra selirnya sediri, Raden Patah, yang lahir dari putri China Eng-Kian dan dibesarkan di Palembang dalam asuhan Adipati Arya Damar atau Swan Liong. Bagaimana tidak, seorang ayah harus menerima tahta dari anaknya sendiri, memalukan. Ketika perundingan menemui jalan buntu, maka Sunan Kalijaga mengusulkan agar beliau dengan kebesaran jiwa, mau memeluk Islam. Dengan demikian, seluruh pendukung beliau pasti akan meninggalkan beliau satu persatu, dan pertumpahan darah yang lebih besar lagi akan terhindar.

Mendengar akan hal itu, Prabhu Brawijaya tercenung, untuk menghindari peperangan lebih besar, setidaknya, usulan Sunan Kalijaga memang masuk akal. Demi perdamaian, Sang Prabhu mengesampingkan ego-nya. Maka PENUH dengan kebesaran hati, beliau menyatakan MASUK ISLAM. Terkejut seluruh yang hadir, termasuk Sabdo Palon dan Naya Genggong. Hingga, terlontarlah sebuah janji seperti tercantum pada SERAT SABDO PALON diatas.

Sepeninggal Sabdo Palon dan Naya Genggong, Sang Prabhu-pun bersedia kembali ke Trowulan, namun bukan hendak kembali memduduki tahta, akan tetapi mendamaikan seluruh kerabat Majapahit agar merelakan tahta dipegang oleh Raden Patah. Dalam perjalanan pulang inilah, Sunan Kalijaga meminta bukti ketulusan Sang Prabhu dalam memeluk Islam. Sunan Kalijaga memohon untuk memotong rambut panjang Sang Prabhu. Dengan sebilah keris, setelah diijinkan, Sunan Kalijaga memotong rambut beliau. Tapi ternyata, tidak satu helai-pun terpotong. Sekali lagi, Sunan Kalijaga meminta keikhlasan Sang Prabhu memeluk Islam, dan sekali lagi Sunan Kalijaga memotong rambut beliau. Kali ini, terpotong sudah.
Namun, Sunan Kalijaga belum puas, menjelang berangkat kembali ke Trowulan, Sunan Kalijaga mengambil air comberan yang berbau tidak sedap dimasukkan kedalam sebilah bambu. Dihadapan Sang Prabhu, beliau menyatakan, bahwasanya apabila air comberan ini sesampainya di Trowulan airnya berubah tidak berbau busuk, nyata sudahlah Sang Prabhu telah lahr bathin masuk Islam.

Berangkatlah rombongan itu ke Trowulan,sesampainy a di Trowulan, disambut dengan suka cita oleh masyarakat Trowulan. Air dalam bilah bambu dicurahkan oleh Sunan Kalijaga, dan ternyata, bau busuknya hilang, bahkan airnya berubah jernih. Untuk mengingat kejadian itu, Blambangan diubah namanya menjadi BANYUWANGI hingga sekarang.
Tidak berapa lama di Trowulan, Sang Prabhu jatuh sakit. Putra-putranya datang berkumpul, melalui Sunan Kalijaga, beliau mengamanatkan agar menghentikan pertumpahan darah Hindhu-Buddha dengan Islam. Biarkanlah Raden Patah bertahta sebagai Raja di Jawa walau sebenarnya, keturunan dari Pengging-lah yang lebih berhak.

Menjelang akhir hayat beliau, beliau berpesan agar diatas pusara makam beliau jangan diberi tanda bahwasanya beliau adalah Prabhu Brawijaya, Raja Majapahit terakhir, namun tandailah dengan nama Putri Champa Anarawati, permaisuri beliau. Sebab beliau merasa diperhinakan sebagaimana wanita oleh putraya sendiri. Dan penghinaan itu didukung oleh permaisurinya sendiri, Dewi Anarawati, putri Champa yang beragama Islam. Dewi Anarawati inilah bibi Sunan Ampel. Dewi Anarawati-lah yang menyarankan agar Sang Prabhu memberikan Ampeldenta kepada Sunan Ampel untuk didirikan sebuah Pesantren Islam.

Maka jangan heran, apabila di Trowulan, tidak diketemukan makam Prabhu Brawijaya, melainkan Putri Champa.
Padahal makam Putri Champa yang asli berada di Gresik. Begitu Majapahit diserang pasukan Islam, beliau diungsikan ke Gresik hingga beliau wafat.

(Damar Shashangka).

Get your new Email address!
Grab the Email name you've always wanted before someone else does!
     
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: Serat Sabdo Palon, diposting dan diterjemahkan oleh Damar Shashangka

Agung Pindha
jadi ,mas Aji berksimpulan Serat Sabda Palon itu datangnya dari Prabhu Brawijaya sendiri , betul ?
Mohon dijabarkan lebih lanjut mas Aji .....

shanti , koq saya tambah gak mudheng ini

--- In [hidden email], semar samiaji <kind_evil_06@...> wrote:

>
> he..he..he..he..he..ini salah satu bentuk penyalahgambaran karakter Gusti Prabu Brawijaya...se-olah2 sabdo palon dan nayo genggong terpisah dari diri Beliau...padahal, semuanya itu ada di dalam diri Gusti Prabu...
>  
> sabdo palon = cermin...nayo genggong = kajian dalam diri Gusti Prabu...dan Gusti Prabu tidak pernah beragama apa pun...Gusti Prabu murni memegang keyakinan leluhur....
>  
> MEMBACA ITU MUDAH ASALKAN TIDAK BUTA AKSARA, MEMAHAMI TIDAK CUKUP HANYA DENGAN MEMBACA...
>  
> salam warna,
> ss
>
> --- On Mon, 1/25/10, Leonardo Rimba <leonardo_rimba@...> wrote:
>
>
> From: Leonardo Rimba <leonardo_rimba@...>
> Subject: [Spiritual-Indonesia] Serat Sabdo Palon, diposting dan diterjemahkan oleh Damar Shashangka
> To: [hidden email]
> Date: Monday, January 25, 2010, 7:28 AM
>
>
>  
>
>
>
>
>
>
>
> <http://www.facebook .com/note. php?note_ id=129656874870>
>
>
>
>
>
> SERAT SABDO PALON
> Share
>  Saturday, September 12, 2009 at 9:22am
>
> SERAT SABDO PALON
>
>
> Sinom.
>
> Pada sira ngelingana
> Carita ing nguni-nguni
> Kang kocap ing serat Babad
> Babad nagari Mojopahit
> Nalika duking nguni
> Sang-a Brawijaya Prabu
> Pan samya pepanggihan
> Kaliyan Njeng Sunan Kali
> Sabda Palon Naya Genggong rencangira.
>
> Sang-a Prabu Brawijaya
> Sabdanira arum manis
> Nuntun dhateng punakawan
> Sabda Palon paran karsi
> Jenengsun sapuniki
> Wus ngrasuk agama Rasul
> Heh ta kakang manira
> Meluwa agama suci
> Luwih becik iki agama kang mulya.
>
> Sabda palon matur sugal
> Yen kawula boten arsi
> Ngrasuka agama Islam
> Wit kula puniki yekti
> Ratuning Dang Hyang Jawi
> Momong marang anak putu
> Sagung kang para Nata
> Kang jumeneng ing tanah Jawi
> Wus pinasthi sayekti kula pisahan.
>
> Klawan Paduka sang Nata
> Wangsul maring sunya ruri
> Mung kula matur petungna
> Ing benjang sakpungkur mami
> Yen wus prapta kang wanci
> Jangkep gangsal atus taun
> Wit ing dinten punika
> Kula gantos agami
> Gama Budhi kula sebar ing tanah Jawa.
>
> Sinten tan purun nganggeya
> Yekti kula rusak sami
> Sun sajakken putu kula
> Berkasakan rupi-rupi
> Dereng lega kang ati
> Yen durung lebur atempur
> Kula damel pratandha
> Pratandha tembayan mami
> Hardi Merapi yen wus njeblug mili lahar.
>
> Ngidul ngilen purugira
> Nggada banger ingkang warih
> Nggih punika wedal kula
> Wus nyebar agama budi
> Merapi janji mamai
> Anggereng jagad satuhu
> Karsanireng Jawata
> Sadaya gilir gumanti
> Boten kenging kalamunta kaowahan.
>
> Sanget-sangeting sangsara
> Kang tuwuh ing tanah Jawi
> Sinengkalan tahunira
> Lawon Sapta Ngesthi Aji
> Upami nyabarang kali
> Prapteng tengah-tengahipun
> Kaline banjir bandhang
> Jeronne ngelebna jalmi
> Kathah sirna manungsa prapteng pralaya.
>
> Bebaya ingkang tumeka
> Warata sa Tanah Jawi
> Ginawe kang paring gesang
> Tan kenging dipun singgahi
> Wit ing donya puniki
> Wonten ing sakwasanipun
> Sedaya pra Jawata
> Kinarya amertandhani
> Jagad iki yekti ana kang akarya.
>
> Warna-warna kang bebaya
> Angrusaken Tanah Jawi
> Sagung tiyang nambut karya
> Pamedal boten nyekapi
> Priyayi keh beranti
> Sudagar tuna sadarum
> Wong glidhik ora mingsra
> Wong tani ora nyukupi
> Pametune akeh sirna aneng wana.
>
> Bumi ilang berkatira
> Ama kathah kang ndhatengi
> Kayu katahah ingkang ilang
> Cinolong dening sujanmi
> Pan risaknya nglangkungi
> Karana rebut rinebut
> Risak tataning janma
> Yen dalu grimis keh maling
> Yen rina-wa kathah tetiyang ambengal.
>
> Heru hara sakeh janma
> Rebutan ngupaya anggering praja
> Tan tahan perihing ati
> Katungka praptaneki
> Pageblug ingkang linangkung
> Lelara ngambra-ambara
> Warading saktanah Jawi
> Enjing sakit sorenya sampun pralaya.
>
> Kesandhung wohing pralaya
> Kaselak banjir ngemasi
> Udan barat salah mangsa
> Angin gung nggegirisi
> Kayu gung brasta sami
> Tinempuhing angin agung
> Kathah rebah amblasah
> Lepen-lepen samya banjir
> Lamun tinon pan kados samodra bena.
>
> Alun minggah ing daratan
> Karya rusak tepis wiring
> Kang dumunung kering kanan
> Kajeng akeh ingkang keli
> Kang tumuwuh apinggir
> Samya kentir trusing laut
> Sela geng sami brasta
> Kabalebeg katut keli
> Gumalundhung gumludhug suwaranira.
>
> Hardi agung-agung samya
> Huru-hara nggegirisi
> Gumleger swaranira
> Lahar wutah kanan kering
> Ambleber angelebi
> Nrajang wana lan desagung
> Manungsanya keh brasta
> Kebo sapi samya gusis
> Sirna gempang tan wonten mangga puliha.
>
> Lindhu ping pitu sedina
> Karya sisahing sujanmi
> Sitinipun samya nela
> Brekasakan kang ngelesi
> Anyeret sagung janmi
> Manungsa pating galuruh
> Kathah kang nandhang roga
> Warna-warna ingkang sakit
> Awis waras akeh klang prapteng pralaya.
>
> Sabda Palon nulya mukswa
> Sakedhap boten kaeksi
> Wangsul ing jaman limunan
> Langkung ngungun Sri Bupati
> Njegreg tan bisa angling
> Ing manah langkung gegetun
> Kedhuwung lepatira
> Mupus karsaning Dewadi
> Kodrat iku sayekti tan kena owah.
>
>
>
>
> Terjemahan :
>
> Ingatlah kalian semua,
> Akan cerita masa lalu,
> Yang tercantum didalam Babad ( Sejarah )
> Babad Negara Majapahit,
> Ketika itu,
> Sang Prabhu Brawijaya,
> Tengah bertemu,
> Dengan Kangjeng Sunan Kalijaga,
> Ditemani oleh Sabdo Palon dan Naya Genggong.
>
> Sang Prabhu Brawijaya,
> Bersabda dengan lemah lembut,
> Mengharapkan kepada kedua punakawan( pengiring dekat )-nya,
> Tapi Sabdo Palon tetap menolak,
> Diriku ini sekarang,
> Sudah memeluk Agama Rasul (Islam),
> Wahai kalian kakang berdua,
> Ikutlah memeluk agama suci,
> Lebih baik karena ini agama yang mulia,
>
> Sabdo Palon menghaturkan kata-kata agak keras,
> Hamba tidak mau,
> Memeluk agama Islam,
> Sebab hamba ini sesungguhnya,
> Raja Dahnyang ( Penguasa Gaib ) tanah Jawa,
> Memelihara kelestarian anak cucu ( penghuni tanah Jawa ),
> (Serta) semua Para Raja,
> Yang memerintah di tanah Jawa,
> Sudah menjadi suratan karma (wahai Sang Prabhu), kita harus berpisah.
>
> Dengan Paduka Wahai Sang Raja,
> Kembali ke Sunyaruri (Alam kosong tapi ber-'isi'; Alam yang tidak ada tapi ada),
> Hanya saja saya menghaturkan sebuah pesan agar Paduka menghitung,
> Kelak sepeninggal hamba,
> Apabila sudah datang waktunya,
> Genap lima ratus tahun,
> Mulai hari ini,
> Akan saya ganti agama (di Jawa),
> Agama Buddhi akan saya sebarkan ditanah Jawa.
>
> Siapa saja yang tidak mau memakai,
> Akan saya hancurkan,
> Akan saya berikan kepada cucu saya sebagai tumbal,
> Makhluk halus berwarna-warni,
> Belum puas hati hamba,
> Apabila belum hancur lebur,
> Saya akan membuat pertanda,
> Pertanda sebagai janji serius saya,
> Gunung Merapi apabila sudah meletus mengeluarkan lahar.
>
> Kearah selatan barat mengalirnya,
> Berbau busuk air laharnya,
> Itulah waktunya,
> Sudah mulai menyebarkan agama Budhi,
> Merapi janji saya,
> Menggelegar seluruh jagad,
> Kehendak Tuhan,
> (Karena) segalanya (pasti akan) berganti,
> Tidak mungkin untuk dirubah lagi.
>
> Sangat sangat sengsara,
> Yang hidup ditanah Jawa,
> Perlambang tahun kedatangannya,
> LAWON SAPTA NGESTI AJI ( LAWON ; 8, SAPTA ; 7, NGESTHI ; 9, AJI ; 1 = 1978),
> Seandainya menyeberangi sebuah sungai,
> Ketika masih berada ditengah-tengah,
> Banjir bandhang akan datang tiba-tiba,
> Tingginya air mampu menenggelamkan manusia,
> Banyak manusia sirna karena mati.
>
> Bahaya yang datang,
> Merata diseluruh tanah Jawa,
> Diciptakan oleh Yang Memberikan Hidup,
> Tidak bisa untuk ditolak,
> Sebab didunia ini,
> Dibawah kekuasaan,
> Tuhan dan Para Dewa,
> Sebagai bukti,
> Jagad ini ada yang menciptakan.
>
> Bermacam-macam mara bahaya,
> Merusak tanah Jawa,
> Semua yang bekerja,
> Hasilnya tidak mencukupi,
> Pejabat banyak yang lupa daratan,
> Pedagang mengalami kerugian,
> Yang berkelakuan jahat semakin banyak,
> Yag bertani tidak mengahsilkan apa-apa,
> Hasilnya banyak terbuang percuma dihutan.
>
> Bumi hilang berkahnya,
> Banyak hama mendatangi,
> Pepohonan banyakyang hilang,
> Dicuri manusia,
> Kerusakannya sangat parah,
> Sebab saling berebut,
> Rusak tatanan moral,
> Apabila malam hujan banyak pencuri,
> pabila siang banyak perampok.
>
> Huru hara seluruh manusia,
> Berebut kekuasan kerajaan,
> Tidak tahan perdihnya hati,
> Disusul datangnya,
> Wabah yang sangat mengerikan,
> Penyakit berjangkit kemana-mana,
> Merata seluruh tanah Jawa,
> Pagi sakit sorenya mati.
>
> Belum selesai wabah kematian,
> Ditambah banjir bandhang semakin menggenapi,
> Hujan besar salah waktu,
> Angin besar mengerikan,
> Pohon-poho besar bertumbangan,
> Disapu angin yang besar,
> Banyak yang roboh berserakan,
> Sungai-sungai banyak yang banjir,
> Apabila dilihat bagaikan lautan.
>
> Ombak naik kedaratan,
> Membuat rusak pesisir pantai,
> Yang berada dikiri kanannya,
> Pohon banyak yang hanyut,
> Yang tumbuh dipesisir,
> Hanyut ketengah lautan,
> Bebatuan besar hancur berantakan,
> Tersapu ikut hanyut,
> Bergemuruh nyaring suaranya.
>
> Gunung berapi semua,
> Huru hara mengerikan,
> Menggelegar suaranya,
> Lahar tumpah kekanan dan kekirinya,
> Menenggelamkan,
> Menerejang hutan dan perkotaan,
> Manusia banyak yang tewas,
> Kerbau dan Sapi habis,
> Sirna hilang tak bisa dipulihkan lagi.
>
> Gempa bumi sehari tujuh kali,
> Membuat ketakutan manusia,
> Tanah banyak yang retak-retak,
> Makhluk halus yang ikut membantu amarah alam,
> menyeret semua manusia,
> Manusia menjerit-jerit,
> Banyak yang terkena penyakit,
> Bermacam-macam sakitnya,
> Jarang yang bisa sembuh malahan banyak yang menemui kematian.
>
> Sabdo Palon kemudian menghilang,
> Sekejap mata tidak terlihat sudah,
> Kembali ke alam misteri,
> Sangat keheranan Sang Prabhu,
> Terpaku tidak bisa bergerak,
> Dalam hati merasa menyesal,
> Merasa telah berbuat salah,
> Akhirnya hanya bisa berserah kepada Tuhan,
> Janji yang telah terucapkan itu sesungguhnya tak akan bisa dirubah lagi.
>
>
> (Diterjemahkan oleh : Damar Sashangka).
>
>
> Sabdo Palon dan Naya Genggong adalah 'PENUNTUN GAIB YANG MEWUJUD'. Beliau berdua senantiasa hadir mengiringi Raja-Raja Jawa jaman Hindhu Buddha. Beliau berdua pergi meninggalkan tanah Jawa semenjak Keruntuhan Majapahit pada tahun 1400 Saka, atau 1478 Masehi. Terkenal dengan SURYA SANGKALA (KATA SANDHI PENANDA TAHUN KEJADIAN) yang sangat populer di Jawa, yaitu SIRNA ILANG KERTHANING BHUMI ( SIRNA : 0, ILANG : 0, KERTHA : 4, BHUMI : 1 = 1400 Saka). Kalimat KERTHAning BHUMI, diambil dari nama asli PRABHU BRAWIJAYA PAMUNGKAS (PAMUNGKAS=TERAKHIR ), yaitu RADEN KERTHABHUMI.
>
> Janji kedatangan Beliau berdua diucapkan di Blambangan, ketika Majapahit hancur diserang oleh pasukan Demak Bintara. Prabhu Brawijaya meloloskan diri ke arah Timur, hendak menyeberang ke Pulau Bali, namun masih bertahan sementara di Blambangan ( Banyuwangi sekarang).
>
> Raden Patah, Pemimpin Demak Bintara, merasa bangga telah menghancurkan Majapahit yang dia anggap sebagai negara kafir. Serta merta, setelah mendengar kabar berhasil dikuasainya Majapahit oleh tentara Islam, Raden Patah datang dari Demak, ingin melihat langsung keadaan Majapahit yang berhasil dihancurkan. Setelah itu, dengan bangga beliau meneruskan perjalanannya ke Pesantren Ampeldhenta, hendak mengabarkan keberhasilan itu. Namun ternyata, Nyi Ageng Ampel, istri almarhum Sunan Ampel, malah mempersalahkannya. Nyi Ageng Ampel mengingatkan bahwa dulu semasa Sunan Ampel masih hidup, beliau pernah berpesan bahwsanya jangan sekali-kali murid-murid beliau ikut campur masalah politik, atau malah berani merebut kekuasaan Majapahit. Bahkan Nyi Ageng dengan tegas menambahkan, Raden Patah telah berdosa tiga hal :
>
> 1.Kepada Guru, yaitu melanggar wasiat Sunan Ampel.
> 2.Kepada Ayah, karena Prabhu Brawijaya adalah ayah kandung Raden Patah.
> 3.Kepada Raja, karena Raja adalah Imam, tidak boleh dilawan tanpa alasan yang benar. Sebab, selama memerintah, Prabhu Brawijaya tidak pernah melarang penyebaran agama Islam, bahkan menghadiahkan tanah Ampeldhenta ( didaerah Surabaya sekarang ), sebagai tanah otonom. Diijinkan untuk dipakai sebagai basis pendidikan agama bagi orang-orang muslim.
>
> Dengan sangat menyesal, Raden Patah meminta petunjuk, bagaimanakah cara untuk menghapus kesalahannya. Nyi Ageng menyarankan agar kedudukan Prabhu Brawijaya Pamungkas sebagai Raja harus dikembalikan. Namun yang menjadi masalah, kemanakah Sang Prabhu meloloskan diri? Nyi Ageng memperkirakan, Sang Prabhu pasti menuju ke Pulau Bali. Raden Patah berniat menyusul sendiri, namun dicegah Nyi Ageng Ampel, karena setelah kejadian penyerangan Majapahit oleh tentara Islam terjadi, maka, tidak akan ada satupun orang Islam yang akan dipercayai oleh Sang Prabhu. Tidak Raden Patah, tidak Nyi Ageng Ampel, tidak pula Para Wali yang lain, yang turut serta membantu penyerangan tersebut. Namun, hanya ada dua Wali yang mungkin masih beliau percayai, pertama Syeh Siti Jenar dan kedua Sunan Kalijaga. Karena kedua Wali ini terang-terangan menentang penyerangan pasukan Islam ke Majapahit.
>
> Karena hubungan Raden Patah tidak begitu baik dengan Syeh Siti Jenar, maka dia meminta pertolongan Sunan Kalijaga untuk melacak keberadaan ramanda-nya.. Dan jika ditemukan, dimohon dengan segala hormat untuk kembali ke Trowulan, ibukota Majapahit, untuk dikukuhkan lagi sebagai Raja. Sunan Kalijaga bersedia membantu, ditemani beberapa santri beliau langsung melakukan pencarian ke arah Timur. Dan ternyata benar, di Blambangan, banyak umbul-umbul pasukan Majapahit serta para prajurid Majapahit yang siap tempur berkumpul disana. Dan benar pula, Prabhu Brawijaya masih ada disana, belum menyeberang ke Pulau Bali. Agak kesulitan Sunan Kalijaga memohon bertemu dengan Sang Prabhu. Namun karena Sang Prabhu tahu betul, Sunan Kalijaga, yang seringkali beliau panggil Sahid itu, menurut pasukan sandhi (intelejen) Majapahit , Sunan Kalijaga bersama pengikutnya, sama sekali tidak ikut dalam penyerangan ke Majapahit, maka Sunan Kalijaga dipersilahkannya menghadap, walau
>  dengan kawalan ketat.
>
> Disinilah dialog SERAT SABDO PALON terjadi. Sang Prabhu Brawijaya, ditemani Sabdo Palon dan Naya Genggong, dihadap oleh Sunan Kalijaga,beserta sesepuh Majapahit yang kebetulan bersama-sama Sang Prabhu hendak menuju Pulau Bali, menyusul beberapa masyarakat Jawa lainnya yang lebih dahulu melarikan diri kesana. Mendengar penuturan Sunan Kalijaga,Sang Prabhu luruh hatinya. Karena sejatinya, Sang Prabhu kini tengah menggalang kekuatan besar untuk merebut kembali tahta dari tentara Islam. Tidak bisa dibayangkan apabila itu terjadi, karena pendukung Sang Prabhu Brawijaya masih banyak tersebar diseluruh Nusantara. Pertumpahan darah yang lebih besar pasti akan terjadi. Putra-putra Prabhu Brawijaya masih banyak yang berkuasa dan mempunyai kekuatan tentara yang besar, seperti Adipati Handayaningrat IV di Pegging, Lembu Peteng di Madura, Bondhan Kejawen di Tarub dan masih banyak lagi.
>
> Sunan Kalijaga meminta, agar pertikaian dihentikan, dan sudilah kiranya Sang Prabhu kembali memegang tampuk pemerintahan. Prabhu Brawijaya menolak, karena jikalau itu terjadi, maka beliau akan merasa terhina oleh putra selirnya sediri, Raden Patah, yang lahir dari putri China Eng-Kian dan dibesarkan di Palembang dalam asuhan Adipati Arya Damar atau Swan Liong. Bagaimana tidak, seorang ayah harus menerima tahta dari anaknya sendiri, memalukan. Ketika perundingan menemui jalan buntu, maka Sunan Kalijaga mengusulkan agar beliau dengan kebesaran jiwa, mau memeluk Islam. Dengan demikian, seluruh pendukung beliau pasti akan meninggalkan beliau satu persatu, dan pertumpahan darah yang lebih besar lagi akan terhindar.
>
> Mendengar akan hal itu, Prabhu Brawijaya tercenung, untuk menghindari peperangan lebih besar, setidaknya, usulan Sunan Kalijaga memang masuk akal. Demi perdamaian, Sang Prabhu mengesampingkan ego-nya. Maka PENUH dengan kebesaran hati, beliau menyatakan MASUK ISLAM. Terkejut seluruh yang hadir, termasuk Sabdo Palon dan Naya Genggong. Hingga, terlontarlah sebuah janji seperti tercantum pada SERAT SABDO PALON diatas.
>
> Sepeninggal Sabdo Palon dan Naya Genggong, Sang Prabhu-pun bersedia kembali ke Trowulan, namun bukan hendak kembali memduduki tahta, akan tetapi mendamaikan seluruh kerabat Majapahit agar merelakan tahta dipegang oleh Raden Patah. Dalam perjalanan pulang inilah, Sunan Kalijaga meminta bukti ketulusan Sang Prabhu dalam memeluk Islam. Sunan Kalijaga memohon untuk memotong rambut panjang Sang Prabhu. Dengan sebilah keris, setelah diijinkan, Sunan Kalijaga memotong rambut beliau. Tapi ternyata, tidak satu helai-pun terpotong. Sekali lagi, Sunan Kalijaga meminta keikhlasan Sang Prabhu memeluk Islam, dan sekali lagi Sunan Kalijaga memotong rambut beliau. Kali ini, terpotong sudah.
> Namun, Sunan Kalijaga belum puas, menjelang berangkat kembali ke Trowulan, Sunan Kalijaga mengambil air comberan yang berbau tidak sedap dimasukkan kedalam sebilah bambu. Dihadapan Sang Prabhu, beliau menyatakan, bahwasanya apabila air comberan ini sesampainya di Trowulan airnya berubah tidak berbau busuk, nyata sudahlah Sang Prabhu telah lahr bathin masuk Islam.
>
> Berangkatlah rombongan itu ke Trowulan,sesampainy a di Trowulan, disambut dengan suka cita oleh masyarakat Trowulan. Air dalam bilah bambu dicurahkan oleh Sunan Kalijaga, dan ternyata, bau busuknya hilang, bahkan airnya berubah jernih. Untuk mengingat kejadian itu, Blambangan diubah namanya menjadi BANYUWANGI hingga sekarang.
> Tidak berapa lama di Trowulan, Sang Prabhu jatuh sakit. Putra-putranya datang berkumpul, melalui Sunan Kalijaga, beliau mengamanatkan agar menghentikan pertumpahan darah Hindhu-Buddha dengan Islam. Biarkanlah Raden Patah bertahta sebagai Raja di Jawa walau sebenarnya, keturunan dari Pengging-lah yang lebih berhak.
>
> Menjelang akhir hayat beliau, beliau berpesan agar diatas pusara makam beliau jangan diberi tanda bahwasanya beliau adalah Prabhu Brawijaya, Raja Majapahit terakhir, namun tandailah dengan nama Putri Champa Anarawati, permaisuri beliau. Sebab beliau merasa diperhinakan sebagaimana wanita oleh putraya sendiri. Dan penghinaan itu didukung oleh permaisurinya sendiri, Dewi Anarawati, putri Champa yang beragama Islam. Dewi Anarawati inilah bibi Sunan Ampel. Dewi Anarawati-lah yang menyarankan agar Sang Prabhu memberikan Ampeldenta kepada Sunan Ampel untuk didirikan sebuah Pesantren Islam.
>
> Maka jangan heran, apabila di Trowulan, tidak diketemukan makam Prabhu Brawijaya, melainkan Putri Champa.
> Padahal makam Putri Champa yang asli berada di Gresik. Begitu Majapahit diserang pasukan Islam, beliau diungsikan ke Gresik hingga beliau wafat.
>
> (Damar Shashangka).
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> Get your new Email address!
> Grab the Email name you've always wanted before someone else does!
>


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: Re: Serat Sabdo Palon, diposting dan diterjemahkan oleh Damar Shashangka

semar samiaji
Bli Agung...apa yang dituturkan melalui rujukan sebagai mana postingan awalnya, merupakan hasil PROSES dari satu pemahaman terhadap Gusti Prabu Brawijaya...jadi kajian, sumber yang digunakan adalah sumber tertentu dan sudah tertulis sebenarnya...maka, prosesnya memerlukan PENAFSIRAN dari apa yang SEBENARNYA terjadi....ini dulu coba dikaji ya Bli....
 
tahap ke dua adalah semua penafsiran BERGANTUNG kepada pemahaman yang bersangkutan atas naskah tersebut...jadi kajian, berapa jarak atau kurun waktu antara naskah yang ditulis dengan kejadian yang dipaparkan...apakah dalam jeda waktu tersebut bisa ada pihak2 yang menjamin ketepatannya??....
 
punten ya Bli...punten...proses yang bisa saya pahami adalah ada beberapa penafsiran yang TIDAK sesuai dengan kejadian saat itu...antara lain pemahaman dari apa yang disebut dengan sabdo palon dan nayo genggong...yang ditafsirkan sebagai katakanlah penasehat Gusti Prabu...padahal, itu semua ada di dalam diri Gusti Prabu sebagai PANTULAN atau REFLEKSI pribadi Beliau yang BENAR2 murni...yang saya pahami sebagai cermin dan proses keluhuran...cermin = sabdo palon....keluhuran diri = nayo genggong....jadi bagi saya, kedua unsur itu se-olah2 dipisahkan dari Beliau kemudian digambarkan sebagi pribadi yang berbeda....padahal tidak demikian dalam keyakinan saya....memang kalau kemudian saya ditanya, mana buktinya?....he..he..he..he.he....ini yang sulit akal bisa terima khan?...he..he..he..he...tetapi biarlah, setiap diri melakoni menurut apa yang diyakini saja....
 
salam warna,
ss

--- On Mon, 1/25/10, Agung Pindha <[hidden email]> wrote:


From: Agung Pindha <[hidden email]>
Subject: [Spiritual-Indonesia] Re: Serat Sabdo Palon, diposting dan diterjemahkan oleh Damar Shashangka
To: [hidden email]
Date: Monday, January 25, 2010, 10:05 AM


 jadi ,mas Aji berksimpulan Serat Sabda Palon itu datangnya dari Prabhu Brawijaya sendiri , betul ?
Mohon dijabarkan lebih lanjut mas Aji .....

shanti , koq saya tambah gak mudheng ini

--- In Spiritual-Indonesia @yahoogroups. com, semar samiaji <kind_evil_06@ ....> wrote:

>
> he..he..he.. he..he..ini salah satu bentuk penyalahgambaran karakter Gusti Prabu Brawijaya... se-olah2 sabdo palon dan nayo genggong terpisah dari diri Beliau...padahal, semuanya itu ada di dalam diri Gusti Prabu...
>  
> sabdo palon = cermin...nayo genggong = kajian dalam diri Gusti Prabu....dan Gusti Prabu tidak pernah beragama apa pun...Gusti Prabu murni memegang keyakinan leluhur....
>  
> MEMBACA ITU MUDAH ASALKAN TIDAK BUTA AKSARA, MEMAHAMI TIDAK CUKUP HANYA DENGAN MEMBACA...
>  
> salam warna,
> ss
>
> --- On Mon, 1/25/10, Leonardo Rimba <leonardo_rimba@ ...> wrote:
>
>
> From: Leonardo Rimba <leonardo_rimba@ ...>
> Subject: [Spiritual-Indonesi a] Serat Sabdo Palon, diposting dan diterjemahkan oleh Damar Shashangka
> To: spiritual-indonesia @yahoogroups. com
> Date: Monday, January 25, 2010, 7:28 AM
>
>
>  
>
>
>
>
>
>
>
> <http://www.facebook .com/note. php?note_ id=129656874870>
>
>
>
>
>
> SERAT SABDO PALON
> Share
>  Saturday, September 12, 2009 at 9:22am
>
> SERAT SABDO PALON
>
>
> Sinom.
>
> Pada sira ngelingana
> Carita ing nguni-nguni
> Kang kocap ing serat Babad
> Babad nagari Mojopahit
> Nalika duking nguni
> Sang-a Brawijaya Prabu
> Pan samya pepanggihan
> Kaliyan Njeng Sunan Kali
> Sabda Palon Naya Genggong rencangira.
>
> Sang-a Prabu Brawijaya
> Sabdanira arum manis
> Nuntun dhateng punakawan
> Sabda Palon paran karsi
> Jenengsun sapuniki
> Wus ngrasuk agama Rasul
> Heh ta kakang manira
> Meluwa agama suci
> Luwih becik iki agama kang mulya.
>
> Sabda palon matur sugal
> Yen kawula boten arsi
> Ngrasuka agama Islam
> Wit kula puniki yekti
> Ratuning Dang Hyang Jawi
> Momong marang anak putu
> Sagung kang para Nata
> Kang jumeneng ing tanah Jawi
> Wus pinasthi sayekti kula pisahan.
>
> Klawan Paduka sang Nata
> Wangsul maring sunya ruri
> Mung kula matur petungna
> Ing benjang sakpungkur mami
> Yen wus prapta kang wanci
> Jangkep gangsal atus taun
> Wit ing dinten punika
> Kula gantos agami
> Gama Budhi kula sebar ing tanah Jawa.
>
> Sinten tan purun nganggeya
> Yekti kula rusak sami
> Sun sajakken putu kula
> Berkasakan rupi-rupi
> Dereng lega kang ati
> Yen durung lebur atempur
> Kula damel pratandha
> Pratandha tembayan mami
> Hardi Merapi yen wus njeblug mili lahar.
>
> Ngidul ngilen purugira
> Nggada banger ingkang warih
> Nggih punika wedal kula
> Wus nyebar agama budi
> Merapi janji mamai
> Anggereng jagad satuhu
> Karsanireng Jawata
> Sadaya gilir gumanti
> Boten kenging kalamunta kaowahan.
>
> Sanget-sangeting sangsara
> Kang tuwuh ing tanah Jawi
> Sinengkalan tahunira
> Lawon Sapta Ngesthi Aji
> Upami nyabarang kali
> Prapteng tengah-tengahipun
> Kaline banjir bandhang
> Jeronne ngelebna jalmi
> Kathah sirna manungsa prapteng pralaya.
>
> Bebaya ingkang tumeka
> Warata sa Tanah Jawi
> Ginawe kang paring gesang
> Tan kenging dipun singgahi
> Wit ing donya puniki
> Wonten ing sakwasanipun
> Sedaya pra Jawata
> Kinarya amertandhani
> Jagad iki yekti ana kang akarya.
>
> Warna-warna kang bebaya
> Angrusaken Tanah Jawi
> Sagung tiyang nambut karya
> Pamedal boten nyekapi
> Priyayi keh beranti
> Sudagar tuna sadarum
> Wong glidhik ora mingsra
> Wong tani ora nyukupi
> Pametune akeh sirna aneng wana.
>
> Bumi ilang berkatira
> Ama kathah kang ndhatengi
> Kayu katahah ingkang ilang
> Cinolong dening sujanmi
> Pan risaknya nglangkungi
> Karana rebut rinebut
> Risak tataning janma
> Yen dalu grimis keh maling
> Yen rina-wa kathah tetiyang ambengal.
>
> Heru hara sakeh janma
> Rebutan ngupaya anggering praja
> Tan tahan perihing ati
> Katungka praptaneki
> Pageblug ingkang linangkung
> Lelara ngambra-ambara
> Warading saktanah Jawi
> Enjing sakit sorenya sampun pralaya.
>
> Kesandhung wohing pralaya
> Kaselak banjir ngemasi
> Udan barat salah mangsa
> Angin gung nggegirisi
> Kayu gung brasta sami
> Tinempuhing angin agung
> Kathah rebah amblasah
> Lepen-lepen samya banjir
> Lamun tinon pan kados samodra bena.
>
> Alun minggah ing daratan
> Karya rusak tepis wiring
> Kang dumunung kering kanan
> Kajeng akeh ingkang keli
> Kang tumuwuh apinggir
> Samya kentir trusing laut
> Sela geng sami brasta
> Kabalebeg katut keli
> Gumalundhung gumludhug suwaranira.
>
> Hardi agung-agung samya
> Huru-hara nggegirisi
> Gumleger swaranira
> Lahar wutah kanan kering
> Ambleber angelebi
> Nrajang wana lan desagung
> Manungsanya keh brasta
> Kebo sapi samya gusis
> Sirna gempang tan wonten mangga puliha.
>
> Lindhu ping pitu sedina
> Karya sisahing sujanmi
> Sitinipun samya nela
> Brekasakan kang ngelesi
> Anyeret sagung janmi
> Manungsa pating galuruh
> Kathah kang nandhang roga
> Warna-warna ingkang sakit
> Awis waras akeh klang prapteng pralaya.
>
> Sabda Palon nulya mukswa
> Sakedhap boten kaeksi
> Wangsul ing jaman limunan
> Langkung ngungun Sri Bupati
> Njegreg tan bisa angling
> Ing manah langkung gegetun
> Kedhuwung lepatira
> Mupus karsaning Dewadi
> Kodrat iku sayekti tan kena owah.
>
>
>
>
> Terjemahan :
>
> Ingatlah kalian semua,
> Akan cerita masa lalu,
> Yang tercantum didalam Babad ( Sejarah )
> Babad Negara Majapahit,
> Ketika itu,
> Sang Prabhu Brawijaya,
> Tengah bertemu,
> Dengan Kangjeng Sunan Kalijaga,
> Ditemani oleh Sabdo Palon dan Naya Genggong.
>
> Sang Prabhu Brawijaya,
> Bersabda dengan lemah lembut,
> Mengharapkan kepada kedua punakawan( pengiring dekat )-nya,
> Tapi Sabdo Palon tetap menolak,
> Diriku ini sekarang,
> Sudah memeluk Agama Rasul (Islam),
> Wahai kalian kakang berdua,
> Ikutlah memeluk agama suci,
> Lebih baik karena ini agama yang mulia,
>
> Sabdo Palon menghaturkan kata-kata agak keras,
> Hamba tidak mau,
> Memeluk agama Islam,
> Sebab hamba ini sesungguhnya,
> Raja Dahnyang ( Penguasa Gaib ) tanah Jawa,
> Memelihara kelestarian anak cucu ( penghuni tanah Jawa ),
> (Serta) semua Para Raja,
> Yang memerintah di tanah Jawa,
> Sudah menjadi suratan karma (wahai Sang Prabhu), kita harus berpisah.
>
> Dengan Paduka Wahai Sang Raja,
> Kembali ke Sunyaruri (Alam kosong tapi ber-'isi'; Alam yang tidak ada tapi ada),
> Hanya saja saya menghaturkan sebuah pesan agar Paduka menghitung,
> Kelak sepeninggal hamba,
> Apabila sudah datang waktunya,
> Genap lima ratus tahun,
> Mulai hari ini,
> Akan saya ganti agama (di Jawa),
> Agama Buddhi akan saya sebarkan ditanah Jawa.
>
> Siapa saja yang tidak mau memakai,
> Akan saya hancurkan,
> Akan saya berikan kepada cucu saya sebagai tumbal,
> Makhluk halus berwarna-warni,
> Belum puas hati hamba,
> Apabila belum hancur lebur,
> Saya akan membuat pertanda,
> Pertanda sebagai janji serius saya,
> Gunung Merapi apabila sudah meletus mengeluarkan lahar.
>
> Kearah selatan barat mengalirnya,
> Berbau busuk air laharnya,
> Itulah waktunya,
> Sudah mulai menyebarkan agama Budhi,
> Merapi janji saya,
> Menggelegar seluruh jagad,
> Kehendak Tuhan,
> (Karena) segalanya (pasti akan) berganti,
> Tidak mungkin untuk dirubah lagi.
>
> Sangat sangat sengsara,
> Yang hidup ditanah Jawa,
> Perlambang tahun kedatangannya,
> LAWON SAPTA NGESTI AJI ( LAWON ; 8, SAPTA ; 7, NGESTHI ; 9, AJI ; 1 = 1978),
> Seandainya menyeberangi sebuah sungai,
> Ketika masih berada ditengah-tengah,
> Banjir bandhang akan datang tiba-tiba,
> Tingginya air mampu menenggelamkan manusia,
> Banyak manusia sirna karena mati.
>
> Bahaya yang datang,
> Merata diseluruh tanah Jawa,
> Diciptakan oleh Yang Memberikan Hidup,
> Tidak bisa untuk ditolak,
> Sebab didunia ini,
> Dibawah kekuasaan,
> Tuhan dan Para Dewa,
> Sebagai bukti,
> Jagad ini ada yang menciptakan.
>
> Bermacam-macam mara bahaya,
> Merusak tanah Jawa,
> Semua yang bekerja,
> Hasilnya tidak mencukupi,
> Pejabat banyak yang lupa daratan,
> Pedagang mengalami kerugian,
> Yang berkelakuan jahat semakin banyak,
> Yag bertani tidak mengahsilkan apa-apa,
> Hasilnya banyak terbuang percuma dihutan.
>
> Bumi hilang berkahnya,
> Banyak hama mendatangi,
> Pepohonan banyakyang hilang,
> Dicuri manusia,
> Kerusakannya sangat parah,
> Sebab saling berebut,
> Rusak tatanan moral,
> Apabila malam hujan banyak pencuri,
> pabila siang banyak perampok.
>
> Huru hara seluruh manusia,
> Berebut kekuasan kerajaan,
> Tidak tahan perdihnya hati,
> Disusul datangnya,
> Wabah yang sangat mengerikan,
> Penyakit berjangkit kemana-mana,
> Merata seluruh tanah Jawa,
> Pagi sakit sorenya mati.
>
> Belum selesai wabah kematian,
> Ditambah banjir bandhang semakin menggenapi,
> Hujan besar salah waktu,
> Angin besar mengerikan,
> Pohon-poho besar bertumbangan,
> Disapu angin yang besar,
> Banyak yang roboh berserakan,
> Sungai-sungai banyak yang banjir,
> Apabila dilihat bagaikan lautan.
>
> Ombak naik kedaratan,
> Membuat rusak pesisir pantai,
> Yang berada dikiri kanannya,
> Pohon banyak yang hanyut,
> Yang tumbuh dipesisir,
> Hanyut ketengah lautan,
> Bebatuan besar hancur berantakan,
> Tersapu ikut hanyut,
> Bergemuruh nyaring suaranya.
>
> Gunung berapi semua,
> Huru hara mengerikan,
> Menggelegar suaranya,
> Lahar tumpah kekanan dan kekirinya,
> Menenggelamkan,
> Menerejang hutan dan perkotaan,
> Manusia banyak yang tewas,
> Kerbau dan Sapi habis,
> Sirna hilang tak bisa dipulihkan lagi.
>
> Gempa bumi sehari tujuh kali,
> Membuat ketakutan manusia,
> Tanah banyak yang retak-retak,
> Makhluk halus yang ikut membantu amarah alam,
> menyeret semua manusia,
> Manusia menjerit-jerit,
> Banyak yang terkena penyakit,
> Bermacam-macam sakitnya,
> Jarang yang bisa sembuh malahan banyak yang menemui kematian.
>
> Sabdo Palon kemudian menghilang,
> Sekejap mata tidak terlihat sudah,
> Kembali ke alam misteri,
> Sangat keheranan Sang Prabhu,
> Terpaku tidak bisa bergerak,
> Dalam hati merasa menyesal,
> Merasa telah berbuat salah,
> Akhirnya hanya bisa berserah kepada Tuhan,
> Janji yang telah terucapkan itu sesungguhnya tak akan bisa dirubah lagi.
>
>
> (Diterjemahkan oleh : Damar Sashangka).
>
>
> Sabdo Palon dan Naya Genggong adalah 'PENUNTUN GAIB YANG MEWUJUD'. Beliau berdua senantiasa hadir mengiringi Raja-Raja Jawa jaman Hindhu Buddha. Beliau berdua pergi meninggalkan tanah Jawa semenjak Keruntuhan Majapahit pada tahun 1400 Saka, atau 1478 Masehi. Terkenal dengan SURYA SANGKALA (KATA SANDHI PENANDA TAHUN KEJADIAN) yang sangat populer di Jawa, yaitu SIRNA ILANG KERTHANING BHUMI ( SIRNA : 0, ILANG : 0, KERTHA : 4, BHUMI : 1 = 1400 Saka). Kalimat KERTHAning BHUMI, diambil dari nama asli PRABHU BRAWIJAYA PAMUNGKAS (PAMUNGKAS=TERAKHIR ), yaitu RADEN KERTHABHUMI.
>
> Janji kedatangan Beliau berdua diucapkan di Blambangan, ketika Majapahit hancur diserang oleh pasukan Demak Bintara. Prabhu Brawijaya meloloskan diri ke arah Timur, hendak menyeberang ke Pulau Bali, namun masih bertahan sementara di Blambangan ( Banyuwangi sekarang).
>
> Raden Patah, Pemimpin Demak Bintara, merasa bangga telah menghancurkan Majapahit yang dia anggap sebagai negara kafir. Serta merta, setelah mendengar kabar berhasil dikuasainya Majapahit oleh tentara Islam, Raden Patah datang dari Demak, ingin melihat langsung keadaan Majapahit yang berhasil dihancurkan. Setelah itu, dengan bangga beliau meneruskan perjalanannya ke Pesantren Ampeldhenta, hendak mengabarkan keberhasilan itu. Namun ternyata, Nyi Ageng Ampel, istri almarhum Sunan Ampel, malah mempersalahkannya. Nyi Ageng Ampel mengingatkan bahwa dulu semasa Sunan Ampel masih hidup, beliau pernah berpesan bahwsanya jangan sekali-kali murid-murid beliau ikut campur masalah politik, atau malah berani merebut kekuasaan Majapahit. Bahkan Nyi Ageng dengan tegas menambahkan, Raden Patah telah berdosa tiga hal :
>
> 1.Kepada Guru, yaitu melanggar wasiat Sunan Ampel.
> 2.Kepada Ayah, karena Prabhu Brawijaya adalah ayah kandung Raden Patah.
> 3.Kepada Raja, karena Raja adalah Imam, tidak boleh dilawan tanpa alasan yang benar. Sebab, selama memerintah, Prabhu Brawijaya tidak pernah melarang penyebaran agama Islam, bahkan menghadiahkan tanah Ampeldhenta ( didaerah Surabaya sekarang ), sebagai tanah otonom. Diijinkan untuk dipakai sebagai basis pendidikan agama bagi orang-orang muslim.
>
> Dengan sangat menyesal, Raden Patah meminta petunjuk, bagaimanakah cara untuk menghapus kesalahannya. Nyi Ageng menyarankan agar kedudukan Prabhu Brawijaya Pamungkas sebagai Raja harus dikembalikan. Namun yang menjadi masalah, kemanakah Sang Prabhu meloloskan diri? Nyi Ageng memperkirakan, Sang Prabhu pasti menuju ke Pulau Bali. Raden Patah berniat menyusul sendiri, namun dicegah Nyi Ageng Ampel, karena setelah kejadian penyerangan Majapahit oleh tentara Islam terjadi, maka, tidak akan ada satupun orang Islam yang akan dipercayai oleh Sang Prabhu. Tidak Raden Patah, tidak Nyi Ageng Ampel, tidak pula Para Wali yang lain, yang turut serta membantu penyerangan tersebut. Namun, hanya ada dua Wali yang mungkin masih beliau percayai, pertama Syeh Siti Jenar dan kedua Sunan Kalijaga. Karena kedua Wali ini terang-terangan menentang penyerangan pasukan Islam ke Majapahit.
>
> Karena hubungan Raden Patah tidak begitu baik dengan Syeh Siti Jenar, maka dia meminta pertolongan Sunan Kalijaga untuk melacak keberadaan ramanda-nya. . Dan jika ditemukan, dimohon dengan segala hormat untuk kembali ke Trowulan, ibukota Majapahit, untuk dikukuhkan lagi sebagai Raja. Sunan Kalijaga bersedia membantu, ditemani beberapa santri beliau langsung melakukan pencarian ke arah Timur. Dan ternyata benar, di Blambangan, banyak umbul-umbul pasukan Majapahit serta para prajurid Majapahit yang siap tempur berkumpul disana. Dan benar pula, Prabhu Brawijaya masih ada disana, belum menyeberang ke Pulau Bali. Agak kesulitan Sunan Kalijaga memohon bertemu dengan Sang Prabhu. Namun karena Sang Prabhu tahu betul, Sunan Kalijaga, yang seringkali beliau panggil Sahid itu, menurut pasukan sandhi (intelejen) Majapahit , Sunan Kalijaga bersama pengikutnya, sama sekali tidak ikut dalam penyerangan ke Majapahit, maka Sunan Kalijaga dipersilahkannya menghadap,
 walau

> dengan kawalan ketat.
>
> Disinilah dialog SERAT SABDO PALON terjadi. Sang Prabhu Brawijaya, ditemani Sabdo Palon dan Naya Genggong, dihadap oleh Sunan Kalijaga,beserta sesepuh Majapahit yang kebetulan bersama-sama Sang Prabhu hendak menuju Pulau Bali, menyusul beberapa masyarakat Jawa lainnya yang lebih dahulu melarikan diri kesana. Mendengar penuturan Sunan Kalijaga,Sang Prabhu luruh hatinya. Karena sejatinya, Sang Prabhu kini tengah menggalang kekuatan besar untuk merebut kembali tahta dari tentara Islam. Tidak bisa dibayangkan apabila itu terjadi, karena pendukung Sang Prabhu Brawijaya masih banyak tersebar diseluruh Nusantara. Pertumpahan darah yang lebih besar pasti akan terjadi. Putra-putra Prabhu Brawijaya masih banyak yang berkuasa dan mempunyai kekuatan tentara yang besar, seperti Adipati Handayaningrat IV di Pegging, Lembu Peteng di Madura, Bondhan Kejawen di Tarub dan masih banyak lagi.
>
> Sunan Kalijaga meminta, agar pertikaian dihentikan, dan sudilah kiranya Sang Prabhu kembali memegang tampuk pemerintahan. Prabhu Brawijaya menolak, karena jikalau itu terjadi, maka beliau akan merasa terhina oleh putra selirnya sediri, Raden Patah, yang lahir dari putri China Eng-Kian dan dibesarkan di Palembang dalam asuhan Adipati Arya Damar atau Swan Liong. Bagaimana tidak, seorang ayah harus menerima tahta dari anaknya sendiri, memalukan. Ketika perundingan menemui jalan buntu, maka Sunan Kalijaga mengusulkan agar beliau dengan kebesaran jiwa, mau memeluk Islam. Dengan demikian, seluruh pendukung beliau pasti akan meninggalkan beliau satu persatu, dan pertumpahan darah yang lebih besar lagi akan terhindar.
>
> Mendengar akan hal itu, Prabhu Brawijaya tercenung, untuk menghindari peperangan lebih besar, setidaknya, usulan Sunan Kalijaga memang masuk akal. Demi perdamaian, Sang Prabhu mengesampingkan ego-nya. Maka PENUH dengan kebesaran hati, beliau menyatakan MASUK ISLAM. Terkejut seluruh yang hadir, termasuk Sabdo Palon dan Naya Genggong. Hingga, terlontarlah sebuah janji seperti tercantum pada SERAT SABDO PALON diatas.
>
> Sepeninggal Sabdo Palon dan Naya Genggong, Sang Prabhu-pun bersedia kembali ke Trowulan, namun bukan hendak kembali memduduki tahta, akan tetapi mendamaikan seluruh kerabat Majapahit agar merelakan tahta dipegang oleh Raden Patah. Dalam perjalanan pulang inilah, Sunan Kalijaga meminta bukti ketulusan Sang Prabhu dalam memeluk Islam. Sunan Kalijaga memohon untuk memotong rambut panjang Sang Prabhu. Dengan sebilah keris, setelah diijinkan, Sunan Kalijaga memotong rambut beliau. Tapi ternyata, tidak satu helai-pun terpotong. Sekali lagi, Sunan Kalijaga meminta keikhlasan Sang Prabhu memeluk Islam, dan sekali lagi Sunan Kalijaga memotong rambut beliau. Kali ini, terpotong sudah.
> Namun, Sunan Kalijaga belum puas, menjelang berangkat kembali ke Trowulan, Sunan Kalijaga mengambil air comberan yang berbau tidak sedap dimasukkan kedalam sebilah bambu. Dihadapan Sang Prabhu, beliau menyatakan, bahwasanya apabila air comberan ini sesampainya di Trowulan airnya berubah tidak berbau busuk, nyata sudahlah Sang Prabhu telah lahr bathin masuk Islam.
>
> Berangkatlah rombongan itu ke Trowulan,sesampainy a di Trowulan, disambut dengan suka cita oleh masyarakat Trowulan. Air dalam bilah bambu dicurahkan oleh Sunan Kalijaga, dan ternyata, bau busuknya hilang, bahkan airnya berubah jernih. Untuk mengingat kejadian itu, Blambangan diubah namanya menjadi BANYUWANGI hingga sekarang.
> Tidak berapa lama di Trowulan, Sang Prabhu jatuh sakit. Putra-putranya datang berkumpul, melalui Sunan Kalijaga, beliau mengamanatkan agar menghentikan pertumpahan darah Hindhu-Buddha dengan Islam. Biarkanlah Raden Patah bertahta sebagai Raja di Jawa walau sebenarnya, keturunan dari Pengging-lah yang lebih berhak.
>
> Menjelang akhir hayat beliau, beliau berpesan agar diatas pusara makam beliau jangan diberi tanda bahwasanya beliau adalah Prabhu Brawijaya, Raja Majapahit terakhir, namun tandailah dengan nama Putri Champa Anarawati, permaisuri beliau. Sebab beliau merasa diperhinakan sebagaimana wanita oleh putraya sendiri. Dan penghinaan itu didukung oleh permaisurinya sendiri, Dewi Anarawati, putri Champa yang beragama Islam. Dewi Anarawati inilah bibi Sunan Ampel. Dewi Anarawati-lah yang menyarankan agar Sang Prabhu memberikan Ampeldenta kepada Sunan Ampel untuk didirikan sebuah Pesantren Islam.
>
> Maka jangan heran, apabila di Trowulan, tidak diketemukan makam Prabhu Brawijaya, melainkan Putri Champa.
> Padahal makam Putri Champa yang asli berada di Gresik. Begitu Majapahit diserang pasukan Islam, beliau diungsikan ke Gresik hingga beliau wafat.
>
> (Damar Shashangka).
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> Get your new Email address!
> Grab the Email name you've always wanted before someone else does!
>

     
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: Re: Serat Sabdo Palon, diposting dan diterjemahkan oleh Damar Shashangka

mario dimas
> Bahaya yang datang,
> Merata diseluruh tanah Jawa,
> Diciptakan oleh Yang Memberikan Hidup,
> Tidak bisa untuk ditolak,
> Sebab didunia ini,
> Dibawah kekuasaan,
> Tuhan dan Para Dewa,
> Sebagai bukti,
> Jagad ini ada yang menciptakan

jd gimana nih, tuhan yg maha menciptakan ada atau gk? manusia mahluk ciptaan
apa bukan? apa tuhan cuma karangan "kesadaran" aja, dan yg ada sbnr2nya ada
adalah kesadaran?

manusia dengan segala keterbatasan & kelemahan versus tuhan dengan segala
ke"maha" an nya?
siapa yg menciptakan alam? adakah sang maha pencipta & penata?
2010/1/25 semar samiaji <[hidden email]>

>
>
>   Bli Agung...apa yang dituturkan melalui rujukan sebagai mana postingan
> awalnya, merupakan hasil PROSES dari satu pemahaman terhadap Gusti Prabu
> Brawijaya...jadi kajian, sumber yang digunakan adalah sumber tertentu dan
> sudah tertulis sebenarnya...maka, prosesnya memerlukan PENAFSIRAN dari apa
> yang SEBENARNYA terjadi....ini dulu coba dikaji ya Bli....
>
> tahap ke dua adalah semua penafsiran BERGANTUNG kepada pemahaman yang
> bersangkutan atas naskah tersebut...jadi kajian, berapa jarak atau kurun
> waktu antara naskah yang ditulis dengan kejadian yang dipaparkan...apakah
> dalam jeda waktu tersebut bisa ada pihak2 yang menjamin ketepatannya??....
>
> punten ya Bli...punten...proses yang bisa saya pahami adalah ada beberapa
> penafsiran yang TIDAK sesuai dengan kejadian saat itu...antara lain
> pemahaman dari apa yang disebut dengan sabdo palon dan nayo genggong...yang
> ditafsirkan sebagai katakanlah penasehat Gusti Prabu...padahal, itu semua
> ada di dalam diri Gusti Prabu sebagai PANTULAN atau REFLEKSI pribadi Beliau
> yang BENAR2 murni...yang saya pahami sebagai cermin dan proses
> keluhuran...cermin = sabdo palon....keluhuran diri = nayo genggong....jadi
> bagi saya, kedua unsur itu se-olah2 dipisahkan dari Beliau kemudian
> digambarkan sebagi pribadi yang berbeda....padahal tidak demikian dalam
> keyakinan saya...memang kalau kemudian saya ditanya, mana
> buktinya?....he..he..he..he..he...ini yang sulit akal bisa terima
> khan?...he..he..he..he...tetapi biarlah, setiap diri melakoni menurut apa
> yang diyakini saja....
>
> salam warna,
> ss
>
> --- On *Mon, 1/25/10, Agung Pindha <[hidden email]>* wrote:
>
>
> From: Agung Pindha <[hidden email]>
> Subject: [Spiritual-Indonesia] Re: Serat Sabdo Palon, diposting dan
> diterjemahkan oleh Damar Shashangka
> To: [hidden email]
> Date: Monday, January 25, 2010, 10:05 AM
>
>
>  jadi ,mas Aji berksimpulan Serat Sabda Palon itu datangnya dari Prabhu
> Brawijaya sendiri , betul ?
> Mohon dijabarkan lebih lanjut mas Aji .....
>
> shanti , koq saya tambah gak mudheng ini
>
> --- In Spiritual-Indonesia @yahoogroups. com<http://us.mc1138.mail.yahoo.com/mc/compose?to=Spiritual-Indonesia%40yahoogroups.com>,
> semar samiaji <kind_evil_06@ ...> wrote:
> >
> > he..he..he.. he..he...ini salah satu bentuk penyalahgambaran karakter
> Gusti Prabu Brawijaya... se-olah2 sabdo palon dan nayo genggong terpisah
> dari diri Beliau...padahal, semuanya itu ada di dalam diri Gusti Prabu...
> > Â
> > sabdo palon = cermin...nayo genggong = kajian dalam diri Gusti
> Prabu....dan Gusti Prabu tidak pernah beragama apa pun...Gusti Prabu murni
> memegang keyakinan leluhur....
> > Â
> > MEMBACA ITU MUDAH ASALKAN TIDAK BUTA AKSARA, MEMAHAMI TIDAK CUKUP HANYA
> DENGAN MEMBACA...
> > Â
> > salam warna,
> > ss
> >
> > --- On Mon, 1/25/10, Leonardo Rimba <leonardo_rimba@ ...> wrote:
> >
> >
> > From: Leonardo Rimba <leonardo_rimba@ ...>
> > Subject: [Spiritual-Indonesi a] Serat Sabdo Palon, diposting dan
> diterjemahkan oleh Damar Shashangka
>
> > To: spiritual-indonesia @yahoogroups. com<http://us.mc1138.mail.yahoo.com/mc/compose?to=spiritual-indonesia%40yahoogroups.com>
> > Date: Monday, January 25, 2010, 7:28 AM
> >
> >
> > Â
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > <http://www.facebook .com/note. php?note_ id=129656874870>
> >
> >
> >
> >
> >
> > SERAT SABDO PALON
> > Share
> > Â Saturday, September 12, 2009 at 9:22am
> >
> > SERAT SABDO PALON
> >
> >
> > Sinom.
> >
> > Pada sira ngelingana
> > Carita ing nguni-nguni
> > Kang kocap ing serat Babad
> > Babad nagari Mojopahit
> > Nalika duking nguni
> > Sang-a Brawijaya Prabu
> > Pan samya pepanggihan
> > Kaliyan Njeng Sunan Kali
> > Sabda Palon Naya Genggong rencangira.
> >
> > Sang-a Prabu Brawijaya
> > Sabdanira arum manis
> > Nuntun dhateng punakawan
> > Sabda Palon paran karsi
> > Jenengsun sapuniki
> > Wus ngrasuk agama Rasul
> > Heh ta kakang manira
> > Meluwa agama suci
> > Luwih becik iki agama kang mulya.
> >
> > Sabda palon matur sugal
> > Yen kawula boten arsi
> > Ngrasuka agama Islam
> > Wit kula puniki yekti
> > Ratuning Dang Hyang Jawi
> > Momong marang anak putu
> > Sagung kang para Nata
> > Kang jumeneng ing tanah Jawi
> > Wus pinasthi sayekti kula pisahan.
> >
> > Klawan Paduka sang Nata
> > Wangsul maring sunya ruri
> > Mung kula matur petungna
> > Ing benjang sakpungkur mami
> > Yen wus prapta kang wanci
> > Jangkep gangsal atus taun
> > Wit ing dinten punika
> > Kula gantos agami
> > Gama Budhi kula sebar ing tanah Jawa.
> >
> > Sinten tan purun nganggeya
> > Yekti kula rusak sami
> > Sun sajakken putu kula
> > Berkasakan rupi-rupi
> > Dereng lega kang ati
> > Yen durung lebur atempur
> > Kula damel pratandha
> > Pratandha tembayan mami
> > Hardi Merapi yen wus njeblug mili lahar.
> >
> > Ngidul ngilen purugira
> > Nggada banger ingkang warih
> > Nggih punika wedal kula
> > Wus nyebar agama budi
> > Merapi janji mamai
> > Anggereng jagad satuhu
> > Karsanireng Jawata
> > Sadaya gilir gumanti
> > Boten kenging kalamunta kaowahan.
> >
> > Sanget-sangeting sangsara
> > Kang tuwuh ing tanah Jawi
> > Sinengkalan tahunira
> > Lawon Sapta Ngesthi Aji
> > Upami nyabarang kali
> > Prapteng tengah-tengahipun
> > Kaline banjir bandhang
> > Jeronne ngelebna jalmi
> > Kathah sirna manungsa prapteng pralaya.
> >
> > Bebaya ingkang tumeka
> > Warata sa Tanah Jawi
> > Ginawe kang paring gesang
> > Tan kenging dipun singgahi
> > Wit ing donya puniki
> > Wonten ing sakwasanipun
> > Sedaya pra Jawata
> > Kinarya amertandhani
> > Jagad iki yekti ana kang akarya.
> >
> > Warna-warna kang bebaya
> > Angrusaken Tanah Jawi
> > Sagung tiyang nambut karya
> > Pamedal boten nyekapi
> > Priyayi keh beranti
> > Sudagar tuna sadarum
> > Wong glidhik ora mingsra
> > Wong tani ora nyukupi
> > Pametune akeh sirna aneng wana.
> >
> > Bumi ilang berkatira
> > Ama kathah kang ndhatengi
> > Kayu katahah ingkang ilang
> > Cinolong dening sujanmi
> > Pan risaknya nglangkungi
> > Karana rebut rinebut
> > Risak tataning janma
> > Yen dalu grimis keh maling
> > Yen rina-wa kathah tetiyang ambengal.
> >
> > Heru hara sakeh janma
> > Rebutan ngupaya anggering praja
> > Tan tahan perihing ati
> > Katungka praptaneki
> > Pageblug ingkang linangkung
> > Lelara ngambra-ambara
> > Warading saktanah Jawi
> > Enjing sakit sorenya sampun pralaya.
> >
> > Kesandhung wohing pralaya
> > Kaselak banjir ngemasi
> > Udan barat salah mangsa
> > Angin gung nggegirisi
> > Kayu gung brasta sami
> > Tinempuhing angin agung
> > Kathah rebah amblasah
> > Lepen-lepen samya banjir
> > Lamun tinon pan kados samodra bena.
> >
> > Alun minggah ing daratan
> > Karya rusak tepis wiring
> > Kang dumunung kering kanan
> > Kajeng akeh ingkang keli
> > Kang tumuwuh apinggir
> > Samya kentir trusing laut
> > Sela geng sami brasta
> > Kabalebeg katut keli
> > Gumalundhung gumludhug suwaranira.
> >
> > Hardi agung-agung samya
> > Huru-hara nggegirisi
> > Gumleger swaranira
> > Lahar wutah kanan kering
> > Ambleber angelebi
> > Nrajang wana lan desagung
> > Manungsanya keh brasta
> > Kebo sapi samya gusis
> > Sirna gempang tan wonten mangga puliha.
> >
> > Lindhu ping pitu sedina
> > Karya sisahing sujanmi
> > Sitinipun samya nela
> > Brekasakan kang ngelesi
> > Anyeret sagung janmi
> > Manungsa pating galuruh
> > Kathah kang nandhang roga
> > Warna-warna ingkang sakit
> > Awis waras akeh klang prapteng pralaya.
> >
> > Sabda Palon nulya mukswa
> > Sakedhap boten kaeksi
> > Wangsul ing jaman limunan
> > Langkung ngungun Sri Bupati
> > Njegreg tan bisa angling
> > Ing manah langkung gegetun
> > Kedhuwung lepatira
> > Mupus karsaning Dewadi
> > Kodrat iku sayekti tan kena owah.
> >
> >
> >
> >
> > Terjemahan :
> >
> > Ingatlah kalian semua,
> > Akan cerita masa lalu,
> > Yang tercantum didalam Babad ( Sejarah )
> > Babad Negara Majapahit,
> > Ketika itu,
> > Sang Prabhu Brawijaya,
> > Tengah bertemu,
> > Dengan Kangjeng Sunan Kalijaga,
> > Ditemani oleh Sabdo Palon dan Naya Genggong.
> >
> > Sang Prabhu Brawijaya,
> > Bersabda dengan lemah lembut,
> > Mengharapkan kepada kedua punakawan( pengiring dekat )-nya,
> > Tapi Sabdo Palon tetap menolak,
> > Diriku ini sekarang,
> > Sudah memeluk Agama Rasul (Islam),
> > Wahai kalian kakang berdua,
> > Ikutlah memeluk agama suci,
> > Lebih baik karena ini agama yang mulia,
> >
> > Sabdo Palon menghaturkan kata-kata agak keras,
> > Hamba tidak mau,
> > Memeluk agama Islam,
> > Sebab hamba ini sesungguhnya,
> > Raja Dahnyang ( Penguasa Gaib ) tanah Jawa,
> > Memelihara kelestarian anak cucu ( penghuni tanah Jawa ),
> > (Serta) semua Para Raja,
> > Yang memerintah di tanah Jawa,
> > Sudah menjadi suratan karma (wahai Sang Prabhu), kita harus berpisah.
> >
> > Dengan Paduka Wahai Sang Raja,
> > Kembali ke Sunyaruri (Alam kosong tapi ber-'isi'; Alam yang tidak ada
> tapi ada),
> > Hanya saja saya menghaturkan sebuah pesan agar Paduka menghitung,
> > Kelak sepeninggal hamba,
> > Apabila sudah datang waktunya,
> > Genap lima ratus tahun,
> > Mulai hari ini,
> > Akan saya ganti agama (di Jawa),
> > Agama Buddhi akan saya sebarkan ditanah Jawa.
> >
> > Siapa saja yang tidak mau memakai,
> > Akan saya hancurkan,
> > Akan saya berikan kepada cucu saya sebagai tumbal,
> > Makhluk halus berwarna-warni,
> > Belum puas hati hamba,
> > Apabila belum hancur lebur,
> > Saya akan membuat pertanda,
> > Pertanda sebagai janji serius saya,
> > Gunung Merapi apabila sudah meletus mengeluarkan lahar.
> >
> > Kearah selatan barat mengalirnya,
> > Berbau busuk air laharnya,
> > Itulah waktunya,
> > Sudah mulai menyebarkan agama Budhi,
> > Merapi janji saya,
> > Menggelegar seluruh jagad,
> > Kehendak Tuhan,
> > (Karena) segalanya (pasti akan) berganti,
> > Tidak mungkin untuk dirubah lagi.
> >
> > Sangat sangat sengsara,
> > Yang hidup ditanah Jawa,
> > Perlambang tahun kedatangannya,
> > LAWON SAPTA NGESTI AJI ( LAWON ; 8, SAPTA ; 7, NGESTHI ; 9, AJI ; 1 =
> 1978),
> > Seandainya menyeberangi sebuah sungai,
> > Ketika masih berada ditengah-tengah,
> > Banjir bandhang akan datang tiba-tiba,
> > Tingginya air mampu menenggelamkan manusia,
> > Banyak manusia sirna karena mati.
> >
> > Bahaya yang datang,
> > Merata diseluruh tanah Jawa,
> > Diciptakan oleh Yang Memberikan Hidup,
> > Tidak bisa untuk ditolak,
> > Sebab didunia ini,
> > Dibawah kekuasaan,
> > Tuhan dan Para Dewa,
> > Sebagai bukti,
> > Jagad ini ada yang menciptakan.
> >
> > Bermacam-macam mara bahaya,
> > Merusak tanah Jawa,
> > Semua yang bekerja,
> > Hasilnya tidak mencukupi,
> > Pejabat banyak yang lupa daratan,
> > Pedagang mengalami kerugian,
> > Yang berkelakuan jahat semakin banyak,
> > Yag bertani tidak mengahsilkan apa-apa,
> > Hasilnya banyak terbuang percuma dihutan.
> >
> > Bumi hilang berkahnya,
> > Banyak hama mendatangi,
> > Pepohonan banyakyang hilang,
> > Dicuri manusia,
> > Kerusakannya sangat parah,
> > Sebab saling berebut,
> > Rusak tatanan moral,
> > Apabila malam hujan banyak pencuri,
> > pabila siang banyak perampok.
> >
> > Huru hara seluruh manusia,
> > Berebut kekuasan kerajaan,
> > Tidak tahan perdihnya hati,
> > Disusul datangnya,
> > Wabah yang sangat mengerikan,
> > Penyakit berjangkit kemana-mana,
> > Merata seluruh tanah Jawa,
> > Pagi sakit sorenya mati.
> >
> > Belum selesai wabah kematian,
> > Ditambah banjir bandhang semakin menggenapi,
> > Hujan besar salah waktu,
> > Angin besar mengerikan,
> > Pohon-poho besar bertumbangan,
> > Disapu angin yang besar,
> > Banyak yang roboh berserakan,
> > Sungai-sungai banyak yang banjir,
> > Apabila dilihat bagaikan lautan.
> >
> > Ombak naik kedaratan,
> > Membuat rusak pesisir pantai,
> > Yang berada dikiri kanannya,
> > Pohon banyak yang hanyut,
> > Yang tumbuh dipesisir,
> > Hanyut ketengah lautan,
> > Bebatuan besar hancur berantakan,
> > Tersapu ikut hanyut,
> > Bergemuruh nyaring suaranya.
> >
> > Gunung berapi semua,
> > Huru hara mengerikan,
> > Menggelegar suaranya,
> > Lahar tumpah kekanan dan kekirinya,
> > Menenggelamkan,
> > Menerejang hutan dan perkotaan,
> > Manusia banyak yang tewas,
> > Kerbau dan Sapi habis,
> > Sirna hilang tak bisa dipulihkan lagi.
> >
> > Gempa bumi sehari tujuh kali,
> > Membuat ketakutan manusia,
> > Tanah banyak yang retak-retak,
> > Makhluk halus yang ikut membantu amarah alam,
> > menyeret semua manusia,
> > Manusia menjerit-jerit,
> > Banyak yang terkena penyakit,
> > Bermacam-macam sakitnya,
> > Jarang yang bisa sembuh malahan banyak yang menemui kematian.
> >
> > Sabdo Palon kemudian menghilang,
> > Sekejap mata tidak terlihat sudah,
> > Kembali ke alam misteri,
> > Sangat keheranan Sang Prabhu,
> > Terpaku tidak bisa bergerak,
> > Dalam hati merasa menyesal,
> > Merasa telah berbuat salah,
> > Akhirnya hanya bisa berserah kepada Tuhan,
> > Janji yang telah terucapkan itu sesungguhnya tak akan bisa dirubah lagi.
> >
> >
> > (Diterjemahkan oleh : Damar Sashangka).
> >
> >
> > Sabdo Palon dan Naya Genggong adalah 'PENUNTUN GAIB YANG MEWUJUD'. Beliau
> berdua senantiasa hadir mengiringi Raja-Raja Jawa jaman Hindhu Buddha.
> Beliau berdua pergi meninggalkan tanah Jawa semenjak Keruntuhan Majapahit
> pada tahun 1400 Saka, atau 1478 Masehi. Terkenal dengan SURYA SANGKALA (KATA
> SANDHI PENANDA TAHUN KEJADIAN) yang sangat populer di Jawa, yaitu SIRNA
> ILANG KERTHANING BHUMI ( SIRNA : 0, ILANG : 0, KERTHA : 4, BHUMI : 1 = 1400
> Saka). Kalimat KERTHAning BHUMI, diambil dari nama asli PRABHU BRAWIJAYA
> PAMUNGKAS (PAMUNGKAS=TERAKHIR ), yaitu RADEN KERTHABHUMI.
> >
> > Janji kedatangan Beliau berdua diucapkan di Blambangan, ketika Majapahit
> hancur diserang oleh pasukan Demak Bintara. Prabhu Brawijaya meloloskan diri
> ke arah Timur, hendak menyeberang ke Pulau Bali, namun masih bertahan
> sementara di Blambangan ( Banyuwangi sekarang).
> >
> > Raden Patah, Pemimpin Demak Bintara, merasa bangga telah menghancurkan
> Majapahit yang dia anggap sebagai negara kafir. Serta merta, setelah
> mendengar kabar berhasil dikuasainya Majapahit oleh tentara Islam, Raden
> Patah datang dari Demak, ingin melihat langsung keadaan Majapahit yang
> berhasil dihancurkan. Setelah itu, dengan bangga beliau meneruskan
> perjalanannya ke Pesantren Ampeldhenta, hendak mengabarkan keberhasilan itu.
> Namun ternyata, Nyi Ageng Ampel, istri almarhum Sunan Ampel, malah
> mempersalahkannya. Nyi Ageng Ampel mengingatkan bahwa dulu semasa Sunan
> Ampel masih hidup, beliau pernah berpesan bahwsanya jangan sekali-kali
> murid-murid beliau ikut campur masalah politik, atau malah berani merebut
> kekuasaan Majapahit. Bahkan Nyi Ageng dengan tegas menambahkan, Raden Patah
> telah berdosa tiga hal :
> >
> > 1.Kepada Guru, yaitu melanggar wasiat Sunan Ampel.
> > 2.Kepada Ayah, karena Prabhu Brawijaya adalah ayah kandung Raden Patah.
> > 3.Kepada Raja, karena Raja adalah Imam, tidak boleh dilawan tanpa alasan
> yang benar. Sebab, selama memerintah, Prabhu Brawijaya tidak pernah melarang
> penyebaran agama Islam, bahkan menghadiahkan tanah Ampeldhenta ( didaerah
> Surabaya sekarang ), sebagai tanah otonom. Diijinkan untuk dipakai sebagai
> basis pendidikan agama bagi orang-orang muslim.
> >
> > Dengan sangat menyesal, Raden Patah meminta petunjuk, bagaimanakah cara
> untuk menghapus kesalahannya. Nyi Ageng menyarankan agar kedudukan Prabhu
> Brawijaya Pamungkas sebagai Raja harus dikembalikan. Namun yang menjadi
> masalah, kemanakah Sang Prabhu meloloskan diri? Nyi Ageng memperkirakan,
> Sang Prabhu pasti menuju ke Pulau Bali. Raden Patah berniat menyusul
> sendiri, namun dicegah Nyi Ageng Ampel, karena setelah kejadian penyerangan
> Majapahit oleh tentara Islam terjadi, maka, tidak akan ada satupun orang
> Islam yang akan dipercayai oleh Sang Prabhu. Tidak Raden Patah, tidak Nyi
> Ageng Ampel, tidak pula Para Wali yang lain, yang turut serta membantu
> penyerangan tersebut. Namun, hanya ada dua Wali yang mungkin masih beliau
> percayai, pertama Syeh Siti Jenar dan kedua Sunan Kalijaga. Karena kedua
> Wali ini terang-terangan menentang penyerangan pasukan Islam ke Majapahit.
> >
> > Karena hubungan Raden Patah tidak begitu baik dengan Syeh Siti Jenar,
> maka dia meminta pertolongan Sunan Kalijaga untuk melacak keberadaan
> ramanda-nya. . Dan jika ditemukan, dimohon dengan segala hormat untuk
> kembali ke Trowulan, ibukota Majapahit, untuk dikukuhkan lagi sebagai Raja.
> Sunan Kalijaga bersedia membantu, ditemani beberapa santri beliau langsung
> melakukan pencarian ke arah Timur. Dan ternyata benar, di Blambangan, banyak
> umbul-umbul pasukan Majapahit serta para prajurid Majapahit yang siap tempur
> berkumpul disana. Dan benar pula, Prabhu Brawijaya masih ada disana, belum
> menyeberang ke Pulau Bali. Agak kesulitan Sunan Kalijaga memohon bertemu
> dengan Sang Prabhu. Namun karena Sang Prabhu tahu betul, Sunan Kalijaga,
> yang seringkali beliau panggil Sahid itu, menurut pasukan sandhi (intelejen)
> Majapahit , Sunan Kalijaga bersama pengikutnya, sama sekali tidak ikut dalam
> penyerangan ke Majapahit, maka Sunan Kalijaga dipersilahkannya menghadap,
> walau
> > dengan kawalan ketat.
> >
> > Disinilah dialog SERAT SABDO PALON terjadi. Sang Prabhu Brawijaya,
> ditemani Sabdo Palon dan Naya Genggong, dihadap oleh Sunan Kalijaga,beserta
> sesepuh Majapahit yang kebetulan bersama-sama Sang Prabhu hendak menuju
> Pulau Bali, menyusul beberapa masyarakat Jawa lainnya yang lebih dahulu
> melarikan diri kesana. Mendengar penuturan Sunan Kalijaga,Sang Prabhu luruh
> hatinya.. Karena sejatinya, Sang Prabhu kini tengah menggalang kekuatan
> besar untuk merebut kembali tahta dari tentara Islam. Tidak bisa dibayangkan
> apabila itu terjadi, karena pendukung Sang Prabhu Brawijaya masih banyak
> tersebar diseluruh Nusantara. Pertumpahan darah yang lebih besar pasti akan
> terjadi. Putra-putra Prabhu Brawijaya masih banyak yang berkuasa dan
> mempunyai kekuatan tentara yang besar, seperti Adipati Handayaningrat IV di
> Pegging, Lembu Peteng di Madura, Bondhan Kejawen di Tarub dan masih banyak
> lagi.
> >
> > Sunan Kalijaga meminta, agar pertikaian dihentikan, dan sudilah kiranya
> Sang Prabhu kembali memegang tampuk pemerintahan. Prabhu Brawijaya menolak,
> karena jikalau itu terjadi, maka beliau akan merasa terhina oleh putra
> selirnya sediri, Raden Patah, yang lahir dari putri China Eng-Kian dan
> dibesarkan di Palembang dalam asuhan Adipati Arya Damar atau Swan Liong.
> Bagaimana tidak, seorang ayah harus menerima tahta dari anaknya sendiri,
> memalukan. Ketika perundingan menemui jalan buntu, maka Sunan Kalijaga
> mengusulkan agar beliau dengan kebesaran jiwa, mau memeluk Islam. Dengan
> demikian, seluruh pendukung beliau pasti akan meninggalkan beliau satu
> persatu, dan pertumpahan darah yang lebih besar lagi akan terhindar.
> >
> > Mendengar akan hal itu, Prabhu Brawijaya tercenung, untuk menghindari
> peperangan lebih besar, setidaknya, usulan Sunan Kalijaga memang masuk akal.
> Demi perdamaian, Sang Prabhu mengesampingkan ego-nya. Maka PENUH dengan
> kebesaran hati, beliau menyatakan MASUK ISLAM. Terkejut seluruh yang hadir,
> termasuk Sabdo Palon dan Naya Genggong. Hingga, terlontarlah sebuah janji
> seperti tercantum pada SERAT SABDO PALON diatas.
> >
> > Sepeninggal Sabdo Palon dan Naya Genggong, Sang Prabhu-pun bersedia
> kembali ke Trowulan, namun bukan hendak kembali memduduki tahta, akan tetapi
> mendamaikan seluruh kerabat Majapahit agar merelakan tahta dipegang oleh
> Raden Patah. Dalam perjalanan pulang inilah, Sunan Kalijaga meminta bukti
> ketulusan Sang Prabhu dalam memeluk Islam. Sunan Kalijaga memohon untuk
> memotong rambut panjang Sang Prabhu. Dengan sebilah keris, setelah
> diijinkan, Sunan Kalijaga memotong rambut beliau. Tapi ternyata, tidak satu
> helai-pun terpotong. Sekali lagi, Sunan Kalijaga meminta keikhlasan Sang
> Prabhu memeluk Islam, dan sekali lagi Sunan Kalijaga memotong rambut beliau.
> Kali ini, terpotong sudah.
> > Namun, Sunan Kalijaga belum puas, menjelang berangkat kembali ke
> Trowulan, Sunan Kalijaga mengambil air comberan yang berbau tidak sedap
> dimasukkan kedalam sebilah bambu. Dihadapan Sang Prabhu, beliau menyatakan,
> bahwasanya apabila air comberan ini sesampainya di Trowulan airnya berubah
> tidak berbau busuk, nyata sudahlah Sang Prabhu telah lahr bathin masuk
> Islam.
> >
> > Berangkatlah rombongan itu ke Trowulan,sesampainy a di Trowulan, disambut
> dengan suka cita oleh masyarakat Trowulan. Air dalam bilah bambu dicurahkan
> oleh Sunan Kalijaga, dan ternyata, bau busuknya hilang, bahkan airnya
> berubah jernih. Untuk mengingat kejadian itu, Blambangan diubah namanya
> menjadi BANYUWANGI hingga sekarang.
> > Tidak berapa lama di Trowulan, Sang Prabhu jatuh sakit. Putra-putranya
> datang berkumpul, melalui Sunan Kalijaga, beliau mengamanatkan agar
> menghentikan pertumpahan darah Hindhu-Buddha dengan Islam. Biarkanlah Raden
> Patah bertahta sebagai Raja di Jawa walau sebenarnya, keturunan dari
> Pengging-lah yang lebih berhak.
> >
> > Menjelang akhir hayat beliau, beliau berpesan agar diatas pusara makam
> beliau jangan diberi tanda bahwasanya beliau adalah Prabhu Brawijaya, Raja
> Majapahit terakhir, namun tandailah dengan nama Putri Champa Anarawati,
> permaisuri beliau. Sebab beliau merasa diperhinakan sebagaimana wanita oleh
> putraya sendiri. Dan penghinaan itu didukung oleh permaisurinya sendiri,
> Dewi Anarawati, putri Champa yang beragama Islam.. Dewi Anarawati inilah
> bibi Sunan Ampel. Dewi Anarawati-lah yang menyarankan agar Sang Prabhu
> memberikan Ampeldenta kepada Sunan Ampel untuk didirikan sebuah Pesantren
> Islam.
> >
> > Maka jangan heran, apabila di Trowulan, tidak diketemukan makam Prabhu
> Brawijaya, melainkan Putri Champa.
> > Padahal makam Putri Champa yang asli berada di Gresik. Begitu Majapahit
> diserang pasukan Islam, beliau diungsikan ke Gresik hingga beliau wafat.
> >
> > (Damar Shashangka).
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > Get your new Email address!
> > Grab the Email name you've always wanted before someone else does!
> >
>
>
>
>
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: Serat Sabdo Palon, diposting dan diterjemahkan oleh Damar Shashangka

semar samiaji
he..he..he..he...Masne ini bertanya atau lagi berbagi kebingungan diri?...he..he..he..he.he.he...
 
salam,
ss

--- On Mon, 1/25/10, mario dimas <[hidden email]> wrote:


From: mario dimas <[hidden email]>
Subject: Re: [Spiritual-Indonesia] Re: Serat Sabdo Palon, diposting dan diterjemahkan oleh Damar Shashangka
To: [hidden email]
Date: Monday, January 25, 2010, 10:54 AM


 
> Bahaya yang datang,
> Merata diseluruh tanah Jawa,
> Diciptakan oleh Yang Memberikan Hidup,
> Tidak bisa untuk ditolak,
> Sebab didunia ini,
> Dibawah kekuasaan,
> Tuhan dan Para Dewa,
> Sebagai bukti,
> Jagad ini ada yang menciptakan
 
jd gimana nih, tuhan yg maha menciptakan ada atau gk? manusia mahluk ciptaan apa bukan? apa tuhan cuma karangan "kesadaran" aja, dan yg ada sbnr2nya ada adalah kesadaran?
 
manusia dengan segala keterbatasan & kelemahan versus tuhan dengan segala ke"maha" an nya?
siapa yg menciptakan alam? adakah sang maha pencipta & penata?

2010/1/25 semar samiaji <kind_evil_06@ yahoo.com>


 
Bli Agung...apa yang dituturkan melalui rujukan sebagai mana postingan awalnya, merupakan hasil PROSES dari satu pemahaman terhadap Gusti Prabu Brawijaya... jadi kajian, sumber yang digunakan adalah sumber tertentu dan sudah tertulis sebenarnya.. .maka, prosesnya memerlukan PENAFSIRAN dari apa yang SEBENARNYA terjadi....ini dulu coba dikaji ya Bli....
 
tahap ke dua adalah semua penafsiran BERGANTUNG kepada pemahaman yang bersangkutan atas naskah tersebut...jadi kajian, berapa jarak atau kurun waktu antara naskah yang ditulis dengan kejadian yang dipaparkan.. .apakah dalam jeda waktu tersebut bisa ada pihak2 yang menjamin ketepatannya? ?....
 
punten ya Bli...punten. ..proses yang bisa saya pahami adalah ada beberapa penafsiran yang TIDAK sesuai dengan kejadian saat itu...antara lain pemahaman dari apa yang disebut dengan sabdo palon dan nayo genggong...yang ditafsirkan sebagai katakanlah penasehat Gusti Prabu...padahal, itu semua ada di dalam diri Gusti Prabu sebagai PANTULAN atau REFLEKSI pribadi Beliau yang BENAR2 murni...yang saya pahami sebagai cermin dan proses keluhuran... cermin = sabdo palon....keluhuran diri = nayo genggong.... jadi bagi saya, kedua unsur itu se-olah2 dipisahkan dari Beliau kemudian digambarkan sebagi pribadi yang berbeda....padahal tidak demikian dalam keyakinan saya...memang kalau kemudian saya ditanya, mana buktinya?... .he..he.. he..he..he. ...ini yang sulit akal bisa terima khan?...he.. he..he..he. ..tetapi biarlah, setiap diri melakoni menurut apa yang diyakini saja....
 
salam warna,
ss

--- On Mon, 1/25/10, Agung Pindha <agungpindha@ yahoo.com> wrote:


From: Agung Pindha <agungpindha@ yahoo.com>
Subject: [Spiritual-Indonesi a] Re: Serat Sabdo Palon, diposting dan diterjemahkan oleh Damar Shashangka
To: Spiritual-Indonesia @yahoogroups. com
Date: Monday, January 25, 2010, 10:05 AM


 


jadi ,mas Aji berksimpulan Serat Sabda Palon itu datangnya dari Prabhu Brawijaya sendiri , betul ?
Mohon dijabarkan lebih lanjut mas Aji .....

shanti , koq saya tambah gak mudheng ini

--- In Spiritual-Indonesia @yahoogroups. com, semar samiaji <kind_evil_06@ ....> wrote:
>
> he..he..he.. he..he...ini salah satu bentuk penyalahgambaran karakter Gusti Prabu Brawijaya... se-olah2 sabdo palon dan nayo genggong terpisah dari diri Beliau...padahal, semuanya itu ada di dalam diri Gusti Prabu...
>  
> sabdo palon = cermin...nayo genggong = kajian dalam diri Gusti Prabu.....dan Gusti Prabu tidak pernah beragama apa pun...Gusti Prabu murni memegang keyakinan leluhur....
>  
> MEMBACA ITU MUDAH ASALKAN TIDAK BUTA AKSARA, MEMAHAMI TIDAK CUKUP HANYA DENGAN MEMBACA...
>  
> salam warna,
> ss ..
     
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: Re: Serat Sabdo Palon, diposting dan diterjemahkan oleh Damar Shashangka

adji mudhita
In reply to this post by mario dimas
kebanyakan dari kitalah yang menciptakan tuhan yang 'serba' maha itu.
kebanyakan dari kitalah yang menciptakan sorga & neraka.

.
  ----- Original Message -----
  From: mario dimas
  To: [hidden email]
  Sent: Monday, January 25, 2010 10:54 AM
  Subject: Re: [Spiritual-Indonesia] Re: Serat Sabdo Palon, diposting dan diterjemahkan oleh Damar Shashangka

  > Bahaya yang datang,
  > Merata diseluruh tanah Jawa,
  > Diciptakan oleh Yang Memberikan Hidup,
  > Tidak bisa untuk ditolak,
  > Sebab didunia ini,
  > Dibawah kekuasaan,
  > Tuhan dan Para Dewa,
  > Sebagai bukti,
  > Jagad ini ada yang menciptakan

  jd gimana nih, tuhan yg maha menciptakan ada atau gk? manusia mahluk ciptaan apa bukan? apa tuhan cuma karangan "kesadaran" aja, dan yg ada sbnr2nya ada adalah kesadaran?

  manusia dengan segala keterbatasan & kelemahan versus tuhan dengan segala ke"maha" an nya?
  siapa yg menciptakan alam? adakah sang maha pencipta & penata?

  2010/1/25 semar samiaji <[hidden email]>

     
          Bli Agung...apa yang dituturkan melalui rujukan sebagai mana postingan awalnya, merupakan hasil PROSES dari satu pemahaman terhadap Gusti Prabu Brawijaya...jadi kajian, sumber yang digunakan adalah sumber tertentu dan sudah tertulis sebenarnya...maka, prosesnya memerlukan PENAFSIRAN dari apa yang SEBENARNYA terjadi....ini dulu coba dikaji ya Bli....

          tahap ke dua adalah semua penafsiran BERGANTUNG kepada pemahaman yang bersangkutan atas naskah tersebut...jadi kajian, berapa jarak atau kurun waktu antara naskah yang ditulis dengan kejadian yang dipaparkan...apakah dalam jeda waktu tersebut bisa ada pihak2 yang menjamin ketepatannya??....

          punten ya Bli...punten...proses yang bisa saya pahami adalah ada beberapa penafsiran yang TIDAK sesuai dengan kejadian saat itu...antara lain pemahaman dari apa yang disebut dengan sabdo palon dan nayo genggong...yang ditafsirkan sebagai katakanlah penasehat Gusti Prabu...padahal, itu semua ada di dalam diri Gusti Prabu sebagai PANTULAN atau REFLEKSI pribadi Beliau yang BENAR2 murni...yang saya pahami sebagai cermin dan proses keluhuran...cermin = sabdo palon....keluhuran diri = nayo genggong....jadi bagi saya, kedua unsur itu se-olah2 dipisahkan dari Beliau kemudian digambarkan sebagi pribadi yang berbeda....padahal tidak demikian dalam keyakinan saya...memang kalau kemudian saya ditanya, mana buktinya?....he..he..he..he..he...ini yang sulit akal bisa terima khan?...he..he..he..he...tetapi biarlah, setiap diri melakoni menurut apa yang diyakini saja....

          salam warna,
          ss

          --- On Mon, 1/25/10, Agung Pindha <[hidden email]> wrote:


            From: Agung Pindha <[hidden email]>
            Subject: [Spiritual-Indonesia] Re: Serat Sabdo Palon, diposting dan diterjemahkan oleh Damar Shashangka
            To: [hidden email]
            Date: Monday, January 25, 2010, 10:05 AM


             
            jadi ,mas Aji berksimpulan Serat Sabda Palon itu datangnya dari Prabhu Brawijaya sendiri , betul ?
            Mohon dijabarkan lebih lanjut mas Aji .....

            shanti , koq saya tambah gak mudheng ini

            --- In Spiritual-Indonesia @yahoogroups. com, semar samiaji <kind_evil_06@ ...> wrote:
            >
            > he..he..he.. he..he...ini salah satu bentuk penyalahgambaran karakter Gusti Prabu Brawijaya... se-olah2 sabdo palon dan nayo genggong terpisah dari diri Beliau...padahal, semuanya itu ada di dalam diri Gusti Prabu...
            > Â
            > sabdo palon = cermin...nayo genggong = kajian dalam diri Gusti Prabu....dan Gusti Prabu tidak pernah beragama apa pun...Gusti Prabu murni memegang keyakinan leluhur....
            > Â
            > MEMBACA ITU MUDAH ASALKAN TIDAK BUTA AKSARA, MEMAHAMI TIDAK CUKUP HANYA DENGAN MEMBACA...
            > Â
            > salam warna,
            > ss
            >
            > --- On Mon, 1/25/10, Leonardo Rimba <leonardo_rimba@ ...> wrote:
            >
            >
            > From: Leonardo Rimba <leonardo_rimba@ ...>

            > Subject: [Spiritual-Indonesi a] Serat Sabdo Palon, diposting dan diterjemahkan oleh Damar Shashangka

            > To: spiritual-indonesia @yahoogroups. com
            > Date: Monday, January 25, 2010, 7:28 AM
            >
            >
            > Â  
            >
            >
            >
            >
            >
            >
            >
            > <http://www.facebook .com/note. php?note_ id=129656874870>
            >
            >
            >
            >
            >
            > SERAT SABDO PALON
            > Share
            > Â Saturday, September 12, 2009 at 9:22am
            >
            > SERAT SABDO PALON
            >
            >
            > Sinom.
            >
            > Pada sira ngelingana
            > Carita ing nguni-nguni
            > Kang kocap ing serat Babad
            > Babad nagari Mojopahit
            > Nalika duking nguni
            > Sang-a Brawijaya Prabu
            > Pan samya pepanggihan
            > Kaliyan Njeng Sunan Kali
            > Sabda Palon Naya Genggong rencangira.
            >
            > Sang-a Prabu Brawijaya
            > Sabdanira arum manis
            > Nuntun dhateng punakawan
            > Sabda Palon paran karsi
            > Jenengsun sapuniki
            > Wus ngrasuk agama Rasul
            > Heh ta kakang manira
            > Meluwa agama suci
            > Luwih becik iki agama kang mulya.
            >
            > Sabda palon matur sugal
            > Yen kawula boten arsi
            > Ngrasuka agama Islam
            > Wit kula puniki yekti
            > Ratuning Dang Hyang Jawi
            > Momong marang anak putu
            > Sagung kang para Nata
            > Kang jumeneng ing tanah Jawi
            > Wus pinasthi sayekti kula pisahan.
            >
            > Klawan Paduka sang Nata
            > Wangsul maring sunya ruri
            > Mung kula matur petungna
            > Ing benjang sakpungkur mami
            > Yen wus prapta kang wanci
            > Jangkep gangsal atus taun
            > Wit ing dinten punika
            > Kula gantos agami
            > Gama Budhi kula sebar ing tanah Jawa.
            >
            > Sinten tan purun nganggeya
            > Yekti kula rusak sami
            > Sun sajakken putu kula
            > Berkasakan rupi-rupi
            > Dereng lega kang ati
            > Yen durung lebur atempur
            > Kula damel pratandha
            > Pratandha tembayan mami
            > Hardi Merapi yen wus njeblug mili lahar.
            >
            > Ngidul ngilen purugira
            > Nggada banger ingkang warih
            > Nggih punika wedal kula
            > Wus nyebar agama budi
            > Merapi janji mamai
            > Anggereng jagad satuhu
            > Karsanireng Jawata
            > Sadaya gilir gumanti
            > Boten kenging kalamunta kaowahan.
            >
            > Sanget-sangeting sangsara
            > Kang tuwuh ing tanah Jawi
            > Sinengkalan tahunira
            > Lawon Sapta Ngesthi Aji
            > Upami nyabarang kali
            > Prapteng tengah-tengahipun
            > Kaline banjir bandhang
            > Jeronne ngelebna jalmi
            > Kathah sirna manungsa prapteng pralaya.
            >
            > Bebaya ingkang tumeka
            > Warata sa Tanah Jawi
            > Ginawe kang paring gesang
            > Tan kenging dipun singgahi
            > Wit ing donya puniki
            > Wonten ing sakwasanipun
            > Sedaya pra Jawata
            > Kinarya amertandhani
            > Jagad iki yekti ana kang akarya.
            >
            > Warna-warna kang bebaya
            > Angrusaken Tanah Jawi
            > Sagung tiyang nambut karya
            > Pamedal boten nyekapi
            > Priyayi keh beranti
            > Sudagar tuna sadarum
            > Wong glidhik ora mingsra
            > Wong tani ora nyukupi
            > Pametune akeh sirna aneng wana.
            >
            > Bumi ilang berkatira
            > Ama kathah kang ndhatengi
            > Kayu katahah ingkang ilang
            > Cinolong dening sujanmi
            > Pan risaknya nglangkungi
            > Karana rebut rinebut
            > Risak tataning janma
            > Yen dalu grimis keh maling
            > Yen rina-wa kathah tetiyang ambengal.
            >
            > Heru hara sakeh janma
            > Rebutan ngupaya anggering praja
            > Tan tahan perihing ati
            > Katungka praptaneki
            > Pageblug ingkang linangkung
            > Lelara ngambra-ambara
            > Warading saktanah Jawi
            > Enjing sakit sorenya sampun pralaya.
            >
            > Kesandhung wohing pralaya
            > Kaselak banjir ngemasi
            > Udan barat salah mangsa
            > Angin gung nggegirisi
            > Kayu gung brasta sami
            > Tinempuhing angin agung
            > Kathah rebah amblasah
            > Lepen-lepen samya banjir
            > Lamun tinon pan kados samodra bena.
            >
            > Alun minggah ing daratan
            > Karya rusak tepis wiring
            > Kang dumunung kering kanan
            > Kajeng akeh ingkang keli
            > Kang tumuwuh apinggir
            > Samya kentir trusing laut
            > Sela geng sami brasta
            > Kabalebeg katut keli
            > Gumalundhung gumludhug suwaranira.
            >
            > Hardi agung-agung samya
            > Huru-hara nggegirisi
            > Gumleger swaranira
            > Lahar wutah kanan kering
            > Ambleber angelebi
            > Nrajang wana lan desagung
            > Manungsanya keh brasta
            > Kebo sapi samya gusis
            > Sirna gempang tan wonten mangga puliha.
            >
            > Lindhu ping pitu sedina
            > Karya sisahing sujanmi
            > Sitinipun samya nela
            > Brekasakan kang ngelesi
            > Anyeret sagung janmi
            > Manungsa pating galuruh
            > Kathah kang nandhang roga
            > Warna-warna ingkang sakit
            > Awis waras akeh klang prapteng pralaya.
            >
            > Sabda Palon nulya mukswa
            > Sakedhap boten kaeksi
            > Wangsul ing jaman limunan
            > Langkung ngungun Sri Bupati
            > Njegreg tan bisa angling
            > Ing manah langkung gegetun
            > Kedhuwung lepatira
            > Mupus karsaning Dewadi
            > Kodrat iku sayekti tan kena owah.
            >
            >
            >
            >
            > Terjemahan :
            >
            > Ingatlah kalian semua,
            > Akan cerita masa lalu,
            > Yang tercantum didalam Babad ( Sejarah )
            > Babad Negara Majapahit,
            > Ketika itu,
            > Sang Prabhu Brawijaya,
            > Tengah bertemu,
            > Dengan Kangjeng Sunan Kalijaga,
            > Ditemani oleh Sabdo Palon dan Naya Genggong.
            >
            > Sang Prabhu Brawijaya,
            > Bersabda dengan lemah lembut,
            > Mengharapkan kepada kedua punakawan( pengiring dekat )-nya,
            > Tapi Sabdo Palon tetap menolak,
            > Diriku ini sekarang,
            > Sudah memeluk Agama Rasul (Islam),
            > Wahai kalian kakang berdua,
            > Ikutlah memeluk agama suci,
            > Lebih baik karena ini agama yang mulia,
            >
            > Sabdo Palon menghaturkan kata-kata agak keras,
            > Hamba tidak mau,
            > Memeluk agama Islam,
            > Sebab hamba ini sesungguhnya,
            > Raja Dahnyang ( Penguasa Gaib ) tanah Jawa,
            > Memelihara kelestarian anak cucu ( penghuni tanah Jawa ),
            > (Serta) semua Para Raja,
            > Yang memerintah di tanah Jawa,
            > Sudah menjadi suratan karma (wahai Sang Prabhu), kita harus berpisah.
            >
            > Dengan Paduka Wahai Sang Raja,
            > Kembali ke Sunyaruri (Alam kosong tapi ber-'isi'; Alam yang tidak ada tapi ada),
            > Hanya saja saya menghaturkan sebuah pesan agar Paduka menghitung,
            > Kelak sepeninggal hamba,
            > Apabila sudah datang waktunya,
            > Genap lima ratus tahun,
            > Mulai hari ini,
            > Akan saya ganti agama (di Jawa),
            > Agama Buddhi akan saya sebarkan ditanah Jawa.
            >
            > Siapa saja yang tidak mau memakai,
            > Akan saya hancurkan,
            > Akan saya berikan kepada cucu saya sebagai tumbal,
            > Makhluk halus berwarna-warni,
            > Belum puas hati hamba,
            > Apabila belum hancur lebur,
            > Saya akan membuat pertanda,
            > Pertanda sebagai janji serius saya,
            > Gunung Merapi apabila sudah meletus mengeluarkan lahar.
            >
            > Kearah selatan barat mengalirnya,
            > Berbau busuk air laharnya,
            > Itulah waktunya,
            > Sudah mulai menyebarkan agama Budhi,
            > Merapi janji saya,
            > Menggelegar seluruh jagad,
            > Kehendak Tuhan,
            > (Karena) segalanya (pasti akan) berganti,
            > Tidak mungkin untuk dirubah lagi.
            >
            > Sangat sangat sengsara,
            > Yang hidup ditanah Jawa,
            > Perlambang tahun kedatangannya,
            > LAWON SAPTA NGESTI AJI ( LAWON ; 8, SAPTA ; 7, NGESTHI ; 9, AJI ; 1 = 1978),
            > Seandainya menyeberangi sebuah sungai,
            > Ketika masih berada ditengah-tengah,
            > Banjir bandhang akan datang tiba-tiba,
            > Tingginya air mampu menenggelamkan manusia,
            > Banyak manusia sirna karena mati.
            >
            > Bahaya yang datang,
            > Merata diseluruh tanah Jawa,
            > Diciptakan oleh Yang Memberikan Hidup,
            > Tidak bisa untuk ditolak,
            > Sebab didunia ini,
            > Dibawah kekuasaan,
            > Tuhan dan Para Dewa,
            > Sebagai bukti,
            > Jagad ini ada yang menciptakan.
            >
            > Bermacam-macam mara bahaya,
            > Merusak tanah Jawa,
            > Semua yang bekerja,
            > Hasilnya tidak mencukupi,
            > Pejabat banyak yang lupa daratan,
            > Pedagang mengalami kerugian,
            > Yang berkelakuan jahat semakin banyak,
            > Yag bertani tidak mengahsilkan apa-apa,
            > Hasilnya banyak terbuang percuma dihutan.
            >
            > Bumi hilang berkahnya,
            > Banyak hama mendatangi,
            > Pepohonan banyakyang hilang,
            > Dicuri manusia,
            > Kerusakannya sangat parah,
            > Sebab saling berebut,
            > Rusak tatanan moral,
            > Apabila malam hujan banyak pencuri,
            > pabila siang banyak perampok.
            >
            > Huru hara seluruh manusia,
            > Berebut kekuasan kerajaan,
            > Tidak tahan perdihnya hati,
            > Disusul datangnya,
            > Wabah yang sangat mengerikan,
            > Penyakit berjangkit kemana-mana,
            > Merata seluruh tanah Jawa,
            > Pagi sakit sorenya mati.
            >
            > Belum selesai wabah kematian,
            > Ditambah banjir bandhang semakin menggenapi,
            > Hujan besar salah waktu,
            > Angin besar mengerikan,
            > Pohon-poho besar bertumbangan,
            > Disapu angin yang besar,
            > Banyak yang roboh berserakan,
            > Sungai-sungai banyak yang banjir,
            > Apabila dilihat bagaikan lautan.
            >
            > Ombak naik kedaratan,
            > Membuat rusak pesisir pantai,
            > Yang berada dikiri kanannya,
            > Pohon banyak yang hanyut,
            > Yang tumbuh dipesisir,
            > Hanyut ketengah lautan,
            > Bebatuan besar hancur berantakan,
            > Tersapu ikut hanyut,
            > Bergemuruh nyaring suaranya.
            >
            > Gunung berapi semua,
            > Huru hara mengerikan,
            > Menggelegar suaranya,
            > Lahar tumpah kekanan dan kekirinya,
            > Menenggelamkan,
            > Menerejang hutan dan perkotaan,
            > Manusia banyak yang tewas,
            > Kerbau dan Sapi habis,
            > Sirna hilang tak bisa dipulihkan lagi.
            >
            > Gempa bumi sehari tujuh kali,
            > Membuat ketakutan manusia,
            > Tanah banyak yang retak-retak,
            > Makhluk halus yang ikut membantu amarah alam,
            > menyeret semua manusia,
            > Manusia menjerit-jerit,
            > Banyak yang terkena penyakit,
            > Bermacam-macam sakitnya,
            > Jarang yang bisa sembuh malahan banyak yang menemui kematian.
            >
            > Sabdo Palon kemudian menghilang,
            > Sekejap mata tidak terlihat sudah,
            > Kembali ke alam misteri,
            > Sangat keheranan Sang Prabhu,
            > Terpaku tidak bisa bergerak,
            > Dalam hati merasa menyesal,
            > Merasa telah berbuat salah,
            > Akhirnya hanya bisa berserah kepada Tuhan,
            > Janji yang telah terucapkan itu sesungguhnya tak akan bisa dirubah lagi.
            >
            >
            > (Diterjemahkan oleh : Damar Sashangka).
            >
            >
            > Sabdo Palon dan Naya Genggong adalah 'PENUNTUN GAIB YANG MEWUJUD'. Beliau berdua senantiasa hadir mengiringi Raja-Raja Jawa jaman Hindhu Buddha. Beliau berdua pergi meninggalkan tanah Jawa semenjak Keruntuhan Majapahit pada tahun 1400 Saka, atau 1478 Masehi. Terkenal dengan SURYA SANGKALA (KATA SANDHI PENANDA TAHUN KEJADIAN) yang sangat populer di Jawa, yaitu SIRNA ILANG KERTHANING BHUMI ( SIRNA : 0, ILANG : 0, KERTHA : 4, BHUMI : 1 = 1400 Saka). Kalimat KERTHAning BHUMI, diambil dari nama asli PRABHU BRAWIJAYA PAMUNGKAS (PAMUNGKAS=TERAKHIR ), yaitu RADEN KERTHABHUMI.
            >
            > Janji kedatangan Beliau berdua diucapkan di Blambangan, ketika Majapahit hancur diserang oleh pasukan Demak Bintara. Prabhu Brawijaya meloloskan diri ke arah Timur, hendak menyeberang ke Pulau Bali, namun masih bertahan sementara di Blambangan ( Banyuwangi sekarang).
            >
            > Raden Patah, Pemimpin Demak Bintara, merasa bangga telah menghancurkan Majapahit yang dia anggap sebagai negara kafir. Serta merta, setelah mendengar kabar berhasil dikuasainya Majapahit oleh tentara Islam, Raden Patah datang dari Demak, ingin melihat langsung keadaan Majapahit yang berhasil dihancurkan. Setelah itu, dengan bangga beliau meneruskan perjalanannya ke Pesantren Ampeldhenta, hendak mengabarkan keberhasilan itu. Namun ternyata, Nyi Ageng Ampel, istri almarhum Sunan Ampel, malah mempersalahkannya. Nyi Ageng Ampel mengingatkan bahwa dulu semasa Sunan Ampel masih hidup, beliau pernah berpesan bahwsanya jangan sekali-kali murid-murid beliau ikut campur masalah politik, atau malah berani merebut kekuasaan Majapahit. Bahkan Nyi Ageng dengan tegas menambahkan, Raden Patah telah berdosa tiga hal :
            >
            > 1.Kepada Guru, yaitu melanggar wasiat Sunan Ampel.
            > 2.Kepada Ayah, karena Prabhu Brawijaya adalah ayah kandung Raden Patah.
            > 3.Kepada Raja, karena Raja adalah Imam, tidak boleh dilawan tanpa alasan yang benar. Sebab, selama memerintah, Prabhu Brawijaya tidak pernah melarang penyebaran agama Islam, bahkan menghadiahkan tanah Ampeldhenta ( didaerah Surabaya sekarang ), sebagai tanah otonom. Diijinkan untuk dipakai sebagai basis pendidikan agama bagi orang-orang muslim.
            >
            > Dengan sangat menyesal, Raden Patah meminta petunjuk, bagaimanakah cara untuk menghapus kesalahannya. Nyi Ageng menyarankan agar kedudukan Prabhu Brawijaya Pamungkas sebagai Raja harus dikembalikan. Namun yang menjadi masalah, kemanakah Sang Prabhu meloloskan diri? Nyi Ageng memperkirakan, Sang Prabhu pasti menuju ke Pulau Bali. Raden Patah berniat menyusul sendiri, namun dicegah Nyi Ageng Ampel, karena setelah kejadian penyerangan Majapahit oleh tentara Islam terjadi, maka, tidak akan ada satupun orang Islam yang akan dipercayai oleh Sang Prabhu. Tidak Raden Patah, tidak Nyi Ageng Ampel, tidak pula Para Wali yang lain, yang turut serta membantu penyerangan tersebut. Namun, hanya ada dua Wali yang mungkin masih beliau percayai, pertama Syeh Siti Jenar dan kedua Sunan Kalijaga. Karena kedua Wali ini terang-terangan menentang penyerangan pasukan Islam ke Majapahit.
            >
            > Karena hubungan Raden Patah tidak begitu baik dengan Syeh Siti Jenar, maka dia meminta pertolongan Sunan Kalijaga untuk melacak keberadaan ramanda-nya. . Dan jika ditemukan, dimohon dengan segala hormat untuk kembali ke Trowulan, ibukota Majapahit, untuk dikukuhkan lagi sebagai Raja. Sunan Kalijaga bersedia membantu, ditemani beberapa santri beliau langsung melakukan pencarian ke arah Timur. Dan ternyata benar, di Blambangan, banyak umbul-umbul pasukan Majapahit serta para prajurid Majapahit yang siap tempur berkumpul disana. Dan benar pula, Prabhu Brawijaya masih ada disana, belum menyeberang ke Pulau Bali. Agak kesulitan Sunan Kalijaga memohon bertemu dengan Sang Prabhu. Namun karena Sang Prabhu tahu betul, Sunan Kalijaga, yang seringkali beliau panggil Sahid itu, menurut pasukan sandhi (intelejen) Majapahit , Sunan Kalijaga bersama pengikutnya, sama sekali tidak ikut dalam penyerangan ke Majapahit, maka Sunan Kalijaga dipersilahkannya menghadap, walau
            > dengan kawalan ketat.
            >
            > Disinilah dialog SERAT SABDO PALON terjadi. Sang Prabhu Brawijaya, ditemani Sabdo Palon dan Naya Genggong, dihadap oleh Sunan Kalijaga,beserta sesepuh Majapahit yang kebetulan bersama-sama Sang Prabhu hendak menuju Pulau Bali, menyusul beberapa masyarakat Jawa lainnya yang lebih dahulu melarikan diri kesana. Mendengar penuturan Sunan Kalijaga,Sang Prabhu luruh hatinya.. Karena sejatinya, Sang Prabhu kini tengah menggalang kekuatan besar untuk merebut kembali tahta dari tentara Islam. Tidak bisa dibayangkan apabila itu terjadi, karena pendukung Sang Prabhu Brawijaya masih banyak tersebar diseluruh Nusantara. Pertumpahan darah yang lebih besar pasti akan terjadi. Putra-putra Prabhu Brawijaya masih banyak yang berkuasa dan mempunyai kekuatan tentara yang besar, seperti Adipati Handayaningrat IV di Pegging, Lembu Peteng di Madura, Bondhan Kejawen di Tarub dan masih banyak lagi.
            >
            > Sunan Kalijaga meminta, agar pertikaian dihentikan, dan sudilah kiranya Sang Prabhu kembali memegang tampuk pemerintahan. Prabhu Brawijaya menolak, karena jikalau itu terjadi, maka beliau akan merasa terhina oleh putra selirnya sediri, Raden Patah, yang lahir dari putri China Eng-Kian dan dibesarkan di Palembang dalam asuhan Adipati Arya Damar atau Swan Liong. Bagaimana tidak, seorang ayah harus menerima tahta dari anaknya sendiri, memalukan. Ketika perundingan menemui jalan buntu, maka Sunan Kalijaga mengusulkan agar beliau dengan kebesaran jiwa, mau memeluk Islam. Dengan demikian, seluruh pendukung beliau pasti akan meninggalkan beliau satu persatu, dan pertumpahan darah yang lebih besar lagi akan terhindar.
            >
            > Mendengar akan hal itu, Prabhu Brawijaya tercenung, untuk menghindari peperangan lebih besar, setidaknya, usulan Sunan Kalijaga memang masuk akal. Demi perdamaian, Sang Prabhu mengesampingkan ego-nya. Maka PENUH dengan kebesaran hati, beliau menyatakan MASUK ISLAM. Terkejut seluruh yang hadir, termasuk Sabdo Palon dan Naya Genggong. Hingga, terlontarlah sebuah janji seperti tercantum pada SERAT SABDO PALON diatas.
            >
            > Sepeninggal Sabdo Palon dan Naya Genggong, Sang Prabhu-pun bersedia kembali ke Trowulan, namun bukan hendak kembali memduduki tahta, akan tetapi mendamaikan seluruh kerabat Majapahit agar merelakan tahta dipegang oleh Raden Patah. Dalam perjalanan pulang inilah, Sunan Kalijaga meminta bukti ketulusan Sang Prabhu dalam memeluk Islam. Sunan Kalijaga memohon untuk memotong rambut panjang Sang Prabhu. Dengan sebilah keris, setelah diijinkan, Sunan Kalijaga memotong rambut beliau. Tapi ternyata, tidak satu helai-pun terpotong. Sekali lagi, Sunan Kalijaga meminta keikhlasan Sang Prabhu memeluk Islam, dan sekali lagi Sunan Kalijaga memotong rambut beliau. Kali ini, terpotong sudah.
            > Namun, Sunan Kalijaga belum puas, menjelang berangkat kembali ke Trowulan, Sunan Kalijaga mengambil air comberan yang berbau tidak sedap dimasukkan kedalam sebilah bambu. Dihadapan Sang Prabhu, beliau menyatakan, bahwasanya apabila air comberan ini sesampainya di Trowulan airnya berubah tidak berbau busuk, nyata sudahlah Sang Prabhu telah lahr bathin masuk Islam.
            >
            > Berangkatlah rombongan itu ke Trowulan,sesampainy a di Trowulan, disambut dengan suka cita oleh masyarakat Trowulan. Air dalam bilah bambu dicurahkan oleh Sunan Kalijaga, dan ternyata, bau busuknya hilang, bahkan airnya berubah jernih. Untuk mengingat kejadian itu, Blambangan diubah namanya menjadi BANYUWANGI hingga sekarang.
            > Tidak berapa lama di Trowulan, Sang Prabhu jatuh sakit. Putra-putranya datang berkumpul, melalui Sunan Kalijaga, beliau mengamanatkan agar menghentikan pertumpahan darah Hindhu-Buddha dengan Islam. Biarkanlah Raden Patah bertahta sebagai Raja di Jawa walau sebenarnya, keturunan dari Pengging-lah yang lebih berhak.
            >
            > Menjelang akhir hayat beliau, beliau berpesan agar diatas pusara makam beliau jangan diberi tanda bahwasanya beliau adalah Prabhu Brawijaya, Raja Majapahit terakhir, namun tandailah dengan nama Putri Champa Anarawati, permaisuri beliau. Sebab beliau merasa diperhinakan sebagaimana wanita oleh putraya sendiri. Dan penghinaan itu didukung oleh permaisurinya sendiri, Dewi Anarawati, putri Champa yang beragama Islam.. Dewi Anarawati inilah bibi Sunan Ampel. Dewi Anarawati-lah yang menyarankan agar Sang Prabhu memberikan Ampeldenta kepada Sunan Ampel untuk didirikan sebuah Pesantren Islam.
            >
            > Maka jangan heran, apabila di Trowulan, tidak diketemukan makam Prabhu Brawijaya, melainkan Putri Champa.
            > Padahal makam Putri Champa yang asli berada di Gresik. Begitu Majapahit diserang pasukan Islam, beliau diungsikan ke Gresik hingga beliau wafat.
            >
            > (Damar Shashangka).
            >
            >
            >
            >
            >
            >
            >
            >
            >
            > Get your new Email address!
            > Grab the Email name you've always wanted before someone else does!
            >

          
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: Re: Serat Sabdo Palon, diposting dan diterjemahkan oleh Damar Shashangka

mario dimas
iya, jadi tuhan serba maha yg diciptakan itu beneran sang maha pencipta
bukan? sang maha pencipta ada apa gk?

2010/1/25 adji mudhita <[hidden email]>

>
>
> kebanyakan dari kitalah yang menciptakan tuhan yang 'serba' maha itu.
> kebanyakan dari kitalah yang menciptakan sorga & neraka.
>
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: Re: Serat Sabdo Palon, diposting dan diterjemahkan oleh Damar Shashangka

adji mudhita
kalau saya bilang ada, terus mau apa?
kalau saya bilang tidak ada, terus mau apa?

.

  ----- Original Message -----
  From: mario dimas
  To: [hidden email]
  Sent: Monday, January 25, 2010 12:18 PM
  Subject: Re: [Spiritual-Indonesia] Re: Serat Sabdo Palon, diposting dan diterjemahkan oleh Damar Shashangka
  iya, jadi tuhan serba maha yg diciptakan itu beneran sang maha pencipta bukan? sang maha pencipta ada apa gk?


  2010/1/25 adji mudhita <[hidden email]>

     

    kebanyakan dari kitalah yang menciptakan tuhan yang 'serba' maha itu.
    kebanyakan dari kitalah yang menciptakan sorga & neraka.

 
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Bls: Re: Serat Sabdo Palon, diposting dan diterjemahkan oleh Damar Shashangka

bamsdoe
dijawab apa anane wae...daripada DISODOMI

________________________________
Dari: adji mudhita <[hidden email]>
Kepada: [hidden email]
Terkirim: Sen, 25 Januari, 2010 13:27:09
Judul: Re: [Spiritual-Indonesia] Re: Serat Sabdo Palon, diposting dan diterjemahkan oleh Damar Shashangka

 
kalau saya bilang ada, terus
mau apa?
kalau saya bilang tidak ada,
terus mau apa?
 
.
 
----- Original Message -----

>From: mario
>  dimas
>To: Spiritual-Indonesia @yahoogroups. com
>Sent: Monday, January 25, 2010 12:18
>  PM
>Subject: Re: [Spiritual-Indonesi a] Re:
>  Serat Sabdo Palon, diposting dan diterjemahkan oleh Damar Shashangka
>
>iya,
>  jadi tuhan serba maha yg diciptakan itu beneran sang maha pencipta bukan? sang
>  maha pencipta ada apa gk?
>
>
>2010/1/25 adji mudhita <sangwaktu@gmail. com>
>
>  
>>kebanyakan dari kitalah
>>    yang menciptakan tuhan yang 'serba' maha itu.
>>kebanyakan dari kitalah
>>    yang menciptakan sorga & neraka.
>>      ___________________________________________________________________________
Yahoo! sekarang memiliki alamat Email baru.
Dapatkan nama yang selalu Anda inginkan di domain baru @ymail dan @rocketmail.
Cepat sebelum diambil orang lain!
http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/id/
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Bls: Re: Serat Sabdo Palon, diposting dan diterjemahkan oleh Damar Shashangka

komeng_mengko
Hue...he....he...he...Sodomi selerakku paling pas yang soto mie apa ayam bawang....he...he..he...he...kabur......

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: Re: Serat Sabdo Palon, diposting dan diterjemahkan oleh Damar Shashangka

mario dimas
In reply to this post by adji mudhita
hehe, mau nyengirrr...

2010/1/25 adji mudhita <[hidden email]>

>
>
> kalau saya bilang ada, terus mau apa?
> kalau saya bilang tidak ada, terus mau apa?
>
> .
>
>
>  ----- Original Message -----
> *From:* mario dimas <[hidden email]>
> *To:* [hidden email]
>  *Sent:* Monday, January 25, 2010 12:18 PM
> *Subject:* Re: [Spiritual-Indonesia] Re: Serat Sabdo Palon, diposting dan
> diterjemahkan oleh Damar Shashangka
>
>  iya, jadi tuhan serba maha yg diciptakan itu beneran sang maha pencipta
> bukan? sang maha pencipta ada apa gk?
>
> 2010/1/25 adji mudhita <[hidden email]>
>
>>
>>
>> kebanyakan dari kitalah yang menciptakan tuhan yang 'serba' maha itu.
>> kebanyakan dari kitalah yang menciptakan sorga & neraka.
>>
>>  
>
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: Re: Serat Sabdo Palon, diposting dan diterjemahkan oleh Damar Shashangka

adji mudhita
mau nyengir doang? :)

nyengir aja sekalian, gapapa koq :-D
.

.
  ----- Original Message -----
  From: mario dimas
  To: [hidden email]
  Sent: Wednesday, January 27, 2010 11:58 PM
  Subject: Re: [Spiritual-Indonesia] Re: Serat Sabdo Palon, diposting dan diterjemahkan oleh Damar Shashangka
  hehe, mau nyengirrr...


  2010/1/25 adji mudhita <[hidden email]>

     

    kalau saya bilang ada, terus mau apa?
    kalau saya bilang tidak ada, terus mau apa?

    .

      ----- Original Message -----
      From: mario dimas
      To: [hidden email]
      Sent: Monday, January 25, 2010 12:18 PM
      Subject: Re: [Spiritual-Indonesia] Re: Serat Sabdo Palon, diposting dan diterjemahkan oleh Damar Shashangka


      iya, jadi tuhan serba maha yg diciptakan itu beneran sang maha pencipta bukan? sang maha pencipta ada apa gk?


      2010/1/25 adji mudhita <[hidden email]>

         

        kebanyakan dari kitalah yang menciptakan tuhan yang 'serba' maha itu.
        kebanyakan dari kitalah yang menciptakan sorga & neraka.


 
Loading...